2008 21/11

Неафашыстоўцы ўчынілі безпарадкі … - Літвінаў, ЧэхіяЧэская паліцыя жорстка спыніла правакацыі ўльтраправых экстрэмістаў супраць цыганоў.
У горадзе Літвінаве адбыліся масавыя беспарадкі й сур’ёзныя сутыкненьні «ультраправых» радыкалаў з паліцыяй. 14 удзельнікаў акцыі параненыя, 15 затрыманыя.

17 лістапада ў Чэхіі адзначаўся дзяржаўнае сьвята Дзень барацьбы за волю й дэмакратыю. Аднак, ускладаньне вянкоў і прамовы палітыкаў апынуліся адсунутымі на другі плян. Галоўнай падзеяй дня сталася найбуйнейшае ў новай гісторыі краіны сутыкненьне паліцыі з правымі радыкаламі ў паўночным мястэчку Літвінаў. На працягу трох гадзінаў экстрэмісты беспаспяхова спрабавалі прабіцца ў квартал Янаў, каб сілавымі метадамі вырашыць пытаньні праблематычнага суіснаваньня чэхаў і цыганоў.

Цэнтрам падзеяў сталіся наваколіцы кварталу Янаў, у якім асноўную частку насельніцтва складаюць цыганы. Чэхі, што жывуць тут, скардзяцца на сваіх цыганскіх суседзяў, якія, нібы, не працуюць, жывуць на сацыяльную дапамогу, крадуць і сьмецяць. Мэрыя, маўляў, зачыняе на гэта вочы, як і паліцыя, якая абмяжоўваецца нячастымі патрулямі. У выніку, на мітынг ультра-правых, на якім гучалі й лозунгі, накіраваныя супраць замежнікаў, якія жывуць у Чэхіі, прыйшло толькі некалькі звычайных грамадзянаў.

Старшыня ўльтра-правай «Працоўнай партыі», якой сёлета споўнілася ўсяго пяць гадоў, Томаш Вандрас, прапаноўвае жыхарам Літвінава няхітры рэцэпт: «Пусьціце нас да ўлады, і мы навядзем тут парадак». Пасьля маніфэстацыі каля 500-700 радыкалаў накіравалася ў Янаў.

Працягвае прэс-сакратарка паліцыі Паўночнай Чэхіі Ярміла Грубешова:
«Радыкалы сталі разьбягацца па навакольных вуліцах. Паліцыя спрабавала вярнуць іх на трасу, якая была дазволеная, але яны пачалі кідацца бутэлькамі з запальнай сумесьсю. Адна зь іх патрапіла ў паліцэйскую машыну. Так што ўмяшацца прыйшлося й пажарнікам»

Дарогу ўльтра-правым заступіў кардон з 1000 паліцыянтаў, якія каля трох гадзінаў адбівалі націск радыкалаў. У ход пайшлі й камяні, якія экстрэмісты выдзіралі наўпрост з маставых альбо з каменных агароджаў. У распараджэньні паліцыі быў конны атрад, гэлікоптар, слёзацечны газ.

У выніку: «Сямёра паліцыянтаў і сямёра грамадзянскіх асобаў былі параненымі. Ні адно з гэтых раненьняў не зьяўляецца сьмяротна небясьпечным».

У Янаў радыкалы так і не трапілі. Мясцовыя цыгане таксама не сядзелі, склаўшы рукі. Некаторыя зь іх часова пакінулі свае хаты й зьехалі да сваякоў, іншыя па-хатняму ўзброіліся нажамі й сякерамі, рыхтуючыся адбіць напад. Парадак у горадзе быў адноўлены толькі з прыходам цемры.

З словаў Ярмілы Грубешовай: «Затрымана было 15 чалавек, 12 зь іх падазраюцца ў хуліганстве, трое – у зьдзяйсьненьні правіны».

ТЭКСТ ПАВЕДАМЛЕНЬНЯ (РАС.)

Чешская полиция в Литвинове жестоко пресекла провокации ультраправых экстремистов против цыган.

Чешская полиция жестоко пресекла провокации ультраправых экстремистов против цыган. В городе Литвинове произошли массовые беспорядки и серьезные столкновения «ультраправых» радикалов с полицией. 14 участников акции ранены, 15 задержаны.

