2010 30/03
Інструмэнт правасудзьдзя?

Інструмэнт правасудзьдзя... ?!

Менскі абласны суд 29.03.2010 адхіліў скаргу Лапіцкіх на рашэньне Жодзінскага суда ад 11.02.2010.

Пры гэтым, судзьдзю Далідовіч зусім не цікавіла аргумэнтацыя па Касацыйнае скарзе … Было бачна, што яе асабіста больш непакоіць “няправільная беларускамоўнасьць” заяўнікоў … !??

29.03.2010 Калегія судзьдзяў Менскага абласнога суда ў складзе старшынствуючай судзьдзі Далідовіч, дакладчыка па справе, судзьдзі Вайнілы, (прозьвішча трэцяга новага судзьдзі на дадзены момант не высьветлена)  прыняла вызначэньне аб адхіленьні Касацыйнае скаргі бацькоў Янкі Лапіцкага, у якой яны прасілі адмяніць адмоўнае рашэньне суда першай інстанцыі ад 11.02.2010, якім Жодзінскі суд адмовіў у разглядзе іхнай заявы ад 28.12.2009 па сутнасьці. Жодзінскім судом зыскавая заява бацькоў аб узнаўленьні іхнага права на адукацыю была перакваліфікаваная ў скаргу на дзеяньні службовых асобаў і Рашэньне выканкаму за №928 з наступным ужываньнем абмежаваньня па тэрміне на заварот для абароны парушаемага права пацярпелых у судзе першай інстанцыі.

A.Лапіцкі

A.Лапіцкі

Як адзначае ўдзельнік судовага разьбіральніцтва, Аляксей Лапіцкі, – яно распачалося й праходзіла ўва ўмовах нейкай зусім не судовай, непрыязнай абстаноўкі, якую задала старшынствуючая на паседжаньні судзьдзя Кулакова. Ёй цалкам былі праігнараваныя правы заяўнікоў на вядзеньне судовага паседжаньня па-беларуску ў памяшканьні суда беларускай сталіцы. Судзьдзя выказала абражаючыя нацыянальны гонар і годнасьць удзельнікаў паседжаньня прэтэнзыі адносна ўзроўню беларускамоўнасьці заяўнікоў і іхнага адпаведнага права ў судзе.

Пры гэтым, старшыня калегіі судзьдзяў Менскага абласнога суда, судзьдзя Кулакова, адзначыла, што ў Беларусі – дзьве дзяржаўныя мовы. Таму, яна будзе весьці паседжаньне па-расейску, тым больш, што Аляксей Лапіцкі сам размаўляе й піша не на “чыстай беларускай мове”. У гэтым жа кантэксьце, судзьдзя адразу ж скіравала сваю ўвагу на няправільны, на ейную думку, правапіс, які скарыстаны ў зваротах заяўнікоў і замест размовы па сутнасьці – занялася высьвятленьнем таго, што ж гэта такі за правапіс … (!?)

Даклад судзьдзі Вайнілы, які выкладаўся па-беларуску (бо матэрыялы разглядаемай справы выкладзены цалкам на беларускай мове) уласнымі фармулёўкамі, акцэнтамі й адсутнасьцю ўзгадак пра факты грубейшых парушэньняў працэсуальнага заканадаўства ў жодзінскім судзе – адразу выявіў пазыцыю дакладчыка, скіраваную на адмову ў задавальненьні скаргі пазаўнікоў. Акрамя таго, зьмест дадатковай касацыйнай скаргі разам з выкладзенымі ў ёй абставінамі зусім не ўзгадваўся. Судзьдзя толькі адзначыў, што да скаргі далучаны яшчэ адзін зварот і паказаў дакумэнт з паштовай капэртаю.

Далей, замест таго, каб прадставіць зыскадаўцам магчымасьць свабодна выкласьці сваю пазыцыю й аргумэнты, у адказ на прагучаўшы даклад, старшынствуючая Далідовіч распачала допыт з прыхільнасьцямі. Атрымаўшы адказ з боку Сьвятланы Лапіцкай, яна пачала пераконваць яе ў няправільнасьці ейнай пазыцыі. Пры гэтым, слова Аляксею Лапіцкаму – не прадстаўлялася.

Аляксей Лапіцкі:

– Я першы раз бачыў такі неадэкватны й відавочна нэгатыўны націск з боку судзьдзяў на заяўнікоў у судовым працэсе, які павінен быць як мінімум аб’ектыўным і справядлівым. Справа ў тым, што калі я ўрэшце дамогся ад старшынствуючай дазволу на выступ і навогул магчымасьці нешта праізьнесьці, праз некалькі фраз мяне проста спыніў сваім пытаньнем сам дакладчык.

