Не забірай жыцьцё!
2009 10/12
Мікалай Гаўрыленка, Лельчыцы

Мікалай Гаўрыленка, Лельчыцы

Да дня Ўсеагульнай Дэклярацыі Правоў Чалавеку”, які адзначаецца 10 сьнежня, дэмакратычныя актывісты й праваабаронцы Лельчыцкага раёну правялі АКЦЫЮ – “Праўная інфармацыя – дзецям”.

Ейнай мэтаю было падвышэньне праўнай пісьменнасьці непаўнагадовых і моладзі, ухіленьне прычынаў, спрыяльных зьдзяйсьненьню імі грамадзка небясьпечных дзеяньняў, забесьпячэньне рэалізацыі канстытуцыйнага права юных грамадзянаў на атрыманьне інфармацыі аб заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і аб Усеагульнай Дэклярацыі Правоў Чалавеку.

Для стварэньня бібліятэчкі праўнай інфармацыі ў Лельчыцкую раённую цэнтральную бібліятэку й школьную бібліятэку Лельчыцкай сярэдняй школы №1 дэмакратычныя актывісты й праваабаронцы на днях перадалі праваабарончыя брашуры з сэрыі “Ведай свае правы” (сярод якіх брашуры: “Дзіцячае права”, “Правы непаўнагадовых”, “Права на працу”, “Права на здаровае навакольнае асяродзьдзе”, “Права на свабоду сумленьня”, “Права на справядлівы судовы разгляд”).

Хай гэтая акцыя будзе маленькай прыступкаю па абароне правў непаўнагадовых і моладзі ў вялікім і маленькім, усюды й заўсёды. І хай Усеагульная Дэклярацыя Правоў Чалавеку будзе тым дакумэнтам, выкананьне якога зробіць жыцьцё нашых дзяцей вольным, годным і шчасьлівым.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

АКЦИЯ ДО ДНЯ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА – «ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ДЕТЯМ»

До дня Всеобщей Декларации Прав Человека», который отмечается 10 декабря, демократические активисты и правозащитники Лельчицкого района провели АКЦИЮ – «Правовая информация – детям».

Её цель – повышение правовой грамотности несовершеннолетних и молодёжи, устранение причин, способствующих совершению ими общественно опасных деяний, обеспечение реализации конституционного права юных граждан на получение информации о законодательстве Республики Беларусь и о Всеобщей Декларации Прав Человека.

Для создания библиотечки правовой информации в Лельчицкую районную центральную библиотеку и школьную библиотеку Лельчицкой средней школы №1 демократические активисты и правозащитники на днях передали правозащитные брошюры с серии «Знай свои права» (среди которых брошюры: «Детское право», «Права несовершеннолетних», «Право на труд», «Право на здоровую окружающую среду», «Право на свободу совести», «Право на справедливое судебное разбирательство»).

Пусть эта акция будет маленькой ступенькой по защите прав несовершеннолетних и молодёжи в большом и маленьком, везде и всегда. И пусть Всеобщая Декларация Прав Человека будет тем документом, исполнение которого сделает жизнь наших детей свободным, достойным и счастливым.

Мікалай Гаўрыленка
Г.п. Лельчыцы

Падрыхтаваў, Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

One thought on “АКЦЫЯ ДА ДНЯ ЎСЕАГУЛЬНАЙ ДЭКЛЯРАЦЫІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКУ – “ПРАЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ – ДЗЕЦЯМ””

  1. liudmila says:

    Николай, поздравляю!

    Очень хорошая инициатива. А планируются ли какие-то занятия для детей, родителей, учителей по этим книгам?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*