2010 01/02
Зьміцер Дашкевіч, Менск

Зьміцер Дашкевіч, Менск

30 студзеня ў памяшканьні менскай штаб-кватэры Партыі БНФ адбыўся ўстаноўчы зьезд моладзевай арганізацыі «Малады фронт».

На зьезд прыехалі дэлегаты з усіх абласцей Беларусі. Як паведамляе БЕЛАПАН , кіраўнік «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч нагадаў, што арганізатары зьезду падавалі заяўкі на прадстаўленьне памяшканьня для яго правядзеньня больш чым у дзесятак грамадзкіх і культурніцкіх установаў.

«Аднак ва ўсіх установах у прадстаўленьні памяшканьняў нам было адмоўлена. Падставы адмоваў стандартныя: альбо памяшканьне занятае, альбо ў ім вядуцца рамонтныя працы. А Менскі міжнародны адукацыйны цэнтар адмовіў у памяшканьні таму, што адзін з заснавальнікаў гэтай установы, Мінгарвыканкам, ня даў згоду на прадстаўленьне памяшканьня», – сказаў Дашкевіч.

Зьміцер Дашкевіч адзначыў, што ня мае аніякіх ілюзыяў адносна магчымасьці рэгістрацыі арганізацыі.

«У 2006 і 2007 мы зьдзейсьнілі цэлы шэраг спробаў па рэгістрацыі арганізацыі. І гэта пазбаўляе ўладу самага галоўнага аргумэнту – нібы мы не жадаем рэгістравацца, адмыслова правакуем сытуацыю. Я не магу не адзначыць, што ўлады адмаўляюць у рэгістрацыі «МФ» па надуманых падставах. Калі ў выпадку з БХД ёсьць хоць бы фармальныя спасылкі на юрыдычныя рэчы, дык у нас адсутнічае нават такая фармальнасьць. Напрыклад, у адказе на спробу зарэгістравацца ў 2007 годзе нам адказалі, што ў нашай арганізацыі шмат судзімых за дзейнасьць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Гэта значыць нас асудзілі за дзейнасьць незарэгістраванай арганізацыі, і на гэтай падставе рэгістраваць адмаўляюцца. Гэта абсурд. Таму цяпер проста чарговая спроба зарэгістравацца. Мы яшчэ раз прадэманструем усю абсурднасьць беларускаму грамадзтву, міжнароднай супольнасьці», – заявіў Дашкевіч.

Гэта будзе ўжо шостая з 2000 года спроба зарэгістраваць «Малады фронт» у Беларусі. Афіцыйна арганізацыя зарэгістраваная ў Чэхіі як міжнароднае моладзевае аб’яднаньне.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Змитер Дашкевич: Действия белорусских властей – абсурдны

30 января в помещении минской штаб-квартиры Партии БНФ состоялся учредительный съезд молодежной организации «Малады фронт».

На съезд приехали делегаты из всех областей Беларуси. Как сообщает БелаПАН , руководитель «Маладога фронта» Змитер Дашкевич напомнил, что организаторы съезда подавали заявки на предоставление помещения для его проведения более чем в десяток общественных и культурных учреждений.

«Однако во всех учреждениях в предоставлении помещений нам было отказано. Причины отказов стандартные: или помещение занято, или в нем ведутся ремонтные работы. А Минский международный образовательный центр отказал в помещении потому, что один из учредителей этого учреждения, Мингорисполком, не дал согласие на предоставление помещения», – сказал Дашкевич.

Змитер Дашкевич отметил, что не питает никаких иллюзий в отношении возможности регистрации организации.

«В 2006 и 2007 мы предприняли целый ряд попыток по регистрации организации. И это лишает власть самого главного аргумента – якобы мы не желаем регистрироваться, специально провоцируем ситуацию. Я не могу не отметить, что власти отказывают в регистрации «МФ» по надуманным причинам. Если в случае с БХД есть хотя бы формальные ссылки на юридические вещи, то у нас отсутствует даже такая формальность. Например, в ответе на попытку зарегистрироваться в 2007 году нам ответили, что в нашей организации много судимых за деятельность от имени незарегистрированной организации. То есть нас осудили за деятельность незарегистрированной организации, и на этом основании регистрировать отказываются. Это абсурд. Поэтому сейчас просто очередная попытка зарегистрироваться. Мы еще раз продемонстрируем всю абсурдность белорусскому обществу, международному сообществу», – заявил Дашкевич.

Это будет уже шестая с 2000 года попытка зарегистрировать «Малады фронт» в Беларуси. Официально организация зарегистрирована в Чехии как международное молодежное объединение.

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

Алесь ЛЕТА,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*