Не забірай жыцьцё!
2008 04/11

Суд Цэнтральнага раёну (Гомель)У пяніцу 31 кастрычніка, мусіла адбыцца паседжаньне па зыску П. Кузняцова, А. Толчына, А. Процька й Н. Шчукінай да Гомельскага гарвыканкаму.

Актывісты зьбіраліся абскардзіць рашэньне вэртыкальнікаў па забароне правядзеньня пікетаў у ходзе выбарнай кампаніі на той падставе, што да заяваў не былі прыкладзеныя дамовы зь міліцыяй, мэдыкамі й камунальнікамі аб абслугоўваньні масавага мерапрыемства.

Заяўнікі лічуць падобную пазыцыю ўладаў антыканстытуцыйнай, супярэчнай як асноўнаму закону краіны, гэтак і ўзятым ёй на сябе міжнародным абавязальніцтвам у сфэры правоў чалавека, якімі гарантуецца свабода мірных сходаў.

Аднак, прадстаўнік гарвыканкаму на прызначанае ў пятніцу паседжаньне суду не зьявіўся, без тлумачэньня падставаў і папярэдняга ўведамленьня. Судзьдзя Шыцікаўне здолеў распачаць працэс, бо, зь ягонага прызнаньня, пазыцыя гарвыканкаму яму зусім неясная й што пісаць у пратаколе – незразумела.

Суд быў перанесены на панядзелак.

Паводле Odsgomel.org
Абмеркаваць на форуме (гл. тэму на ForumKamunikatary: http://by.prava-by.info/sf-forum?forum=4&topic=14&page=1&post=67#p67)

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Гомельский горисполком уклоняется от суда
(рас.)

В пятницу 31 октября, должно было состояться судебное заседание по иску П. Кузнецова, А. Толчина, А. Процко и Н. Щукиной к Гомельскому горисполкому.

Активисты обжалуют решение вертикальщиков о запрете проведения пикетов в ходе избирательной кампании на том основании, что к заявлениям не были приложены договора с милицией, медиками и коммунальщиками об обслуживании массового мероприятия. Заявители считают такую позицию власти антиконституционной, противоречащей как основному закону страны, так и взятым на себя международным обязательствам в сфере прав челроовека, которые гарантируют свободу мирных собраний.

Однако представитель горисполкома на назначенное в пятницу заседание суда не явился, без объяснения причин и предварительного уведомления. Судья Шитиков не смог начать процесс, поскольку, по его признанию, позиция горисполкома ему совершенно неясна и что писать в протоколе – непонятно.

По материалам Odsgomel.org
Обсудить на форуме (гл. тему на ForumKamunikatary: http://by.prava-by.info/sf-forum?forum=4&topic=14&page=1&post=67#p67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*