2010 04/01
Алесь Бяляцкі, Менск

Алесь Бяляцкі, Менск

Праваабаронцы заяўляюць, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улады Беларусі будуць праводзіць палітыку «закручвання гаек».

Як лічыць віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, варта чакаць узмацнення рэпрэсіяў у 2010 годзе. Пра гэта ён заявіў у інтэрв’ю БелаПАН.

2010 год будзе «дастаткова цяжкім»: запланаваныя дзве буйныя палітычныя кампаніі — выбары ў мясцовыя саветы ўвесну і пачатак кампаніі па выбарах прэзідэнта ўвосень.

«А практыка ў нашай дзяржаве склалася такая, што калі грамадскае жыццё становіцца больш актыўным, павялічваецца і колькасць рэпрэсіяў з боку ўладаў. Таму мы лічым, што пытанні пераследу грамадзянскіх актывістаў, пытанні рэпрэсіяў і абмежавання правоў грамадзянаў і свабоды СМІ будуць стаяць востра», — заявіў Бяляцкі.

Праваабаронцы гатовыя назіраць за сітуацыяй, даваць свае ацэнкі падзеям і працэсам, якія адбываюцца, адзначыў ён.

Старшыня арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву» Алег Воўчак лічыць, што 2010 год «не будзе асабліва радасным» для праваабаронцаў. «Я не чакаю лібералізацыі, будзе толькі «закручванне гаек» у сувязі з выбарамі, якія маюць адбыцца. Не сакрэт, што Лукашэнка плануе абірацца на чарговы прэзідэнцкі тэрмін, таму лібералізацыя ў эканоміцы, палітыцы, грамадскім сектары яму не патрэбная. Не будзе зарэгістраваная ніводная палітычная партыя ці праваабарончая грамадская арганізацыя. Яны небяспечныя для ўлады, таму што яны працуюць на месцах з людзьмі», — заявіў Воўчак.

*

*

(Паведамленьні, рас.)

Правозащитники заявляют, что накануне президентских выборов власти Беларуси будут проводить политику «закручивания гаек».

Как считает вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий, правозащитники ожидают усиления репрессий в 2010 году. Об этом он заявил в интервью БелаПАН.

2010 год будет «достаточно тяжелым»: запланированы две крупные политические кампании — выборы в местные советы весной и начало кампании по выборам президента осенью.

«А практика в нашем государстве сложилась такая, что когда общественная жизнь становится более активной, увеличивается и количество репрессий со стороны властей. Поэтому мы считаем, что вопросы преследования гражданских активистов, вопросы репрессий и ограничения прав граждан и свободы СМИ будут стоять остро», — заявил Беляцкий.

Правозащитники готовы наблюдать за ситуацией, давать свои оценки происходящим событиям и процессам, отметил он.

Председатель организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек считает, что 2010 год «не будет особо радужным» для правозащитников.

«Я не ожидаю либерализации, будет только «закручивание гаек» в связи с предстоящими выборами. Не секрет, что Лукашенко планирует избираться на очередной президентский срок, поэтому либерализация в экономике, политике, общественном секторе ему не нужна. Не будет зарегистрирована ни одна политическая партия или правозащитная общественная организация. Они опасны для власти, потому что они работают на местах с людьми», — заявил Волчек.

Крыніца: Хартыя’97.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*