2010 13/08

Войска

Войска

Аднак Іван Шыла ды Франак Вячорка ўсё ж перадалі ў Мінабароны больш за паўтары тысячы подпісаў з патрабаваньнем рэфармаваньня войска. (далей – правапіс першакрыніцы)

Сустрэча з нядаўна мабілізаванымі моладзевымі актывістамі апазіцыі адбылася 12 жніўня ў пакоі для прыёму гасцей Міністэрства абароны. У ёй удзельнічаў намеснік начальніка галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Валеры Цісленка і іншыя прадстаўнікі міністэрства. Ваенныя чыноўнікі адразу ж папрасілі Вячорку пакінуць памяшканне і пагадзіліся размаўляць толькі з Шылам.

Моладзевы актывіст паведаміў ім пра мэты і задачы кампаніі «Наша армія», а таксама перадаў сабраныя подпісы ў падтрымку рэфармавання Узброеных сілаў.
«Нічога канкрэтнага ад іх я не пачуў. Яны далі зразумець, што нічога не вырашаюць», — сказаў БелаПАН па выніках сустрэчы Іван Шыла. Ён падкрэсліў, што кампанія «Наша армія» будзе працягвацца да таго часу, «пакуль не дасць канкрэтных практычных вынікаў».

Кампанія «Наша армія» стартавала ў канцы чэрвеня. Яе сутнасць — збор подпісаў за рэформы ў арміі. Актывісты кампаніі, у прыватнасці, прапануюць скараціць тэрмін ваеннай службы да аднаго года для прызыўнікоў без вышэйшай адукацыі і да дзевяці месяцаў — для прызыўнікоў з вышэйшай адукацыяй (у цяперашні час — паўтары гады і год адпаведна); павялічыць адпачынак вайскоўцам; даць ільготы тым, хто адслужыў у арміі пры паступленні ў вну; даць магчымасць вайскоўцам атрымліваць завочную вышэйшую адукацыю.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Активисты кампании «Наша армия» встретились с представителями Минобороны

Мобилизованные недавно молодежные активисты оппозиции Иван Шило и Франтишек Вячорка передали в Министерство обороны Беларуси более полутора тысяч подписей с требованием реформирования армии.

Встреча состоялась 12 августа в комнате для приема гостей Министерства обороны. В ней участвовал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Валерий Тисленко и другие представители министерства. Военные чиновники сразу же попросили Вячорку покинуть помещение и согласились разговаривать только с Шило.

Молодежный активист сообщил им о целях и задачах кампании “Наша армия”, а также передал собранные подписи в поддержку реформирования Вооруженных сил.

“Ничего конкретного от них я не услышал. Они дали понять, что ничего не решают”, — сказал БелаПАН по итогам встречи Иван Шило. Он подчеркнул, что кампания “Наша армия” будет продолжаться до тех пор, “пока не даст конкретных практических результатов”.

Кампания “Наша армия” стартовала в конце июня. Ее суть — сбор подписей за реформы в армии. Активисты кампании, в частности, предлагают сократить срок военной службы до одного года для призывников без высшего образования и до девяти месяцев — для призывников с высшим образованием (в настоящее время — полтора года и год соответственно); увеличить отпуск военнослужащим; предоставить льготы отслужившим в армии при поступлении в вузы; дать возможность военнослужащим получать заочное высшее образование.

Паводле Хартыя97,
падрыхтаваў Алесь Лета,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*