Не забірай жыцьцё!
2010 19/07
vitebskbel

Зь ініцыятывы Адміністрацыі Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь пракуратурай Чыгуначнага раёну г. Віцебску 13 ліпеня 2010 г. распачата праверка ў дачыненьні апазыцыйнага актывіста Сяргея Белязекі. (далей – правапіс першакрыніцы)

Пракуратура пачала вывучаць матэрыялы, што паступілі з Адміністрацыі кіраўніка дзяржавы і ёй трэба будзе вызначыцца з наяўнасьцю ў дзеяньнях С. Белязекі складу злачынства, прадугледжанага артыкулам 368 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (Абраза Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь). Гэтай артыкулам прадугледжаны максімальны тэрмін пакараньня – да двух гадоў пазбаўленьня волі.

За апошнія некалькі гадоў, Сяргей неаднаразова затрымліваўся падчас правядзеньня несанкцыянаваных уладамі масавых мерапрыемстваў і падвяргаўся судамі буйным штрафам і арыштам. Аднак самым цяжкім выпрабаваньнем для актывіста стаў шматгадовы статус беспрацоўнага. Кіраўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў Віцебска адмаўлялі яму ў працаўладкаваньні па прычыне яго палітычнай актыўнасьці і крытычнай пазіцыі ў дачыненьні да існуючага рэжыму ў краіне.

Апазіцыянер некалькі разоў зьвяртаўся з лістамі да Прэзідэнта краіны з просьбай паспрыяць яго працаўладкаваньню або дапамагчы эмігравать з краіны. Аднак усе лісты Адміністрацыя адсылае ў розныя інстанцыі, якія не вырашалі праблемы Сяргея па сутнасьці.

І вось цяпер за ліст, адрасаваны Прэзідэнту краіны А. Лукашэнка, С. Белязеку пагражае крымінальны перасьлед.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

По инициативе Администрации Президента Республики Беларусь прокуратурой Железнодорожного района г. Витебска 13 июля 2010 года начата проверка в отношении оппозиционного активиста Сергея Белязека.

Прокуратура приступила к исследованию поступивших материалов из Администрации Главы государства и ей предстоит определиться с наличием в действиях С. Белязека состава преступления, предусмотренного статьёй 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Оскорбление Президента Республики Беларусь). Данной статьей предусмотрен максимальный срок наказания – до двух лет лишения свободы.

За последние несколько лет, Сергей неоднократно задерживался во время проведения несанкционированных властями массовых мероприятий и подвергался судами крупным штрафам и арестам. Однако самым тяжелым испытанием для активиста стал многолетний статус безработного. Руководители предприятий и учреждений Витебска отказывали ему в трудоустройстве по причине его политической активности и критической позиции в отношении существующего режима в стране.

Оппозиционер несколько раз обращался с письмами к Президенту страны с просьбой поспособствовать его трудоустройству или помочь иммигровать из страны. Однако все письма Администрацией отсылались в различные инстанции, которые не решали проблемы Сергея по существу.

И вот теперь за письмо, адресованное Президенту страны А. Лукашенко, С. Белязеку грозит уголовное преследование.

Паводле spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*