2010 20/09
zajcau-sud

І.Зайцаў і Л.Судаленка ля будынку суда

Сёньня, 20 верасьня, судзьдзя суду Цэнтральнага раёну Гомеля Марына Дамненка прызнала актывіста «Маладой Беларусі» Івана Зайцава вінаватым у дробным хуліганстве й непадпарадкаваньні супрацоўнікам міліцыі. Па сукупнасьці артыкулаў актывіст атрымаў адміністратыўны штраф у памеры 50 базавых велічыняў – 1 мільён 750 тысячаў рублёў. (далей – правапіс першакрыніцы)

Нагадаем, актывіста затрымалі і даставілі ў ІЧУ ў суботу, 11 верасня, падчас святкавання Дня Гомеля, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. У панядзелак, 13 верасня, суддзя вызваліла актывіста з-пад варты да 20 верасня з-за неабходнасці апытаць сведкаў з боку супрацоўнікаў міліцыі.

Сам Іван Зайцаў у судзе віну не прызнаў, растлумачыўшы, што калі падчас святкавання Дня Гомеля ён падняў над галавой бел-чырвона-белы сцяг, да яго тут жа кінуліся трое невядомых у цывільным, павалілі на зямлю, пры гэтым наносілі ўдары каленамі ў жывот Ён сапраўды супраціўляўся, аднак не мог ведаць, што злачынцы – супрацоўнікі міліцыі.

Аналагічныя паказанні суду далі сведкі з боку актывіста Алег Шкрабаў і Павел Ціханенка. Са слоў сяброў актывіста, яны разам прыбылі на свята горада і асабіста бачылі, як супрацоўнікі міліцыі вырывалі нацыянальны сцяг з рук І.Зайцава.

Прысутныя ў судзе супрацоўнікі міліцыі спецыяльнага прызначэння Аляксей Ляуноў і Сяргей Алейнік прадставілі суду іншую карціну. Па іх словах, Іван Зайцаў гучна лаяўся матам, а калі яны зрабілі яму заўвагу, той адказаў у грубай форме. Актывіст аказаў супраціў і пры дастаўленні яго ў пастарунак для складання адміністратыўнага пратаколу. Супрацоўнікі міліцыі ніякага сцягу ў руках актывіста не бачылі, таму няма і пратаколу яго канфіскацыі.

Праваабаронца Леанід Судаленка, які назіраў за ходам адміністратыўнай справы ў судзе, адзначае, што суддзя пры вынясенні пастановы не дала ніякай ацэнкі таму факту, што з моманту затрымання актывіст ужо адбыў у ІЧУ каля двух сутак арышту. Акрамя таго, суддзя паклала ў аснову абвінавачвання актывіста сведкавыя паказанні двух супрацоўнікаў міліцыі, у той час як сведчанні яго двух сяброў суддзя падвергла сумневу.

Па сукупнасці пералічаных фактаў праваабаронцы маюць намер аказаць дапамогу актывісту ў падрыхтоўцы скаргі ў абласны суд.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Гомель: Миллионный штраф за национальный флаг

Сегодня, 20 сентября, судья суда Центрального района Гомеля Марина Домненко признала активиста «Молодой Беларуси» Ивана Зайцева виновным в мелком хулиганстве и неподчинении сотрудникам милиции. По совокупности статей активист получил административный штраф в размере 50 базовых величин – 1 миллион 750 тысяч рублей.

Напомним, активиста задержали и доставили в ИВС в субботу, 11 сентября, во время празднования Дня Гомеля, обвинив в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям сотрудников милиции. В понедельник, 13 сентября, судья освободила активиста из-под стражи до 20 сентября по причине необходимости опросить свидетелей со стороны сотрудников милиции.

Сам Иван Зайцев в суде вину не признал, пояснив, что когда во время празднования Дня Гомеля он поднял над головой бело-красно-белый флаг, к нему тут же бросились трое неизвестных в штатском, повалили на землю, при этом нанося удары коленями в живот. Он действительно сопротивлялся, однако не мог знать, что нападавшие – сотрудники милиции.

Аналогичные показания суду дали свидетели со стороны активиста Олег Шкрабов и Павел Тихоненко. Со слов друзей активиста они вместе прибыли на праздник города и лично видели, как сотрудники милиции вырывали национальный флаг из рук И. Зайцева.

Присутствующие в суде сотрудники милиции специального назначения Алексей Леунов и Сергей Алейник рассказали суду картину иную. По их словам, Иван Зайцев громко ругался матом, а когда они сделали ему замечание, тот ответил в грубой форме. Активист оказал сопротивление и при доставлении его в участок для составления административного протокола. Сотрудники милиции никакого флага в руках активиста не видели, поэтому нет и протокола его изъятия.

Правозащитник Леонид Судаленко, наблюдавший за исходом административного дела в суде, отмечает, что судья при вынесении постановления не дала никакой оценки тому факту, что с момента задержания активист уже провел в ИВС около двух суток ареста. Кроме того, судья положила в основу обвинения активиста свидетельские показания двух сотрудников милиции, в то время как свидетельские показания его двух друзей судья подвергла сомнению.

По совокупности перечисленных фактов правозащитники намерены оказать помощь активисту в подготовке жалобы в областной суд.

Паводле spring96.org

падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*