2010 07/03
Сяргей Гоўша, Баранавічы

Сяргей Гоўша, Баранавічы

Баранавіцкі гарвыканкам паабяцаў перагледзець сваё рашэньне ад 12.02.2010 № 379 аб колькасьці месцаў для агітацыі. Так сьцвярджаецца ў лісьце ад 04.03.2010г. № 01-15/824 за подпісам намесьніка старшыні гарвыканкаму Лазіцкага В.А., які атрымаў назіральнік ад ТБМ Сяргей Гоўша. Ліст стаў рэакцыяй на заяву назіральніка Сяргея Гоўшы пракурору горада Баранавічы Палыку І.Л. і старшыні Цэнтральнай камісыі Лідзіі Ярмошынай. (далей – правапіс першакрыніцы)

Сяргей Гоўша ў сваіх заявах звяртаў увагу, што згодна з рашэннем Баранавіцкага гарвыканкама ад 12.02.2010 № 379, “месцам для агітацыі” падчас выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў быў вызначаны стары парк гораду, зусім непрыдатны для гэтага.

“Праваабаронцы за свабодныя выбары” ўжо паведамлялі, што Цэнтральная выбарчая камісія (ліст за подпісам Лідзіі Ярмошынай № 01-12/Я-26 ад 23.02.2010г.) прызнала, што рашэнне Баранавіцкага гарадскога выканаўчага камітэта аб вызначэнні месца для правядзення перадвыбарчай агітацыі падчас выбараў дэпутатаў у мясцовыя Саветы ня ў поўнай меры адпавядае выбарчаму заканадаўству. ЦВК прапанавала Баранавіцкаму гарвыканкаму перагледзець сваё рашэнне і ўнесці ў яго адпаведныя змены. І зараз Баранавіцкі гарвыканкам даслаў ліст Сяргею Гоўшы і паабяцаў перагледзець сваё рашэнне аб колькасці месцаў для агітацыі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Барановичский горисполком пообещал пересмотреть свое решение о количестве мест для агитации

Барановичский горисполком пообещал пересмотреть свое решение от 12.02.2010 № 379 о количестве мест для агитации. Так утверждается в письме от 04.03.2010г. № 01-15/824 за подписью заместителя председателя горисполкома Лазицкого В.А., которое получил наблюдатель от ТБМ Сергей Говша. Письмо стало реакцией на заявление наблюдателя Сергея Говшы прокурору г. Барановичи Палыко И.Л. и председателю Центральной комиссии Лидии Ермошиной.

Сергей Говша в своих заявлениях обращал внимание, что согласно решению Барановичского горисполкома от 12.02.2010 № 379, «местом для агитации» во время выборов в местные Советы депутатов был определен старый парк города, совершенно непригодный для этого.

«Правозащитники за свободные выборы» уже сообщали, что Центральная избирательная комиссия (письмо за подписью Лидии Ермошиной № 01-12/Я-26 от 23.02.2010г.) признала, что решение Барановичского городского исполнительного комитета об определении мест для проведения предвыборной агитации во время выборов депутатов в местные Советы не в полной мере соответствует избирательному законодательству. ЦИК предложил Барановичскому горисполкому пересмотреть свое решение и внести в него соответствующие изменения. И сейчас Барановичский горисполком прислал письмо Сергею Говше и пообещал пересмотреть свое решение о количестве мест для агитации.

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”

Фота, Алеся Лапіцкага (Жодзіна)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*