2010 26/10

Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі партыі Беларуская хрысьціянская дэмакратыя (БХД). «Мінюстам разгледжаны матэрыялы адносна дзяржаўнай рэгістрацыі партыі БХД і прынята рашэньне аб адмове», – паведамілі агенцыі «Інтэрфакс-Захад» у Мінюсьце Беларусі. (делей – правапіс першакрыніцы)

Там растлумачылі, што адмова ў рэгістрацыі партыі БХД абумоўлена тым, што «быў парушаны парадак стварэння Партыі БХД і такое парушэнне носiць неадольны характар». Як адзначылі ў Мінюсце, «партыяй прадстаўлены дакументы і звесткі, якія не адпавядаюць патрабаванням заканадаўства, у тым ліку падробленыя і несапраўдныя дакументы. Акрамя гэтага, умовы сяброўства партыі не адпавядаюць устаноўчым дакументам партыі».

Тым часам аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» (БХД) просіць Генеральную пракуратуру прыцягнуць да адказнасці міністра юстыцыі Віктара Галаванава. Адпаведная заява ў Генпракуратуру пададзена 26 кастрычніка.

Пра гэта паведаміў «Радыё Свабода» сустаршыня аргкамітэта па стварэнні БХД Павел Севярынец.

Паводле яго словаў, аргкамітэт просіць Генпракуратуру прыцягнуць Галаванава да адказнасці за парушэнне заканадаўства аб зваротах грамадзян. Севярынец нагадаў, што 12 верасня гэтага года ў Менску прайшоў устаноўчы з’езд БХД, дакументы на рэгістрацыю партыі былі перададзеныя ў Мінюст 19 верасня.

«Адпаведна рашэнне аб рэгістрацыі або адмове ў рэгістрацыі павінна было быць прынятае ў месячны тэрмін – да 19 кастрычніка. І яшчэ праз пяць дзён нам абавязаныя былі паведаміць пра гэтае рашэнне», – сказаў Севярынец.

Рашэнне аб адмове стала вядома толькі 26 кастрычніка.

«Мы лічым, што гэта з’яўляецца грубым парушэннем заканадаўства, за якое павінен адказаць непасрэдна кіраўнік Мінюста», – заявіў Севярынец.

Пры гэтым ён падкрэсліў, што пытанне аб рэгістрацыі БХД узнімалася на нядаўняй сустрэчы Лукашэнкі і прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайтэ. Акрамя гэтага, зарэгістраваць БХД заклікалі шэраг еўрапейскіх палітычных партый, у прыватнасці Германіі, Літвы і Фінляндыі.

Адмову ў рэгістрацыі партыя БХД мае намер абскардзіць у судах.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Минюст Беларуси не зарегистрировал партию БХД

Министерство юстиции Беларуси отказало в государственной регистрации партии Белорусская христианская демократия (БХД).

«Минюстом рассмотрены материалы относительно государственной регистрации партии БХД и принято решение об отказе», – сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в Минюсте Беларуси.

Там пояснили, что отказ в регистрации партии БХД обусловлен тем, что «был нарушен порядок создания Партии БХД и такое нарушение носит неустранимый характер». Как отметили в Минюсте, «партией представлены документы и сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе поддельные и недействительные документы. Кроме этого, условия членства партии не соответствуют учредительным документам партии».

Тем временем оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) просит Генеральную прокуратуру привлечь к ответственности министра юстиции Виктора Голованова. Соответствующее заявление в Генпрокуратуру подано 26 октября.

Об этом сообщил «Радыё Свабода» сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец.

По его словам, оргкомитет просит Генпрокуратуру привлечь Голованова к ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан. Северинец напомнил, что 12 сентября этого года в Минске прошел учредительный съезд БХД, документы на регистрацию партии были переданы в Минюст 19 сентября.

«Соответственно решение о регистрации или отказе в регистрации должно было быть принято в месячный срок – до 19 октября. И еще через пять дней нас обязаны были уведомить об этом решении», – сказал Северинец.

Решение об отказе стало известно только 26 октября.

«Мы считаем, что это является грубым нарушением законодательства, за которое должен ответить непосредственно глава Минюста», – заявил Северинец.

При этом он подчеркнул, что вопрос о регистрации БХД поднимался на недавней встрече Лукашенко и президента Литвы Дали Грибаускайте. Кроме этого, зарегистрировать БХД призвали ряд европейских политических партий, в частности Германии, Литвы и Финляндии.

Отказ в регистрации партия БХД намерена обжаловать в судах.

Крыніца: charter97.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*