2011 18/02
Адпраўка зваротаў

Адпраўка зваротаў

Перасылка індывідуальных паведамленьняў у КПЧ ААН замоўнымі паштовымі адпраўленьнямі з адсочваньнем шляху адпраўленьняў, часу прыбыцьця іх у Швэйцарыю з наступнай дастаўкай па прызначэньні …

Крокі:
1. Паведамленьне адпраўляецца замоўным адпраўленьнем авіа-поштай (прыярытэтнай альбо звычанай) з абавязковым абратным паведамленьнем аб дастаўцы па прызначэньні.
2. Паралельна адсылаецца электронная копія дакумэнтаў і ліст-пацьверджаньне аб тым, што такое паведамленьне ў адпаведны час было адпраўлена авіа-поштай. Mail: tb-petitions@ohchr.org 3. Пасьля гэтага, маючы на руках квітанцыю аб аплаце замоўнага паштовага адпраўленьня і ягоны нумар у выглядзе рыска-коду, можна адсочваць працэс прасоўваньня паведамленьня па прызначэньні з дапамогаю паштовых інтэрнэт сайтаў Беларусі і Швэйцарыі.

Рыска-код пазначаецца на атрыманай на пошце квітацыі ў другім радку адразу пасьля словаў “З/ПИСЬМО №227 НЕПРИОРИТЕТНОЕ”.

Ён утрымлівае літары й лічбы: у нашым выпадку гэта – RR547710465BY.

Адпаведныя паштовыя рэсурсы: Беларусь – http://www.belpost.by/, http://search.belpost.by/
Швэйцарыя – http://www.poste.ch/ (тут у акенцы “Track & Trace” запаўняецца рыска-код нумар адпраўленага паведамленьня)

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Советы по отправке индивидуальных сообщений в КПЧ ООН

Пересылка индивидуальных сообщений в КПЧ ООН заказными почтовыми отправлениями с отслеживанием пути отправления, времени прибытия их в Швейцарию с последующей доставкой по назначению …

Шаги:
1. Сообшение отправляется заказным отправлением авиа-почтой (приоритетной либо обычной) с обязательным обратным уведомлением о доставке по назначению.
2. Параллельно отсылается электронная копия пакета документов и письмо-подтверждение о том, что такое сообщение в соответствующее время было отправлено авио-почтой. Mail: tb-petitions@ohchr.org
3. После этого, имея на руках квитанцию об оплате заказного почтового отправления и его номер в виде штрих-кода, можно отслеживать процесс продвижения сообщения по назначению посредством почтовых интернет сайтов Беларуси и Швейцарии.

Штрих-код помечается на полученной на почте квитации во второй строчке сразу после слов “З/ПИСЬМО №227 НЕПРИОРИТЕТНОЕ”.

Он содержит буквы и числа: в нашем случае это – RR547710465BY.

Соответствующие почтовые ресурсы: Беларусь – http://www.belpost.by/, http://search.belpost.by/
Швейцария – http://www.poste.ch/ (здесь в окошке “Track & Trace” заполняется штрих-код номер отправленного сообщения)

Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Пратал,
by.prava-by.info

2 thoughts on “Парады па адсылцы індывідуальных паведамленьняў у КПЧ ААН”

  1. Al says:

    Карыснае для практычных дзеяньняў па зваротах у КПЧ ААН для абароны правоў і свабодаў грамадзянаў Беларусі на міжнародным роўні як адпаведных суб’ектаў міжнароднага права правоў чалавека адпаведна Міжнароднаму Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах (МПГіПП) і Факльтатыўнаму пратаколу да яго, прынятых і падпісаных Рэспублікай Беларусь.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*