2010 09/12
Марцін Угла, Швэцыя

Марцін Угла, Швэцыя

Амбасада Рэспублікі Беларусь у Стакгольме адмовіла ў візе Марціну Углу – старшыні швэцкай праваабарончай арганізацыі Östgruppen. Афіцыйнай матывацыі такога рашэньня праваабаронца ад беларускай амбасады не атрымаў.

– Відавочна, што мяне хочуць пакараць за тое, што я крытыкаваў тыя парушэньні правоў чалавеку, якія беларуская ўлада рэгулярна ўчыняе, – лічыць Марцін Угла.

Беларусь – прыярытэтная краіна ў дзейнасьці Östgruppen. Арганізацыя мае шырокія кантакты зь беларускім дэмакратычным рухам і шмат гадоў супрацоўнічае зь вядучымі праваабарончымі арганізацыямі Беларусі.

Гэта ўжо чацьвёртая адмова ў візе ў Беларусь для Марціна Углы, апошні раз ён змог наведаць нашу краіну ў чэрвені 2006 года.

– Рашэньне амбасады дакладна адлюстроўвае, што прыгожыя словы беларускіх уладаў пра лібэралізацыю дый імкненьне да дэмакратызацыі зьяўляюцца пустымі. Яно таксама паказывае, што ўлада баіцца публічнай крытыкі з-за мяжы, – кажа Марцін Угла. – Але я не зьбіраюся зьніжаць свой голас. Калі парушаюцца правы чаловеку, пра гэта трэба паведаміць і асудзіць бескампрамісна. Калі не рабіць гэтага – азначае здраджваць тым людзям, якія падвяргаюцца рэпрэсыям у Беларусі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Шведскому правозащитнику отказали в визе

Посольство Республики Беларусь в Стокгольме отказало в визе Мартину Углу – председателю шведской правозащитной организации Östgruppen. Официальной мотивации такого решения правозащитник от белорусского посольства не получил.

– Очевидно, что меня хотят наказать за то, что я критиковал те нарушения прав человека, которые белорусские власти регулярно совершает, – считает Мартин Угла.
Беларусь – приоритетная страна в деятельности Östgruppen. Организация имеет широкие контакты с белорусским демократическим движением и много лет сотрудничает с ведущими правозащитными организациями Беларуси.

Это уже четвертый отказ в предоставлении визы в Беларусь для Мартина Углы, последний раз он смог посетить нашу страну в июне 2006 года.

– Решение посольства точно показывает, что красивые слова белорусских властей о либерализации и стремлении к демократизации являются пустыми. Оно также показывает, что власть боится публичной критики из-за рубежа, – говорит Мартин Угла. – Но я не собираюсь снижать свой голос. Если нарушаются права человека, об этом надо сообщать и бескомпромисно осуждать. Если не делать это – значит изменять тем людям, которые подвергаются репрессиям в Беларуси.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*