17 ноября в Чехии отмечался государственный праздник День борьбы за свободу и демократию. Однако, возложение венков и спичи политиков оказались отодвинуты на второй план. Главным событием дня стало крупнейшее в новой истории страны столкновение полиции с правыми радикалами в северном городке Литвинов. В течение трех часов экстремисты безуспешно пытались пробиться в квартал Янов, дабы силовыми методами разрешить проблему проблематичного сосуществования чехов и цыган.

Центром событий стали окрестности квартала Янов, в котором основную часть населения составляют цыгане. Живущие здесь чехи жалуются на своих цыганских соседей, которые, якобы, не работают, живут на социальные пособия, воруют и мусорят. Мэрия, дескать, закрывает на это глаза, как и полиция, которая ограничивается нечастыми патрулями. В итоге, на митинг ультра-правых, на котором звучали и лозунги, направленные против живущих в Чехии иностранцев, пришло несколько обычных граждан.

Председатель ультра-правой «Рабочей партии», которой в этом году исполнилось всего пять лет, Томаш Вандрас, предлагает жителям Литвинова нехитрый рецепт: «Пустите нас к власти, и мы наведем здесь порядок». После манифестации около 500-700 радикалов направилось в Янов. Продолжает пресс-секретарь полиции Северной Чехии Ярмила Грубешова:

«Радикалы стали разбегаться по окрестным улицам. Полиция пыталась вернуть их на трассу, которая была разрешена, но в них начали кидаться бутылками с зажигательной смесью. Одна из них попала в полицейскую машину. Так что вмешаться пришлось и пожарным»

Дорогу ультра-правым преградил кордон из 1000 полицейских, которые около трех часов отражали натиск радикалов. В ходу были и булыжники, которые нападающие выдирали прямо из мостовых или из каменных оград. В распоряжении полиции был конный отряд, вертолет, слезоточивый газ.

В итоге: «Семеро полицейских и семеро гражданских лиц было ранено. Ни одно из этих ранений не является смертельно опасным».

В Янов радикалы так и не прошли. Местные цыгане тоже не сидели, сложа руки. Некоторые из них временно покинули свои дома и уехали к родственникам, другие по-домашнему вооружились ножами и топорами, готовясь отразить атаку. Порядок в городе был восстановлен только с приходом темноты.

По словам Ярмилы Грубешовой: «Задержано было 15 человек, 12 из них подозреваются в хулиганстве, трое – в совершении проступка».

Паводле разсылкі Roma Rights.
Фота і відэа рэпартажы на сайце: http://ua-reporter.com/novosti/42089

Падрыхтаваў і пераклаў Алесь Лета,
Licviny-INFA,
Жодзіна

16 thoughts on “У Чэхіі паліцыя разагнала акцыю неафашыстоўцаў, 14 параненых”

 1. AFFelton says:

  По сравнению с прошлым постом, небо и земля.

 2. RPRichard says:

  Сколько здесь инфы, засела изучать:)

 3. ShawnQP says:

  Читал про это уже на каком то другом сайте, но у вас гораздо прикольней написано 😉

 4. MarkGL says:

  спасибо за инфу!

 5. Врач says:

  Я бы сделал на сайте рубрику «самые гoрячие oбсуждения». Там бы oбсуждались самые гoрячие темы блoга…

 6. SalvadorLF says:

  Ништяяк! Добавила в закладки, буду вашим частым гостем.

 7. Турист says:

  Крутoй у вас блoг – смелo в закладки ?

 8. Семён says:

  Тoже вoрдпресс пoставил. Самый гибкий двиг.

 9. Аполон says:

  С утра немог к вам зайти – блог был недоступен к сожалению ((

 10. Rolex says:

  Ну oчень пoнравилoсь

 11. Пo бoльшoму счету если на даннoм прoекте будут писаться в такoй же тематике и дальше, буду читать с удoвoльствием.

 12. Feklis says:

  Мoлoдцы вы ребята!Клева написали!

 13. Энрико says:

  Я тoже вoрдпресс себе на блoг пoставил )

 14. … oтличнo написанo.

 15. Турок says:

  Тема ну просто …
  Неужели ничего поактуальней не нашлось?

 16. Отличная статья! Совершенно случайно нашла ваш сайт. И прочитала некоторые статьи на одном дыхании хотя я обычно не любитель почитать:) А тем более писать коментарии Но тут не удержалась. Автору огромное спасибо! Побольше тебе читателей!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*