Не забірай жыцьцё!
2010 15/07
setka-net

12 ліпеня праваабаронца Сяргей Усьцінаў зьвярнуўся ў суд Ленінскага раёну горада Менску з скаргай на Адміністрацыю Прэзыдэнта ў сувязі з уваходам у сілу Ўказу №60, які, па ягоным меркаваньні, парушае правы чалавеку.

Падставаю для звароту ў суд паслужылі ч.1, ч.3 пункту 6 Указу, у адпаведнасьці зь якімі на пастаўшчыкоў інтэрнэт-паслугаў ускладзены абавязак ажыцьцяўляць ідэнтыфікацыю абанэнцкіх прыладаў пры аказаньні інтэрнэт-паслугаў, а таксама захоўваць на працягу году зьвесткі аб аказаных інтэрнэт-паслугах.

– Менавіта ч.1, ч.3 п.6 Указу парушаюць маё права не падвяргацца адвольнаму ўмяшадьніцтву ў маё асабістае жыцьцё. Міжнародныя стандарты, якія рэгулююць недатыкальнасьць асабістага жыцьця, патрабуюць, каб умяшадьніцтва, дапушчальнае законам, зьяўлялася абгрунтаваным у кожным пэўным выпадку й прымалася толькі пэўным ворганам і строга індывідуальна. Лічу, што з пункту гледжаньня правоў чалавеку недапушчальна татальнае назіранне за кожным абанэнтам, якія выходзяць у глябальную сетку Інтэрнэт, – растлумачыў Сяргей Усьцінаў.

Калі суд не задаволіць скаргу, праваабаронца мае намер давесьці сваю пазыцыю да Камітэту ААН па правах чалавеку, бо Ўказ №60 парушае правы кожнага беларуса, які карыстаецца інтэрнэт-паслугамі.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Сергей Устинов: «Вопросы к Указу №60 есть, и мы их будем задавать»

12 июля правозащитник Сергей Устинов обратился в суд Ленинского района города Минска с жалобой на Администрацию Президента в связи с вступлением в силу Указа №60, который, по его мнению, нарушает права человека.

Основанием для обращения в суд послужили ч.1, ч.3 пункта 6 Указа, в соответствии с которыми на поставщиков интернет-услуг возложена обязанность осуществлять идентификацию абонентских устройств при оказании интернет-услуг, а также хранить в течение года сведения об оказанных интернет–услугах.

– Именно ч.1, ч.3 п.6 Указа нарушают мое право не подвергаться произвольному вмешательству в мою личную жизнь. Международные стандарты, регулирующие неприкосновенность личной жизни, требуют, чтобы вмешательство, допускаемое законом, являлось обоснованным в каждом конкретном случае и принималось только конкретным органом и строго индивидуально. Считаю, что с точки зрения прав человека недопустимо тотальное наблюдение за каждым абонентом, выходящим в глобальную сеть Интернет, – пояснил Сергей Устинов.

Если суд не удовлетворит жалобу, правозащитник намерен довести свою позицию до Комитета ООН по правам человека, так как Указ №60 нарушает права каждого белоруса, пользующегося интернет-услугами.

Паводле spring96.org,
падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*