2010 30/06
Міжнародная арганізацыя

Беларусь зноў патрапіла ў катэгорыю “аўтарытарных рэжымаў” у дакладзе міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House, прысьвечанай сытуацыі з правамі чалавеку й дэмакратыяй у 29 краінах Усходняй Эўропы й былога сацлягеру. (далей – правапіс першакрыніцы)

У дакладзе праваабаронцаў па 7-бальнай шкале (1 – вышэйшы бал) ацэньваюцца выбарчы працэс, грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ, дзяржаўнае дэмакратычнае кіраванне, дэмакратычнае кіраванне на месцах, незалежнасць юрыдычнай сістэмы і карупцыя ў краіне.

У прыватнасці, самымі нізкімі адзнакамі – 6,75 бала былі ўдастоены беларускі выбарчы працэс, дзяржаўнае кіраванне, кіраванне на месцах і незалежнасць юрыдычнай сістэмы. Незалежнасць СМІ ацэненая ў 6,50 бала. Найлепшыя сярод ацэнак атрымалі грамадзянская супольнасць і карупцыя па 5,00 балаў.

Агульная адзнака дэмакратычнасці Беларусі 6,50 бала. Такім чынам, Беларусь патрапіла ў катэгорыю “ўстойлівых аўтарытарных рэжымаў” (ад 6 да 7 балаў) разам з Азербайджанам, Казахстанам, Кіргізіяй, Расіяй, Таджыкістанам і Узбекістанам.

Да групы “ўстойлівых дэмакратый” (ад 1 да 3 балаў) арганізацыя аднесла Чэхію, Славакію, Славенію, Эстонію, Латвію, Літву, Польшчу і Вугоршчыну.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Freedom House вновь сочла режим в Беларуси авторитарным

Беларусь вновь попала в категорию “авторитарных режимов” в докладе международной правозащитной организации Freedom House, посвященной ситуации с правами человека и демократией в 29 странах Восточной Европы и бывшего соцлагеря.

В докладе правозащитников по 7-балльной шкале (1 – высший балл) оцениваются избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, государственное демократическое управление, демократическое управление на местах, независимость юридической системы и коррупция в стране.

В частности, самыми низкими оценками – 6,75 балла были удостоены белорусский избирательный процесс, государственное управление, управление на местах и независимость юридической системы. Независимость СМИ оценена в 6,50 балла. Наилучшие среди оценок получили гражданское общество и коррупция по 5,00 баллов.

Общая оценка демократичности Беларуси 6,50 балла. Таким образом, Беларусь попала в категорию “устойчивых авторитарных режимов” (от 6 до 7 балов) наряду с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

К группе “устойчивых демократий” (от 1 до 3 баллов) организация отнесла Чехию, Словакию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Венгрию.

Крыніца: АФН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*