Мая парозьба аб атрыманьні магчымасьці ўсё ж такі працягнуць выкладаньне нашай пазыцыі й аргумэнтаў у судзе, не была ўспрынятая судзьдзём Вайнілам станоўча. Ён настойваў на адказе на ягоныя пытаньні, якія цалкам спынілі маю прамову. Выглядала так, што заяўнікоў проста ніхто не жадае слухаць. Што ў калегіі ўжо маецца загатоўленае канчатковае вызначэньне па касацыйнае скарзе, якое ніхто й не падумае карэктаваць. Што пазыцыя заяўнікоў, у якой выразна паказаныя грубейшыя, па сутнасьці наўмысныя парушэньні працэдуры й маніпуляцыі важнымі працэсуальнымі дакумэнтамі ў матэрыялах разглядаемай справы, успрымаюцца судзьдзямі Калегіі судзьдзяў Менаблсуда як важкія для іх асабіста праблемы.

  • Судовае паседжаньне завершылася гэтак жа абразьліва  й нечакана, як і распачалося …
С.Лапіцкая

С.Лапіцкая

Сьвятлана Лапіцкая:

– Аляксею не далі завершыць выкладаньне нашых аргумэнтаў і нават адказаць на зададзенае Вайнілам чарговае пытаньне. Я першы раз у касацыйнай інстанцыі й проста ўражаная хамствам, зь якім сутыкнулася тут у Менску. Калі Аляксей папрасіў Вайнілу не перабіваць яго й дазволіць скончыць прамову, апошні адзначыў у адказ: “кончать – будете в другом месте”. – Думаю, падобны падкрэсьлена ганебны, абразьлівы тон і паводзіны, адносіны да заяўнікоў у судовым працэсе – не дапушчальныя. Як можа быць вынесена аб’ектыўнае вызначэньне па справе, калі судзьдзі дэмантсратыўна выказваюць непавагу да працэсуальных асобаў, да іхных працэсуальных і грамадзянскіх правоў, іхнай пазыцыі – адкрыта абражаюць іхныя чалавечыя годнасьць і гонар?!

Перад вынясеньнем свайго адмоўнага вызначэньня па скарзе, судзьдзі Менаблсуда зачыніліся за дзьвярыма літаральна на 2 хвіліны й пасьля гэтага зачыталі аддрукаваную загадзя падрыхтаваную пастанову (у зале паседжаньняў не было кампутару).

Па факце адзначанага зьдзеклівага фарсу, зьневажаючых чалавечую годнасьць дзеяньняў з боку сябраў Калегіі судзьдзяў Менаблсуда, заяўнікі зрабілі пратэст у “Кнізе заўвагаў і прапановаў” наўпрост у прыймальні старшыні Менскага абласнога суда, судзьдзі В.Крайко.

P/S

Да моманту разгляду справы ў Касацыйнай інстанцыі заяўнікі так і не атрымалі належных адказаў на ўласныя заявы, якія датычыліся выяўленых імі фактаў зьнікненьня з справы важнага працэсуальнага дакумэнту й фальсыфікацыі пратаколу судовага паседжаньня. Адказы дагэтуль не паступілі ні ад старшыні Жодзінскага суда, ні з Упраўленьня Юстыцыі Менаблвыканкаму. На дадзеныя абставіны, звышардынарныя парушэньні працэдуры судовага разьбіральніцтва й  вядзеньня справы, Калегія судзьдзяў Менаблсуда таксама адмовілася рэагаваць належным чынам. Вынесенае ёй вызначэньне, зроблена без належнага вывучэньня пазыцыі заяўнікоў па скарзе (якім проста не далі выказацца й адказаць на пытаньні ў Менаблсудзе) і без уліку відавочных працэсуальных парушэньняў, якія адбыліся ў судзе першай інстанцыі ў Жодзіне.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Судейская коллегия Миноблсуда в роли административного органа … – в руках судьи Далидович

  • Минский областной суд 29.03.2010 отклонил жалобу Лапицких на решение Жодинского суда от 11.02.2010.

При этом, судзьдзю Далидович совсем не интересовала аргументация по Кассационной жалобе … Было видимо, что её лично более беспокоит “неправильное беларускоязычие” заявителей … !??

29.03.2010 Коллегия судей Минского областного суда в составе старшинствующей судьи Далидович, докладчика по делу, судьи Войнило, (фамилия третьего нового судьи на данный момент не выяснена) приняла определение об отклонении Кассационной жалобы родителей Яна Лапицкого, в которой они просили отменить отрицательное решение суда первой инстанции от 11.02.2010, которым Жодинский суд отказал в рассмотрении их заявления от 28.12.2009 по существу. Жодинским судом исковое заявление родителей об возобновлении их права на образование было переквалифицировано в жалобу на действия служебных лиц и Решение исполкома №928 со последующим использованием ограничения по сроку на обращение для защиты нарушаемого права потерпевших в суде первой инстанции.

Как отмечает участник судебного разбирательства, Алексей Лапицкий, – оно началось и проходило в условиях какой-то совсем не судебной, неприязненной абстановки, которую задала председательствующая на заседании судья Далидович. Ей полностью были проигнорированы права заявителей на ведение судебного заседания по-беларуски в помещении суда беларуской столицы. Судья высказала оскорбляющие национальную честь и достоинство участников заседания претензии относительно уровню беларускоязычности заявителей и их соответствующего права в суде.

