2010 02/03
"Малады Фронт"

"Малады Фронт", Менск

28 лютага ў Міністэрства юстыцыі Беларусі былі пададзены дакумэнты на рэгістрацыю грамадзкага аб’яднаньня “Малады фронт”. Дакумэнты, ня гледзячы на выходныя, прынялі.

Як падае БелаПАН, дзяжурны супрацоўнік Мінюсту прыняў дакумэнты, заявіўшы маладзёжным актывістам, што паведамленьне аб іх рэгістрацыі лідэры арганізацыі атрымаюць пазьней.

Чарговы ўстаноўчы зьезд “Маладога фронту” прайшоў у Менску 30 студзеня з удзелам 86 дэлегатаў. Заснавальнікам аб’яданьня выступіў 81 чалавек. Гэта ўжо шостая з 2000 году спроба легалізаваць маладзёжную арганізацыю.

Лідэр аб’яднаньня Зьміцер Дашкевіч заявіў, што не спадзяецца на станоўчае рашэньне чыноўнікаў Мінюсту. Тым ня менш, сказаў ён, спроба зарэгістраваць арганізацыю зьяўляецца “своеасаблівай перастрахоўкай” для таго, каб актывісты “Маладога фронту” не прыцягваліся да адказнасьці па артыкуле 193-1 Крымінальнага кодэксу (дзейнасьць ад імя незарэгістраванай арганізацыі).

“Чым больш мы будзем рабіць спробаў рэгістрацыі, тым цяжэй будзе праваахоўным органам перасьледаваць нашых актывістаў па гэтым артыкуле”, — мяркуе Дашкевіч.

Пры гэтым ён падкрэсьліў, што калі аб’яднаньне зноў не зарэгіструюць, “Малады фронт” будзе праводзіць устаноўчыя зьезды раз у квартал.
“Кожныя тры месяцы мы будзем праводзіць устаноўчыя зьезды, і Міністэрства юстыцыі павінна будзе даваць нам заканадаўча абгрунтаваныя адказы, чаму яны не рэгіструюць арганізацыю”, — сказаў Дашкевіч.
Цяпер “Малады фронт” мае статус міжнароднага маладзёжнага грамадзкага аб’яднаньня. У 2007 годзе ён быў афіцыйна зарэгістраваны ў Чэхіі.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

28 февраля в Министерство юстиции Беларуси были поданы документы на регистрацию обўественного абъединения “Малады фронт”. Документы, не смотря на выходные, приняли.

Как сообщает БЕЛАПАН, дежурный сотрудник Минюста принял документы, заявив молодёжным активистам, что сообщение о их регистрации лидеры организации получат поздней.

Очередной учредительный съезд “Молодого фронта” прошёл в Минске 30 января с участием 86 делегатов. Основателем абъединения выступило 81 человека. Это уже шестая с 2000 года попытка легализовать молодёжную организацию.

Лидер абъединения Змитер Дашкевич заявил, что не надеется на положительное решение чиновников Минюста. Тем не менее, сказал он, попытка зарегистрировать организацию является “своеобразной перестраховкой” для того, чтобы активисты “Молодого фронта” не привлекались к ответственности по статье 193-1 Уголовного кодекса (деятельность от имени незарегистрированной организации).

“Чем более мы будем делать попыток регистрации, тем тяжелее будет правоохранительным органам преследовать наших активистов по этой статье”, — полагает Дашкевич.

При этом он подчеркнул, что когда абъединение опять не зарегистрируют, “Молодой фронт” будет проводить учредительные съезды раз в квартал.
“Каждые три месяца мы будем проводить учредительные съезды, и Министерство юстиции должно будет давать нам законодательно обоснованные ответы, почему они не регистрируют организацию”, — предложил Дашкевич.

Теперь “Молодой фронт” имеет статус международного молодёжного общественного абъединения. В 2007 году он был официально зарегистрирован в Чехии.

Паводле, Радыё «Свабода»,

Падрыхтаваў, Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*