2008 21/11

Алесь Бяляцкі3-4 лістападу ў Стразбуры праходзіла канфэрэнцыя “Становішча праваабаронцаў у дзяржавах сябрах Рады Эўропы”, арганізаваная бюро Камісару па правах чалавека Рады Эўропы. Канфэрэнцыя была прымеркаваная да 10-ай гадавіны прыняцьця ААН Дэклярацыі аб праваабаронцах. Нягледзячы на тое, што Беларусь не зьяўляецца сябрам Рады Эўропы, на канфэрэнцыю быў запрошаны беларускі праваабаронца, старшыня зачыненага ўладамі Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі. (далей – правапіс першакрыніцы)

На канферэнцыі абмяркоўваліся выклікі і пагрозы, якія маюць праваабаронцы ў сваёй дзейнасці. Алесь Бяляцкі выступіў з паведамленнем, зазначыўшы, што беларускія праваабаронцы асноўную пагрозу ў сваёй працы маюць ад уладаў.

Беларускія ўлады не выконваюць міжнародныя абавязкі, узятыя на сябе ў дачыненні да праваабаронцаў, у тым ліку і выкананне дэкларацыі 53/144 ААН аб праваабаронцах. У прыватнасці беларускімі ўладамі не выконваецца рашэнне камітэту ААН аб аднаўленні дзейнасці Праваабарончага цэнтру “Вясна”. У краіне на працягу апошніх 10-ці гадоў не рэгістрыруюцца новыя праваабарончыя арганізацыі, хаця такія спробы неаднаразова здзяйсняліся беларускімі грамадзянамі.

Беларускія праваабаронцы асуджаюцца ў адміністратыўным парадку па смехатворных надуманых прычынах, яны атрымліваюць адкрытыя пагрозы ад дзяржаўных СМІ, падвяргаюцца неабгрунтаванаму паклёпу і дыскрыдытацыі. Праваабаронцы падвяргаюцца спецыяльным праверкам пры перасячэнні мяжы, прэсінгу з боку падаткавых органаў.

Падставай для пераследу з боку ўладаў беларускіх праваабаронцаў, зазначыў Алесь Бяляцкі, з’яўляецца паслядоўная, цвёрдая і нязломная пазіцыя беларускіх праваабаронцаў у пытанні абароны грамадзянскіх і палітычных правоў беларускіх грамадзянаў.

Падчас канферэнцыі адбылася індывідуальная сустрэча Камісара па правах чалавека Рады Еўропы Томаша Хаммарберта з Алесем Бяляцкім.

(Паведамленьне, рас.)

Алесь Беляцкий: “Основанием для преследования со стороны властей является твёрдая и непоколебимая позиция беларуских правозащитников”

3-4 ноября в Страсбурге проходила конференция “Положение правозащитников в государствах членах Совета Европы”, организованная бюро Комиссара по правам человека Совета Европы.
Конференция была приурочена 10-ай годовщине принятия ООН декларации о правозащитниках. Несмотря на то, что Беларусь ни является членом Совета Европы, на конференцию был приглашен беларуский правозащитник, председатель закрытого властями Правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий.

На конференции обсуждались вызовы и угрозы, которые имеют правозащитники в своей деятельности. Алесь Беляцкий выступил с сообщением, отметив, что беларуские правозащитники основную угрозу в своей работы имеют от властей.

Беларуские власти не исполняют международные обязанности, взятые на себя относительно правозащитников, в том числе и выполнение декларации 53/144 ООН о правозащитниках. Вчастности беларускими властями не исполняется решение комитета ООН о возобновлении деятельности Правозащитного центра “Весна”. В стране в течение последних 10-лет не регистрируются новые правозащитные организации, хотя такие попытки неоднократно предпринимались беларускими гражданами.

Беларуские правозащитники осуждаются в административном порядке по смехотворным надуманным причинам, они получают откровенные угрозы от государственных СМИ, подвергаются необоснованной клевете и дискретизации. Правозащитники подвергаются специальным проверкам при пересечении границы, прессингу со стороны налоговых органов.

Основанием для преследования со стороны властей беларуских правозащитников, отметил Алесь Беляцкий, является последовательная, твердая и непоколебимая позиция беларуских правозащитников по вопросам защиты гражданских и политических прав беларуских граждан.

Во время конференции произошла личная встреча Комиссара по правам человека Совета Европы Томаша Хаммарберта с Алесем Беляцким.


Паводле spring96.org

Алесь Лета,
Licviny-INFA,
Жодзіна.

2 thoughts on “Алесь Бяляцкі: “Падставай для перасьледу з боку ўладаў зьяўляецца цьвёрдая й нязломная пазыцыя беларускіх праваабаронцаў””

  1. Коля says:

    Закинул вас в закладки – oчень пoнравилoсь

  2. Spectrum says:

    Благо тому, кто тверд по натуре и гибок по здравому рассуждению))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*