2010 20/07
bialiacki-hienuja

Муніцыпалітэт гораду Генуя надаў старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесю Бяляцкаму ганаровае грамадзянства. Італьянская грамадзкасць такім чынам выказала сваю занепакоенасьць сытуацыяй з правамі чалавеку ў Беларусі, у прыватнасьці, наяўнасьцю сьмяротнага пакараньня, абмежаваньнем свабоды СМІ, грамадзянскіх і палітычных правоў, і падтрымку беларускім праваабаронцам. (далей – правапіс першакрыніцы)

Ганаровае пасведчанне беларускаму праваабаронцу ўручыла мэр Генуі Марта Вінцэнзі (Marta Vincenzi). На цырымоніі ўганаравання, якая праходзіла 15 ліпеня ў Палацы Турсі, прысутнічала грамадскасць Генуі, дэпутаты італьянскага парламенту, журналісты, моладзь.

Алесь Бяляцкі зазначае, што для яго гэта ганаровае званне – знак падтрымкі як незарэгістраванага ПЦ “Вясна”, так і ўсіх беларускіх праваабаронцаў і змагароў за дэмакратыю ў краіне.

Сапраўды, гэта выключная падзея для беларусаў. Ганаровае грамадзянства Генуі надаецца аднаму чалавеку на год. Гэтага статусу ў розныя гады ўдастойваліся такія вядомыя ва ўсім свеце асобы, як экс-прэзідэнт Польшчы, лаурэат Нобелеўскай прэміі свету Лех Валенса (1990), экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў (1996), двойчы прэм’ер-міністр, прэзідэнт Ізраіля лаурэат Нобелеўскай прэміі свету Шымон Пэрэс (1998).

Што датычыцца Беларусі, то ў гэтым рэчышчы адразу ўзгадваецца імя вядомага спецыяліста ў галіне радыяцыйнай медыцыны, доктара медыцынскіх навук, прафесара Юрыя Бандажэўскага. Сусветна вядомы навуковец у 2003 годзе быў абвешчаны ганаровым грамадзянінам Парыжу.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Алесь Беляцкий стал почетным гражданином Генуи

Муниципалитет города Генуя удостоил руководителя Правозащитного центра “Весна” Алеся Беляцкого звания почетного гражданина. Итальянская общественность таким образом выразила свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси, в частности, наличием смертной казни, ограничением свободы СМИ, гражданских и политических прав, и поддержку белорусским правозащитникам.

Почетное свидетельство белорусскому правозащитнику вручила мэр Генуи Марта Винцензи (Marta Vincenzi). На торжественной церемонии, проходившей 15 июля во Дворце Турси, присутствовала общественность Генуи, депутаты итальянского парламента, журналисты, молодежь.

Алесь Беляцкий отмечает, что для него это почетное звание – знак поддержки как незарегистрированного ПЦ “Весна”, так и всех белорусских правозащитников и борцов за демократию в стране.

Действительно, это исключительное событие для белорусов. Почетное гражданство Генуи дается одному человеку в год. Этого статуса в разные годы удостаивались такие известные во всем мире личности, как экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса (1990), экс-президент СССР Михаил Горбачев (1996), дважды премьер-министр, президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес (1998).

Что касается Беларуси, то в этом отношении сразу вспоминается имя известного специалиста в области радиационной медицины, доктора медицинских наук, профессора Юрия Бандажевского. Всемирно известный ученый в 2003 году был объявлен почетным гражданином Парижа.

Паводле spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*