2010 24/08
С.Хурскайнэн

С.Хурскайнэн

Адмена ці ўвядзеньне мараторыя на сьмяротнае пакараньне ў Беларусі зьяўляецца не адзіным пытаньнем, ад рашэньня якога залежыць аднаўленьне для беларускага парлямэнту статусу спэцыяльна запрошанага ў Парлямэнцкую Асамблею Рады Эўропы, заявіла дакладчыца па Беларусі камісыі па палітычных пытаньнях ПАРЭ Сініка Хурскайнэн у аўторак у Менску. (далей – правапіс першакрыніцы)

“Гэтае пытаньне з’яўляецца не адзіным, але галоўным. Ёсць яшчэ пытанььні па свабодзе СМІ, сітуацыі з правамі чалавека і, вядома, дэмакратыі”, – адзначыла С. Хурскайнэн, адказваючы на пытаньне агенцтва “Інтэрфакс-Захад” у рамках сваёй сустрэчы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый Беларусі.

Гаворачы аб праблематыцы сьмяротнага пакараньня, дакладчык па Беларусі сказала, што ў Парламенцкай Асамблеі “натуральна” будуць ўлічваць меркаваньне беларускага грамадства па гэтым пытаньні.

С. Хурскайнэн заявіла, што знаходзіцца ў Беларусі з мэтай падрыхтоўкі справаздачы аб сітуацыі ў краіне. “Асноўнымі напрамкамі работы Рады Еўропы з’яўляюцца правы чалавека, дэмакратыя, вяршэнства закону. Па гэтых пытаньнях я і працую ў Беларусі”, – адзначыла прадстаўнік ПАРЭ. Акрамя таго, паінфармавала яна, падчас візіту будзе вывучана сітуацыя, звязаная з выкананьнем рэкамендацыяў Асамблеі, якія былі выкладзены ў адрас Беларусі раней. Папярэдне ацэньваючы іх выкананьне, С. Хурскайнэн заявіла, што “добра працуе Інфармацыйны пункт Рады Еўропы. Мы бачым дыскусію на ўзроўні грамадства і парламента па пытаньні сьмяротнага пакарання. Усё гэта з’яўляецца пазітыўнымі зьменамі”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Решение вопроса по смертной казни является не единственным для получения Беларусью статуса спецприглашенного в ПАСЕ – докладчик по Беларуси

Отмена или введение моратория на смертную казнь в Беларуси является не единственным вопросом, от решения которого зависит восстановление для белорусского парламента статуса специально приглашенного в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, заявила докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам ПАСЕ Синикка Хурскайнен во вторник в Минске.

“Этот вопрос является не единственным, но главным. Есть еще вопросы по свободе СМИ, ситуации с правами человека и, конечно, демократии”, – отметила С.Хурскайнен, отвечая на вопрос агентства “Интерфакс-Запад” в рамках своей встречи с представителями неправительственных организаций Беларуси.

Говоря о проблематике смертной казни, докладчик по Беларуси сказала, что в Парламентской Ассамблее “естественно” будут учитывать мнение белорусского общества по этому вопросу.

С.Хурскайнен заявила, что находится в Беларуси с целью подготовки отчета о ситуации в стране. “Основными направления работы Совета Европы являются права человека, демократия, главенство закона. По этим вопросам я и работаю в Беларуси”, – отметила представитель ПАСЕ. Кроме того, проинформировала она, в ходе визита будет изучена ситуация, связанная с выполнением рекомендаций Ассамблеи, которые были изложены в адрес Беларуси ранее. Предварительно оценивая их выполнение, С.Хурскайнен заявила, что “хорошо работает Информационный пункт Совета Европы. Мы видим дискуссию на уровне общества и парламента по вопросу смертной казни. Все это является позитивными изменениями”.

Паводле Інтэрфаксу й spring96org,
падрыхтаваў Алесь Лета,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*