2010 13/01

У штогадовым дакладзе аб стане палітычных і грамадзянскіх свабодаў у сьвеце, апублікаваным на сайце праваабарончай арганізацыі Freedom House, гаворыцца, што гэтая арганізацыя ізноў прылічыла Беларусь да ліку нявольных краінаў. Аб гэтым піша БелаПАН.
Беларусь зноў атрымала горшую адзнаку ў 7 баляў у катэгорыі “палітычныя правы” і 6 баляў — у катэгорыі “грамадзянскія свабоды”.

Пры складаньні агляду Freedom House аналізуе сытуацыю ў 194 краінах і на 12 тэрыторыях, у якіх няма міжнародна прызнанага статусу незалежнай краіны. Паводле дакладу, у 2009 году 89 краінаў аднесеныя да катэгорыі свабодных (гэтулькі ж было ў 2008 годзе). У гэтых краінах пражывае 46% сусветнага насельніцтва. Да катэгорыі часткова вольных аднесеныя 58 краінаў (20% насельніцтва сьвету). Нявольнымі прызнаныя 47 краінаў, у якіх пражывае 34% сусьветнага насельніцтва.

Па дадзеных праваабаронцаў, чацвёрты год запар назіраецца тэндэнцыя, калі лік краінаў, дзе сытуацыя з палітычнымі й грамадзянскімі правамі пагоршылася, перавышае колькасьць краінаў, дзе яна палепшылася. У 2009 годзе сытуацыя пагоршылася ў Венесуэле, Іране, Кыргызтане, Расеі.

З краінвў на постсавецкае прасторы часткова свабоднымі прызнаныя Латвія, Літва, Малдова, Украіна й Эстонія. Усе астатнія аднесеныя да нявольных.

Freedom House ацэньвае стан палітычных і грамадзянскіх свабодаў у краіне па сямібальнай сыстэме, дзе 1 бал — найлепшая адзнака, 7 — найгоршая. Краіны, якія атрымліваюць 1 і 2 бала, лічацца свабоднымі, 3, 4 і 5 баляў — часткова свабоднымі, а 6 і 7 балаў — нявольнымі (несвабоднымі).

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Беларусь вновь причислена к несвободным странам

В ежегодном докладе о состоянии политических и гражданских свобод в мире, опубликованном на сайте правозащитной организации Freedom House, говорится, что эта организация вновь причислила Беларусь к числу несвободных стран. Об этом пишет БелаПАН.

Беларусь снова получила худшую оценку в 7 баллов в категории “политические права” и 6 баллов — в категории “гражданские свободы”.

При составлении обзора Freedom House анализирует ситуацию в 194 странах и на 12 территориях, у которых нет международно признанного статуса независимой страны. Согласно докладу, в 2009 году 89 стран отнесены к категории свободных (столько же было в 2008 году). В этих странах проживает 46% мирового населения. К категории частично свободных отнесены 58 стран (20% населения мира). Несвободными признаны 47 стран, в которых проживает 34% мирового населения.

По данным правозащитников, четвертый год подряд наблюдается тенденция, когда число стран, где ситуация с политическими и гражданскими правами ухудшилась, превышает число стран, где она улучшилась. В 2009 году ситуация ухудшилась в Венесуэле, Иране, Кыргызстане, России.

Из стран на постсоветском пространстве частично свободными признаны Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония. Все остальные отнесены к несвободным.

Freedom House оценивает состояние политических и гражданских свобод в стране по семибалльной системе, где 1 балл — наилучшая оценка, 7 — наихудшая. Страны, которые получают 1 и 2 балла, считаются свободными, 3, 4 и 5 баллов — частично свободными, а 6 и 7 баллов — несвободными.


Паводле “Белорусские новости”,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*