2011 05/01

minust_abr

Мінюст прыцягнуў да дысцыплінарнай адказнасьці адваката, які абараняе арыштаванага кандыдата ў прэзыдэнты Андрэя Саннікава.

Міністэрства юстыцыі накіравала ў адрас Менскай гарадзкой калегіі адвакатаў паданьне аб прыцягненьні Паўла Сапелкі (абаронца Андрэя Саннікава) да дысцыплінарнай адказнасьці з прапановаю разглядзець пытаньне аб мэтазгоднасьці знаходжаньня яго ў складзе прэзыдыюму Менскай гарадзкой калегіі адвакатаў.

Незадаволенасьць Мінюсту выклікала фраза адваката вязьня КДБ аб “прэсінгу з боку дзяржавы на дзейнасьць дзяржаўных адвакатаў”.

Мінюст лічыць, што адвакат “дапусьціў некарэктныя выказваньні ў адрас адвакатуры, як незалежнага праўнага інстытуту, падвергнуў сумневам абгрунтаванасьць дзеяньняў Міністэрства юстыцыі”.

Яшчэ адной ахвярай разгулу законнасьці сталася рашэньне аб ануляваньні ліцэнзыі адвакату Гарадзенскай абласной калегіі сп. Буська “за парушэньне дзейснага заканадаўства, якое палягае ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу 19 сьнежня 2010 года, што пацягнуў за сабою масавыя беспарадкі з нанясеньнем шкоды дзяржаўным установам”.

Іншыя адвакаты “папярэджаныя аб больш карэктных выказваньнях у СМІ, якія б не давалі падставаў да скажэньня рэальных фактаў і атрыманай інфармацыі”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Минюст решил переплюнуть КГБ в беззаконии

Минюст привлек к дисциплинарной ответственности адвоката, который защищает арестованного кандидата в президенты Андрея Санникова.

Министерство юстиции направило в адрес Минской городской коллегии адвокатов представление о привлечении Сапелко П.В. (защитник Андрея Санникова) к дисциплинарной ответственности с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания его в составе президиума Минской городской коллегии адвокатов.

Недовольство Минюста вызвала фраза адвоката узника КГБ о «прессинге со стороны государства на деятельность государственных адвокатов».
Минюст полагает, что адвокат “допустил некорректные высказывания в адрес адвокатуры, как независимого правового института, подвергнул сомнениям обоснованность действий Министерства юстиции”.

Еще одной жертвой разгула законности стало решение об аннулировании лицензии адвокату Гродненской областной коллегии Бусько В.А. “за нарушение действующего законодательства, выразившегося в участии в несанкционированном митинге 19 декабря 2010 года, повлекшем массовые беспорядки с нанесением ущерба государственным учреждениям”.

Иные адвокаты “предупреждены о более корректных высказываниях в СМИ, не дающих повода к искажению реальных фактов и полученной информации”.

Паводле Charter97.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*