2010 30/03

AANКамітэт ААН па правах чалавека распаўсюдзіў інфармацыю з гэтай нагоды ў сваiм прэс-рэлізе па выініках веснавой сесіі ў Нью-Ёрку.

Спэцыяльны дакладчык Камітэту па новых паведамленьнях і часовых мерах спадарыня Шане заявіла, што Камітэт прасіў урад Беларусі да сканчэньня разгляду справаў двух беларускіх грамадзянаў Васіля Юзэпчука й Андрэя Жука адкласьці выкананьне супраць іхнага сьмяротнага пакараньня. Аднак, людзі расстраляныя. Беларуская дзяржава праігнаравала гэтую просьбу, чым скандальна парушыла свае міжнародныя абавязацельствы, якія вынікаюць з Факультатыўнага пратаколу да Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, падпісанага Беларусьсю.

Спадарыня Шане таксама паведаміла, што ў мінулы чацьвер Камітэт накіраваў ліст афіцыйнаму Менску з патрабаваньнем тлумачэньняў выкананьня сьмяротнага пакараньня адносна двух чалавек, аднак, яны так і не былі атрыманыя.

На думку сябра Камітэту з Швэцыі Крыстэра Тэлінга, ігнараваньне Беларусьсю сваіх міжнародных абавязкаў і грэблівае стаўленьне да Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах абражае Камітэт ААН і павінна быць даведзена да шырокай грамадзкасьці.

З словаў юрыста-праваабаронцы Рамана Кісьляка, які падрыхтаваў для Камітэту ААН пакет дакумэнтаў адносна двух асуджаных да сьмяротнага пакараньня беларускіх грамадзянаў, – гэта сапраўды скандал:

– Па сутнасьці справы Рэспубліка Беларусь кінула выклік Камітэту па правах чалавеку, міжнароднай супольнасьці ў пляне выкананьня сваіх абавязацельстваў. З боку сусьветнай супольнасьці будзе рэакцыя на такія паводзіны дзяржавы.

На думку Рамана Кісьляка, – гэта далёка ня лепшым чынам адаб’ецца на іміджы Беларусі.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правительство Беларусии, казнив, нарушило международного обязательства

Комитет ООН по правам человека распространил информацию по этому поводу в своём пресс-релизе по результатам весенней сессии в Нью-Йорку.

Специальный докладчик Комитета по новым сообщениям и временным мерам госпожа Шане заявила, что Комитет просил правительство Беларуси до окончания рассмотрения дел двух беларуских граждан Василия Юзепчука и Андрея Жука отложить выполнение против них смертельного наказания. Однако, люди расстреляны. Беларуское государство проигнорировала эту просьбу, чем скандально нарушило свои международные обязательства, которые следуют из Факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических правах, подписанного Беларусью.

Госпожа Шане тоже сообщила, что в прошедший четверг Комитет направил лист официальному Минску с требованием объяснений по исполнению смертельного наказания относительно двух человек, однако, они так и не были получены.

По мнению члена Комитета из Швеции Крыстера Тэлинга, игнорирование Беларусью своих международных обязанностей и пренебрежительное отношение к Пакту о гражданских и политических правах оскорбляет Комитет ООН и должно быть доведено до широкой общественности.

По словам юриста-правозащитника Романа Кисляка, который подготовил для Комитета ООН пакет документов относительно двух осужденных к смертной казни беларуских граждан, – это действительно скандал:

– По существу Республика Беларусь бросила вызов Комитету по правам человека, международному сообществу в плане выполнения своих обязательств. Со стороны мирового сообщества последует реакция на такое поведение государства.

По мниению Романа Кисляка, – это далеко не лучшим образом отразится на имиджи Беларуси.

Паводле Радыё “Рацыя”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*