Не забірай жыцьцё!
2010 17/03

17 сакавіка назіральнік Сяргей Гоўша накіраваў заяву пракурору горада Баранавічы. 

У заяве гаворыцца, што згодна “Каляндарнаму пляну арганізацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы й прывядзеньні выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў Рэспублікі Беларусь 26-га скліканьня”, зацьверджаным пастановаю Цэнтральнай камісыі ад 21.01.2010г. № 7, сьпісы ўчастковых выбарчых камісыў павінны быць надрукаванымі ў прэсе на працягу 7 дзён з моманту іхнага зацьвярджэньня. Пасяджэньне Баранавіцкага гарвыканкаму па зацьвярджэньні складу ўчастковых камісыў па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў адбылося 10 сакавіка. За 5 хвілінаў працы было зацьверджана 66 участковых камісыі ў складзе 685 чалавек, а за 7 дзён гэтыя сьпісы не змаглі надрукаваць.

У сваёй заяве пракурору горада Баранавічы Сяргей Гоўша паведамляе, што сёньня, 17 сакавіка, мінула акурат сем дзён, а сьпісы участковых выбарчых камісыяў у дзяржаўнай газэце “Наш край” не зьявіліся. Таму назіральнік просіць прыняць меры пракурорскага рэагаваньня й забясьпечыць падчас выбарчай кампаніі выкананьне Выбарчага кодэксу дзяржаўнымі службовымі асобамі горада Баранавічы.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

За 5 минут утвердили, а за 7 дней не смогли опубликовать

17 марта наблюдатель Сергей Говша направил заявление прокурору города Барановичи.

В заявлении говорится, что согласно “Календарному плану организационных мероприятий по подготовке и приведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 26-го созыва”, утвержденному постановлением Центральной комиссии от 21.01.2010г. № 7, списки участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы в прессе в течение 7 дней с момента их утверждения. Заседание Барановичского горисполкома по утверждению состава участковых комиссий по выборам депутатов местных Советов прошло 10 марта. За 5 минут работы было утверждено 66 участковых комиссий в составе 685 человек, а за 7 дней эти списки не смогли напечатать.

В своем заявлении прокурору города Барановичи Сергей Говша сообщает, что сегодня, 17 марта, миновало семь дней, а списки участковых избирательных комиссий в государственной газете “Наш край” не появились. Поэтому наблюдатель просит принять меры прокурорского реагирования и обеспечить во время избирательной кампании выполнение Избирательного кодекса государственными должностными лицами города Барановичи.

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”

Тэкст звароту:

Паводле spring96.org,
ПадрыхтаваўАлесь ЛЕТА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*