2010 13/09
sziag1

Сёньня ў судзе Цэнтральнага раёну Гомелю адбыўся суд над прадстаўніком “Маладой Беларусі” Іванам Зайцавым, які быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі ў суботу ўвечар 11 верасьня падчас імпрэзы Дня гораду.

Судзьдзя Марына Дамненка вызваліла актывіста з-пад варты да панядзелку 20 верасьня зпрычыны неабходнасьці апытаць сьведак з боку супрацоўнікаў міліцыі.

Афіцыйная вэрсыя адміністратыўнага абвінавачваньня, прадстаўленага ў рапартах – дробнае хуліганства й непадпарадкаваньне супрацоўнікам міліцыі. З словаў затрыманага актывіста яго затрымалі за нацыянальны сьцяг, які ён падняў над галавою ўчасе правядзеньня сьвяточнага канцэрту.

У судзе Іван Зайцаў віну не прызнаў, растлумачыўшы, што калі ён падняў над галавою бела-чырвона-белы сьцяг, да яго тут жа кінуліся трое невядомых у цывільным, павалілі актывіста на зямлю, пры гэтым наносячы ўдары каленамі ў жывот. Ён сапраўды супраціўляўся, аднак ня мог ведаць, што тыя, хто нападаў – супрацоўнікі міліцыі.

І. Зайцаў:
Толькі пасьля таго, як мяне даставілі ў распранальню Лёдавага Палацу ды ў кайданках паклалі на падлогу, я зразумеў, што маю справу зь міліцыяй. Супраць мяне склалі адміністратыўны пратакол і адвезьлі ў ізалятар часовага ўтрыманьня, дзе я знаходзіўся ўсе выходныя.

Нецэнзурна я ня лаяўся, а факт аказаньня мною супраціву невядомым у цывільным – нармалёвая зьява для любога чалавека, на якога нападаюць невядомыя ў цывільным, – такія паказаньні даў у судзе актывіст.

Судзьдзя М. Дамненка ўзяла тыднёвую паўзу для выкліку ў якасьці сьведак супрацоўнікаў міліцыі, тут жа пастанавіла вызваліць Зайцава з-пад варты, выпісаўшы позву на 20 верасьня.

Прысутны ў судзе праваабаронца Леанід Судаленка лічыць, што судзьдзя ўжо не зможа вынесьці іншага пакараньня, акрамя адміністратыўнага арышту, паколькі актывіст ужо правёў у ІЧС каля двух сутак.

Л. Судаленка:за дробнае хуліганства па артыкуле 17.1 КаАП вызначана адказнасьць да 15 сутак арышту. Той факт, што Зайцава ўжо пратрымалі ў ІЧС каля двух сутак, як бы выключае адміністратыўны штраф і падштурхоўвае судзьдзю даць актывісту ня меньш праведзенага пад арыштам тэрміну.

Думаю менавіта так і паступіць суд, абмежаваўшысь тэрмінам, які актывіст ужо правёў пад арыштам, – упэўнены праваабаронца.

Праваабаронца адзначыў, што ў дадзеным выпадку можна весьткі размову аб парушэньні права актывіста на свабоду выказваньня свайго меркаваньня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Гомель: административное дело за национальный флаг!

Сегодня в суде Центрального района Гомеля состоялся суд над представителем «Молодой Беларуси» Иваном Зайцевым, который был задержан сотрудниками милиции в субботу вечером 11 сентября во время празднования Дня города.

Судья Марина Домненко освободила активиста из-под стражи до понедельника 20 сентября по причине необходимости опросить свидетелей со стороны сотрудников милиции.

Официальная версия административного обвинения, предоставленного в рапортах – мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции. Со слов задержанного активиста его задержали за национальный флаг, который он поднял над головой во время проведения праздничного концерта.

В суде Иван Зайцев вину не признал, пояснив, что когда он поднял над головой бело-красно-белый флаг, к нему тут же бросились трое неизвестных в штатском, повалили активиста на землю, при этом нанося удары коленями в живот. Он действительно сопротивлялся, однако не мог знать, что нападавшие – сотрудники милиции.

И. Зайцев: Только после того, как меня доставили в раздевалку Ледового Дворца и в наручниках положили на пол, я понял, что имею дело с милицией. Против меня составили административный протокол и отвезли в изолятор временного содержания, где я находился все выходные.

– Нецензурной бранью я не ругался, а факт моего оказания сопротивления неизвестным в штатском – нормальное явление любого человека, на которого нападают неизвестные в штатском, – такие показания дал в суде активист.

Судья М. Домненко взяла недельную паузу для вызова в качестве свидетелей сотрудников милиции, тут же постановила освободить Зайцева из-под стражи, выписав повестку на 20 сентября.

Присутствующий в суде правозащитник Леонид Судаленко считает, что судья уже не сможет вынести иного наказания, кроме административного ареста, поскольку активист уже провел в ИВС около двух суток.

Л. Судаленко: – за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП установлена ответственность до 15 суток ареста. Тот факт, что Зайцева уже продержали в ИВС около двух суток, как бы исключает административный штраф и подталкивает судью дать активисту не менее проведенного под арестом срока.

– Думаю именно так и поступит суд, ограничившись сроком, который активист уже провел под арестом, – уверен правозащитник.

Правозащитник отметил, что в данном случае можно вести разговор о нарушении права активиста на свободное выражение своего мнения.

Паводле Леанід Судаленка (Гомель)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*