Не забірай жыцьцё!
2011 21/03
Прымусовая дактыляскапія

Прымусовая дактыляскапія

У Беларусі напярэдадні выбарчае кампаніі 2010 году й зараз асабліва, пасьля падзеяў 19.12.2010 і ўвядзеньня ў дзеяньне новай рэдакцыі Закону Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі” – актуальнымі становяцца пытаньні абароны Канстытуцыйных правоў грамадзянаў, якія ў масавым парадку апынуліся пад ціскам мэтавых і настойлівых дзеяньняў міліцыі па прымусовай масавай дактыляскапіі.

Адразу прапануем зьвярнуць увагу на мінулыя нашыя матырыялы па гэтай праблеме з камэнтамі экспэртаў і ўзорам заявы ў пракуратуру.

Аднак, пасьпяховая практыка абароны Канстытуцыйнага права праз пракуратуру, якая прыводзіцца ў адзначаным матэрыяле, верагодна, сёньня будзе незаўсёды дастаткова эфэктыўнай.

Сапраўды, для адстойваньня свайго права, абароны ад прымусовай дактыляскапіі сёньня прыйдзецца ўлічваць ужо новую рэдакцыю адпаведнага спэцыялізаванага Закону “Аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі” ад 06.01.2010, якую мы прыводзім тут з апошнімі зьменамі ад 04.01.2010 году за № 102-З, рег. № 2/1654 (рас.).

*

*

(Паведамленьне, рас.)

К актуальным вопросам относительно принудительной и массовой дактиласкопии в Беларуси

В Беларуси накануне избирательной компании 2010 года и сейчас в особенности, после событий 19.12.2010 и введения в действие новой редакции Закона Республики Беларусь “О государственной дактиласкопической регистрации” – актуальными становятся вопросы защиты Конституционных прав граждан, которые в массовом порядке оказались под давлением целевых и настойчивых действий милиции по принудительной массовой дактилоскопии.
Сразу предложим обратить внимание на прежние наши материалы по этой проблеме с комментариями экспертов и примером заявления в прокуратуру.
Однако, успешная практика защиты Конституционного права через прокуратуру, которая приводится в отмеченном материале, возможно, сегодня будет невсегда достаточно эффективной.

Действительно, для отстаивания своего права, защиты от принудительной дактилоскопии сегодня придётся учитывать уже новую редакцию соответствующего специализированного Закона “О государственной дактиласкопической регистрации” от 06.01.2010, которую мы приводим здесь с последними изменениями от 04.01.2010 года за № 102-З, рег. № 2/1654 (рус.).

Падрыхтаваў Алесь Вольны,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*