2010 21/05
Асамблея НДА Беларусі

Асамблея НДА Беларусі

З набліжэньнем прэзыдэнцкіх выбараў у грамадзтве Беларусі ўзрастае напружанасьць. Неадэкватныя паводзіны ўладаў у дачыненьні да актывістаў кампаніі “Гавары праўду” сьведчаць пра няўпэўненасьць рэжыму ў  сцэнары выбарчага працэсу.

Гістэрычная рэакцыя ўладаў выявілася ў шматлікіх парушэньнях працэсульных нормаў, дапушчаных пры ажыцьцяўленьні перасьледу сябраў гэтай ініцыятывы. Існуе рызыка, што пагаршэньне ўмоваў для грамадзкай дзейнасьці у часе прэзыдэнцкіх выбараў пагоршыць атмасфэру ў краіне і адкіне яе на шмат гадоў.

Эскаляцыя канфлікту паміж дзяржаўнай уладай і грамадзкасьцю шляхам разгортваньня новай маштабнай кампаніі палітычных рэпрэсіяў ня служыць інтарэсам Беларусі. Любыя супярэчнасьці паміж суб’ектамі палітычнага працэсу павінныя вырашацца ў прававым полі і з выкарыстаньнем мэханізмаў дыялёгу.

Праўленьне Асамблеі

выказвае занепакоенасьць пачаткам рэпрэсіўных дзеяньняў у дачыненьні да суб’ектаў прэзыдэнцкіх выбараў, што маюць адбыцца неўзабаве, і разглядае перасьлед удзельнікаў кампаніі “Гавары праўду” як небяспечны сымптом перадвыбарчай гістэрыі ў кіраўніцтва краіны;

заклікае беларускія ўлады спыніць кампанію перасьледу з прыкметы палітычных перакананьняў, у тым ліку вярнуць маёмасьць асобам, якія патрапілі пад хвалю ператрусаў і допытаў 18 траўня 2010 г.;

зьвяртаецца да супрацоўнікаў праваахоўных органаў з настойлівым патрабаваньнем у далейшым не пераўтвараць сваю працу ў сродак барацьбы з іншадумцамі і не дапускаць адступленьняў ад прынцыпаў законнасьці.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

С приближением президентских выборов в обществе Беларуси возрастает напряжённость. Неадекватное поведение властей в отношении активистов компании “Говори правду” свидетельствуют о неуверенности режима в сценарии избирательного процесса.

Истеричная реакция властей проявилась во многочисленных нарушениях процессуальных норм, допущенных при осуществлении преследования членов этой инициативы. Существует риск, что ухудшение условий для общественной деятельности во время президентских выборов ухудшит атмасфэру в стране и отбросит её на много лет назад.

Эскалация конфликта между государственной властью и общественностью путём развёртывания новой масштабной компании политических репрессий не служит интересам Беларуси. Любые противоречия между субъектами политического процесса должны решатся в правовом поле и с использованием механизмов диалога.

Праўленьне Асамблеі

высказывает обеспокоенность началом репрессивных действий в отношении субъектов президентских выборов, что должны пройти в ближайшее время, и рассматривает преследование участников компании “Говори правду” как опасный симптом предвыборной истерики у руководства страны;

призывает беларуские власти остановить компанию преследования по признакам политических убеждений, в том числе возвратить имущество лиц, которые попали под волну обысков и допросов 18 мая 2010 г.;

обращается к сотрудникам правоохранительных органов с настойчивым требовоанием в дальнейшем не превращать свою работу в средство борьбы с инакомыслящими и не допускать отступлений от принципов законности.

Паводле Асамблеі НДА

Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*