2010 29/07
Amnesty International

Amnesty International

«Міжнародная амністыя» вітае вызваленьне ад крымінальнай адказнасьці вязьня сумленьня Яўгена Якавенкі, які быў прысуджаны да 1 году абмежаваньня волі за «ўхіленьне ад вайсковай службы».

«Вызваленьне Якавенкі зьяўляецца пазытыўным крокам, аднак дагэтуль няма альтэрнатыўнай службы ў Беларусі, што азначае, што ён можа быць зноў прызваны ў войска, – кажа Хізэр Макгіл, дасьледчыца «Міжнароднай Амністыі» па Беларусі. – Улады павінны забясьпечыць, каб права Яўгена Якавенкі на адмову ад службы выконвалася, і каб ён зноў ня быў пакараны за свае перакананьні».

Якавенка быў пакараны годам абмежаваньня волі, так званай “хіміяй”, “за ўхіленьне ад мерапрыемстваў прызыву”. 23 ліпеня калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду адхіліла касацыйныя скаргі актывіста БХД на вырак Цэнтральнага суду за ўхіленьне ад вайсковай службы.

Адначасова калегія ўжыла да Якавенкі закон “Аб амністыі” ў сувязі з 65-годзьдзем Перамогі. Ягоная судзімасьць скасавана.

«Беларускія ўлады павінны вызваліць усіх, хто адмовіўся ад ваеннай службы, і забясьпечыць ім сапраўдную цывільную альтэрнатыву», – сьцьвярджае Хізэр Макгіл.

Права на адмову ад вайсковай службы зь меркаваньняў сумленьня зьяўляецца неад’емнай часткай права на свабоду думкі, сумленьня і рэлігіі ў Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах і Ўсеагульнай Дэклярацыі правоў чалавека, – нагадвае «Міжнародная амністыя».

*

*

(Паведамленьне, рас.)

“Международная амнистия” приветствует освобождение от криминальной ответственности узника совести Евгения Яковенко, который был присуждён к 1 году ограничения свободы за “уклонение от воинской службы”.

“Освобождение Яковенко является позитивным шагом, однако поныне нет альтернативной службы в Беларуси, что означает, что он может быть опять призван в армию, – говорит Хизер Макгил, исследователь “Международной Амнистии” по Беларуси. – Власти должны обеспечить, чтобы право Евгения Яковенки на отказ от службы исполнялось, и чтобы он снова не был наказан за свои убеждения”.

Яковенко был наказан годом лишения свободы, так называемой “химией”, “за уклонение от мероприятий призыва”. 23 июля коллегия криминальных дел Гомельского областного суда отклонила кассационные жалобы активиста БХД на приговор Центрального суда за уклонение от воинской службы.

Одновременно коллегия употребила к Яковенко закон “Об амнистии” в связи с 65-годовщиной Победы. Его судимость отменена.

“Беларуские власти должны освободить всех, кто отказался от военной службы, и обеспечить им настоящую штатскую альтернативу”, – утверждает Хизэр Макгил.

Право на отказ от воинской службы по соображениям совести являются неотъемлемой частью права на свободу мысли, совести и религии в Международном пакте о гражданских и политических правах и Всеобщей Декларации прав человека, – напоминает “Международная амнистия”.

Паводле  Радыё «Свабода»,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*