Не забірай жыцьцё!
2010 25/08
Хрыстафор Жэляпаў, Віцебск

Хрыстафор Жэляпаў, Віцебск

У судзе Чыгуначнага раёну горада Віцебску адбылося паседжаньне па абвінавачваньні Хрыстафора Жэляпава ў незаконным распаўсюдзе газэтаў “Навіны БНФ” і “Магістрат”. Судзьдзя спыніў адміністратыўную справу ў адносінах да Хрыстафора Жэляпава, якога вінавацілі ў незаконным распаўсюдзе друкаваных СМІ. (далей – правапіс першакрыніцы)

Суддзя спыніў адміністратыўную справу з прычыны адсутнасці складу правапарушэння. Нязгодныя з пастановай суда маюць права на яго абскарджванне цягам 10 дзён.

– Канешне ў нашым грамадстве пакуль не пануе Закон. Звычайная справа, калі актывістаў незаконна затрымліваюць падчас распаўсюду альтэрнатыўнай інфармацыі. Чым бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, тым часцей нас будуць адвольна затрымліваць і спрабаваць судзіць. Але мы не павінны быць пасіўнымі, весці сябе як ахвяры. Мы мусім актыўна адстойваць свае правы. Калі мы будзем рабіць сваю справу ў межах Канстытуцыі, і юрыдычна пісьменна абараняць сябе, мы можам нават у такіх умовах давесці беларускаму суду пра сваю невінаватасць, – лічыць Хрыстафор Желяпаў.

Нагадаем, абласны каардынатар быў затрыманы 11 чэрвеня за распаўсюд газеты “Новае жыццё”, які, як выявілася праз некалькі гадзін, быў цалкам законны. Міліцыянты тады паспрабавалі выставіць свае прэтэнзіі да распаўсюду іншых выданняў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Суд полностью оправдал витебского координатора Движения “За Свободу”

В суде Железнодорожного района города Витебска прошло заседание по обвинению Христофора Желяпова в незаконном распространении газет “Новости БНФ” и “Магистрат”. Судья закрыл административное дело в отношении Христофора Желяпова, которого обвиняли в незаконном распространении печатных СМИ.

Судья закрыл административное дело вследствие отсутствия состава правонарушения. Несогласные с постановлением суда имеют право на его обжалование втечение 10 дней.

– Конечно в нашем обществе пока не господствует Закон. Обычное дело, когда активистов незаконно задерживают во время распространения альтернативной информации. Чем ближе к президентским выборам, тем чаще нас будут произвольно задерживать и пытаться судить. Но мы не должны быть пассивными, вести себя как жертвы. Мы должны активно отстаивать свои права. Когда мы будем делать своё дело в границах Конституции, и юридически грамотно защищать себя, мы можем даже в таких условиях довести беларускому суду про свою невиновность, – считает Христофор Желяпов.

Напомним, областной координатор был задержан 11 июня за распространение газеты “Новая жизнь”, которое, как выявилось через несколько часов, было полностью законным. Милиционеры тогда попробовали выставить свои претензии в отношении распространения других изданий.

Паводле Прэс-службы А.Мілінкевіча

Алесь Лета,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*