Не забірай жыцьцё!
2009 16/12

Uladzimier Kacora

Uladzimier Kacora

Інспэкцыя падаткаў і збораў Савецкага раёну Гомелю пісьмова запатрабавала ад актывіста Руху «За свабоду» Ўладзімера Кацоры сплаціць 10-мільённы доўг за зьліквідаванае ўладамі яшчэ ў 2003 годзе грамадзкае аб’яднаньне «Грамадзянскія ініцыятывы». На той падставе, што Кацора быў прызначаны старшынём ліквідацыйнай камісіі.

Сума доўгу ўтварылася, як вынікае зь ліста намесьніка начальніка інспэкцыі, з падаткаў і збораў (4,35 мільёна), пені (2,84 мільёна) і штрафу (2,82 мільёна).

Кацора: «Я зьвярнуўся ва ўправу юстыцыі Гомельскага аблвыканкаму, што складаю зь сябе абавязкі старшыні ліквідацыйнай камісіі па «Грамадзянскіх ініцыятывах». Улады з 2006 году не выконваюць рашэньне Камітэту ААН па правах чалавека на аднаўленьне дзейнасьці аб’яднаньня «Грамадзянскія ініцыятывы».

Паводле суразмоўцы, улады зацікаўленыя ў канчатковай ліквідацыі грамадзкага аб’яднаньня рукамі актывістаў. Падказваюць нават шляхі — сьпісаць даўгі на падставе ўказу № 329 ад 13.06.2006 г. «Аб некаторых пытаньнях прызнаньня запазычанасьці безнадзейным доўгам і яе сьпісаньня». Але як толькі ліквідацыйная камісія зьвернецца з такім хадайніцтвам, гэта будзе азначаць згоду на канчатковую ліквідацыю «Грамадзянскіх ініцыятываў». Таму Ўладзімер Кацора лічыць за лепшае ня ставіць крыж уласнымі рукамі на ўплывовай некалі грамадзкай структуры, а працаваць з насельніцтвам ад яе імя, не зважаючы на тое, што ўлады могуць перасьледаваць актывістаў за дзейнасьць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Инспекция по налогам и сборам Советского района Гомеля письменно затребовала от активиста Движения «За свободу» Владимира Кацоры оплаты 10-миллионного долга за ликвидированное властями ещё в 2003 году общественное объединение «Гражданские инициативы». На том основании, что Кацора был назначен председателем ликвидационной комиссии.

Сумма долга образовалась, как следует из письма заместителя начальника инспекции, с налогов и сборов (4,35 миллиона), пенни (2,84 миллиона) и штрафа (2,82 миллиона).

Кацора: «Я обратился в управление юстиции Гомельского облисполкома, что снимаю с себя обязанности председателя ликвидационной комиссии по «Гражданским инициативам». Власти с 2006 года не исполняют рашение Комитета ООН по Правам Человека на возобновление деятельности объединения «Гражданские инициативы».

Согласно собеседника, власти заинтересованы в окончательной ликвидации общественного объединения руками активистов. Подсказывают даже пути — списать долги на основании указа № 329 от 13.06.2006 г. «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и её списания». Но как только ликвидационная комиссия обратится с таким ходотайством, это будет означать согласие на окончательную ликвидацию «Гражданских инициатив». Поэтому Владимир Кацора считает, что лучше не ставить крест собственными руками на влиятельной некогда общественной структуре, а работать с населением от её имени, не обращая внимания на то, что власти могут преследовать активистов за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Паводле Радыё Свабода,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*