2010 18/02
Сяргей Гоўша, Баранавічы

Сяргей Гоўша, Баранавічы

17 лютага назіральнік ад ТБМ у Баранавіцкай гарадзкой выбарчай камісыі, праваабаронца Сяргей Гоўша накіраваў заяву пракурору горада Баранавічы Палыка І.Л. У заяве гаворыцца, што рашэньнем Баранавіцкага гарвыканкаму вызначаныя “месцы для агітацыі” падчас выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў з мэтай стварэньня роўных магчымасьцяў свабоднага ды ўсебаковага абмеркаваньня перадвыбарных праграмаў кандыдатаў у дэпутаты мясцовых Саветаў.  (далей – правапіс першакрыніцы)

У якасьці месца для правядзеньня перадвыбарчай агітацыі вызначаны стары парк культуры і адпачынку імя 50-годдзя УЛКСМ.

Сяргей Гоўша піша, што адведзенае месца для агітацыі сёння цалкам засыпана снегам, тут няма пляцовак, каб людзі маглі стаяць і агітаваць за сваіх кандыдатаў. Болей таго, падлічана, што ў старым парку з боку вуліцы Царука, дзе дазволена агітаваць, адзін чалавек праходзіць на працягу 40-45 хвілін.

Стары парк – гэта проста лес, засыпаны паўмятровым слоем снегу. У гэтым парку даўно няма ніякіх атракцыёнаў, яны шмат гадоў таму былі перанесены бліжэй да цэнтру. У старым парку няма пляцовак, там наогул ніколі не ходзяць людзі і Баранавіцкаму гарвыканкаму гэта добра вядома. Як магчыма агітаваць у такіх умовах, і каго там можна агітаваць, пытаецца ў пракурора назіральнік Сяргей Гоўша. Ён сцвярджае, што такія ўмовы агітацыі парушаюць правы грамадзян – як прэтэндэнтаў у кангдыдаты, так і выбаршчыкаў.

Далей у сваёй заяве Сяргей Гоўша дадае, што месцы для правядзення пікетаў, вызначаныя мясцовай уладай, таксама не даюць магчымасці кандыдатам у дэпутаты працаваць з выбаршчыкамі. З рашэння гарвыканкама вынікае, што пікетаваць (збіраць подпісы) можна толькі ў бязлюдных месцах. Фактычна, гэта ёсць парушэнне правоў кандыдатаў на сустрэчы і размовы з грамадзянамі. На падставе вышэй выкладзенага, Сяргей Гоўша просіць ў трохдзённы тэрмін, згодна арт.49/1. ВК, прыняць меры пракурорскага рэагавання і забяспечыць выкананне правоў грамадзян, падчас выбарчай кампаніі.

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Барановичи: Правозащитник обжалует решение горисполкома

7 февраля наблюдатель от ТБМ в Барановичской городской избирательной комиссии, правозащитник Сергей Говша направил заявление прокурору города Барановичи Палыко И.Л. В заявлении говорится, что решением Барановичского горисполкома определенны “места для агитации” во время выборов в местные Советы депутатов с целью создания равных возможностей свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ кандидатов в депутаты местных Советов.

В качестве места для проведения предвыборной агитации определен старый парк культуры и отдыха имени 50-летия ВЛКСМ.

Сергей Говша пишет, что отведенное место для агитации сегодня целиком засыпано снегом, здесь нет площадок, чтобы люди могли стоять и агитировать за своих кандидатов. Более того, подсчитано, что в старом парке со стороны улицы Церука, где разрешено агитировать, в течение 40-45 минут проходит один человек.

Старый парк – это просто лес, засыпанный полуметровым слоем снега. В этом парке давно нет никаких аттракционов, они много лет назад были перенесены ближе к центру. В старом парке нет площадок, там вообще никогда не ходят люди и Барановичскому горисполкому это хорошо известно. Как можно агитировать в таких условиях, и кого там можно агитировать, спрашивает у прокурора наблюдатель Сергей Говша. Он утверждает, что такие условия агитации нарушают права граждан – как претендентов в кандидаты, так и избирателей.

Далее в своем заявлении Сергей Говша добавляет, что места для проведения пикетов, определенные местной властью, также не дают возможности кандидатам в депутаты работать с избирателями. Из решения горисполкома следует, что пикетировать (собирать подписи) можно только в безлюдных местах. Фактически, это есть нарушение прав кандидатов на встречи и общение с гражданами. На основании выше изложенного, Сергей Говша просит в трехдневный срок, согласно ст.49/1. ИК, принять меры прокурорского реагирования и обеспечить соблюдение прав граждан во время избирательной кампании.

“Правозащитники за свободные выборы”

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

One thought on “Баранавічы: Праваабаронца абскарджвае рашэньне гарвыканкаму”

  1. Pingback: Tolya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*