2010 18/06
AAN

AAN

Паведамленьне актывіста Руху было зарэгістраванае 19 мая 2010 году. Гэта ўжо 78-я справа, якая прынята Камітэтам на разгляд ў адносінах да дзяржавы Беларусь.

Брэсцкія актывісты Руху “За Свабоду” Віталь Сымонік і Андрэй Шарэнда былі затрыманыя 26 ліпеня 2006 году, падчас раздачы ўлётак пра мітынг да гадавіны абвяшчэньня Незалежнасьці Рэспублікі Беларусь. (далей – правапіс першакрыніцы)

На актвіcта Сымоніка быў складзены адміністратыўны пратакол паводле артыкула 172, ч.3 КоАП (“незаконны распаўсюд друкаваных выданняў”). Адміністратыўная камісія Ленінскага раёну Брэста пакарала Віталя Сымоніка штрафам у 100 тысячаў рублёў. Спробы абскардзіць гэтае рашэнне ў судовых інстанцыях вынікаў не далі.

Віталь Сымонік не згодны з прававой ацэнкай сваіх дзеянняў. На думку актывіста, спасылка на нормы Закону “Аб друку і іншых СМІ” не абаснаваная. Улётка не з’яўляецца перыядычным выданнем, таму Законам “Аб друку і іншых СМІ” рэгуляваць яе распаўсюд нельга.

Прымяненне гэтага Закону ў дадзеным выпадку абмяжоўвае свабоду распаўсюджваць інфармацыю і ідэі (п.2 арт. 19 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах). Паколькі улётка змяшчала крытыку ўлады, за якую, на думку актывіста, насамрэч ён і быў пакараны, Віталь Сымонік расцэньвае дзеянні ўлады, як пераслед за палітычныя погляды і перакананні (п.1 арт. 19 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах).

Актывіст Руху таксама лічыць, што быў адвольна затрыманы, чым парушана ягонае права на свабоду і асабістую недатыкальнасць (п.1 арт. 9 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах), а таксама быў пазбаўлены справядлівага судовага разбіральніцтва (арт. 14 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах).

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Комитет ООН зарегистрировал очередное сообщение про нарушение прав в Беларуси

Сообщение активиста Движения было зарегистрировано 19 мая 2010 года. Это уже 78-ое дело, которое принято Комитетом на рассмотрение в отношении государства Беларусь.

Брестские активисты Движения “За Свободу” Виталий Сымоник и Андрей Шаренда были задержаны 26 июля 2006 года, во время раздачи листовок про митинг, приуроченный годовщине провозглашения Независимости Республики Беларусь.

На активиста Сымоника был составлен административный протокол согласно статье 172, ч.3 КОАП (“незаконное распространение печатных изданий”). Административная комиссия Ленинского района Бреста наказала Виталия Сымоника штрафом в 100 тысяч рублей. Попытки обжаловать это решение в судебных инстанциях итогов не дали.

Виталий Сымоник не согласен с правовой оценкой своих действий. По мнению активиста, ссылка на нормы Закона “О печати и других СМИ” не обоснована. Листовка не является периодическим изданием, поэтому Законом “О печати и других СМИ” регулировать её распространение нельзя.

Применение этого Закона в данном случае ограничивает свободу распространяць информацию и идеи (п.2 арт. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах). Поскольку листовка содержала критику власти, за которую, по мнению активиста, на самом деле он и был наказан, Виталий Сымоник расценивает действия власти, как преследование за политические взгляды и убеждения (п.1 арт. 19 Международного пакти о гражданских и политических правах).

Активист Движения также считает, что был произвольно задержан, чем было нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность (п.1 арт. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах), а также был лишен справедливого судебного разбирательства (арт. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах).

Крыніца: Прэс-служба А.Мілінкевіча

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*