Не забірай жыцьцё!
2008 11/11

Зміцер ЖалезьнічэнкаБылы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўнівэрсытэту імя Ф.Скарыны, а цяпер салдат транспартных войскаў у Жлобіне Зьміцер Жалезьнічэнка накіраваў скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавека.

Ён аспрэчвае судовыя пакараньні штрафамі й арыштам нібыта за незаконнае прадпрымальніцтва, лаянку й непадпарадкаваньне міліцыі, а таксама паўторнае выключэньне з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага ўнівэрсытэту.

“Мае юрыcты дапамаглі скласьці скаргу ў камітэт ААН. Мы прайшлі абсалютна ўсе інстанцыі, спрабуючы дамагчыся ісьціны й аднаўленьня ва ўнівэрсытэце. І каб зь мяне зьнялі гэтыя недарэчныя абвінавачваньні ў нецэнзурнай лаянцы, у правакаваньні канфлікту зь міліцыянтам, за што ўрэшце мяне другі раз адлічылі.

Гэтай падтрымкі мы не знайшлі, нягледзячы ні на дапамогу Беларускага Хэльсынскага камітэту, ні на тое, што пасьля першага адлічэньня ўдалося аднавіцца ва ўнівэрсытэце. На жаль, іншага выйсьця няма. Камітэт ААН – гэта адзіная міжнародная структура, якая мае ўплыў у Рэспубліцы Беларусь і з дапамогай якой можна, відаць, атрымаць хоць бы маральную перамогу”, – сказаў Зьміцер Жалезьнічэнка.

У войску з 22-тысячнага грашовага забесьпячэньня Жалезьнічэнкі ў войску вылічваюць 9 тысяч рублёў, альбо 40 працэнтаў, на пагашэньне двух зьдзеклівых штрафаў – за незаконнае прадпрымальніцтва й непадпарадкаваньне міліцыянту.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Дмитрий Железниченко обратился в ООН

Бывший студент Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, а ныне солдат транспортных войск в Жлобине Дмитрий Железниченко направил жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Он оспаривает судебные наказания штрафами и арестам якобы за незаконное предпринимательство, ругань и неподчинение милиции, а также повторное исключение с третьего курса математического факультета Гомельского государственного университета.

“Мои юриcты помогли составить жалобу в комитет ООН. Мы прошли абсолютно все инстанции, пытаясь добиться истины и восстановления в университет. И чтобы с меня сняли эти несуразные обвинения в нецензурной перебранке, в правокации конфликта с милиционерами, за что наконец меня второй раз отчислили.

Этой поддержки мы не нашли, не смотря ни на помощь Беларуского Хельсинского комитета, ни на то, что после первого отчисления удалось восстановиться в университете. К сожалению, другого выхода нет. Комитет ООН – это единственная международная структура, которая имеет влияние в Республике Беларусь и посредством которой можно, по-видимому, получить хотя бы моральную победу”, – сказал Дмитрий Железниченко.

В армии с 22-тысячного денежного обеспечения Железниченко высчитывают 9 тысяч рублей, или 40 процентов, на погашение двух издевательских штрафов – за незаконное предпринимательство и неподчинение милиционеру.

Паводле odsgomel.org

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*