При этом, председатель коллегии судей Минского областного суда, судья Кулакова, отметила, что в Беларуси – два государственных языка. Поэтому, она будет вести заседание по-русски, тем более, что Алексей Лапицкий сам разговаривает и пишет не на “чистом беларуском языке”. В этом же контексте, судья сразу же обратила своё внимание на неправильное, по её мнению, правописание, которое применяется в обращениях заявителей и вместо разговора по существу – занялась выяснением того, что же это такое за правописание … (!?)

Доклад судьи Войнило, который излагался по-беларуски (т.к. материалы рассматриваемого дела изложены полностью на беларуском языке) своими формулировками, акцентами и отсутствием упоминаний про факты губейших нарушений процессуального законодательства в жодинском суде – сразу выявил позицию докладчика, направленную на отказ в удовлетворении жалобы истцов. Помимо того, содержание дополнительной касационной жалобы дополнительной кассационной жалобы вместе с изложенными в ней обстоятельствами совсем не упоминался. Судья только отметил, что к жалобе приложено ещё одно обращение и показал документ с почтовым конвертом.

В дальнейшем, вместо того, чтобы представить истцам возможность свободно изложить свою позицию и аргументы, в ответ на прозвучавший доклад, председательствующая Далидович начала допрос с пристрастиями. Получив ответ со стороны Светланы Лапицкой, она начала убеждать её в неправильности её позиции. При этом, слово Алексею Лапицкому – не представлялось.

Алексей Лапицкий:

– Я первый раз видел такой неадекватное и очевидно негативное давление со стороны судей на заявителей в судебном процессе, который должен быть как минимум объективным и справедливым. Дело в том, что когда я наконец то добился от председательствующей разрешения на выступление и вообще возможности что-то произнести, через несколько фраз меня просто остановил своим вопросом сам докладчик.

Моя просьба о получении возможности всё же продолжить изложение нашей позиции и аргументов в суде, не была воспринята судьёй Войнило положительно. Он настаивал на ответе на его вопросы, которые целиком прервали моё выступление. Выглядело так, что заявителей просто никто и не желает слушать. Что в коллегии уже имеется заготовленное окончательное определение по кассационной жалобе, которое никто и не подумает корректировать. Что позиция заявителей, в которой выразительно показаны грубейшие, по существу умышленные нарушения процедуры и манипуляции важными процессуальными документами в материалах рассматриваемого дела, воспринимаются судьями Коллегии судей Миноблсуда как важные для них лично проблемы.

  • Судебное заседание завершилось так же оскорбительно и неожиданно, как и началось …

Светлана Лапицкая:

– Алексею не дали завершит изложение наших аргументов и даже ответить на заданный судьёй Войнило очередной вопрос. Я первый раз в кассационной инстанции и просто удивлена хамством, с которым столкнулась здесь в Минске. Когда Алексей попросил Войнило не перебивать его и разрешить закончить высказывание, последний отметил в ответ: “кончать – будете в другом месте”. – Думою, подобный подчёркнуто позорный, оскорбительный тон и поведение, отношение к заявителям в судебном процессе – не допустимы. Как может быть вынесено объективное определение по жалобе, если судьи демонстративно высказывают неуважение к процессуальным лицам, к их процессуальным и гражданским правам, их позиции – откровенно оскорбляют их человеческое достоинство и честь?!

Перед вынесением своего отрицательного определения по жалобе, судьи Миноблсуда закрылись за дверями буквально на 2 минуты и после этого зачитали отпечатанное, заранее подготовленное постановление (в зале заседаний не было компьютера).

По факту указанного издевательского фарса, унижающих человеческое достоинство действий со стороны членов Коллегии судей Миноблсуда, заявители сделали заявление в Книге замечаний и предложений прямо в приёмной председателя Минского областного суда, судьи В.Крайко.

P/S

До момента рассмотрения дела в Кассационной инстанции заявители так и не получили надлежащие ответы на свои заявления, которые касались выявленных ими фактов исчезновения из дела важного процессуального документа и фальсификации протокола судебного заседания. Ответы до сих пор не поступили ни от председателя Жодинского суда, ни из Упраўления Юстиции Миноблисполкома. На данные обстоятельства, сверхординароные нарушения процедуры судебного разбирательства при ведении дела, Коллегия судей Миноблсуда также отказалась реагировать надлежащим образом. Вынесенное ей определение, сделано без необходимого изучения позиции заявителей по жалобе (которым просто не дали высказаться и ответить на вопросы в Миноблсуде) и без учета очевидных процессуальных нарушений, которые произошли в суде первой инстанции в Жодино.

ДАДАТАК:
Запіс у Кнізе заўвагаў і прапановаў Менаблсуда

Пратэст у Менаблсудзе

Пратэст у Менаблсудзе

Алесь Вольны,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*