2011 29/04
Уладзімер Сякерка, Гомель

Уладзімер Сякерка, Гомель

Упершыню за апошнія сем год Гомельскі гарвыканкам напачатку дазволіў правядзеньне ў горадзе мітынгу апазыцыі, заплянаванага на 1 траўня, у дзень салідарнасьці працоўных. Рашэньне было прынятае 25 красавіка. Але ўжо праз тры дні ўлады засмуцілі арганізатараў …

“Мяне выклікалі ў гарвыканкам і паведамілі, што прынята іншае рашэньне – аб адмене дазволу мэрапрыемства, – кажа старшыня абласной арганізацыі партыі левых “Справядлівы сьвет” Уладзімер Сякерка. Ён быў заяўніком мітынгу й выканаў усе патрабаваньні гарвыканкаму, прапісаныя ў рашэньні: заключыў дамовы з міліцыяй – аб ахове грамадзкага парадку, камунальнымі службамі – аб уборцы тэрыторыі, і “хуткай” – аб мэдычнай дапамозе. Прычыну забароны назвалі такую: “у сувязі з правядзеньнем на плошчы работ па праверцы фактычнага стану мэталу труб цепламагістралі”.

Уладзімір Сякерка зьезьдзіў на пляцоўку да Палаца культуры глухіх, дзе плянавалася сустрэча, і сапраўды ўбачыў выкапаную яму.
– Я запытаўся ў рабочых, што тут будуць рабіць? Яны адказалі: “Ня ведаем, нам загадалі выкапаць, і мы выкапалі”. Больш за тое, яма была агароджаная. Рабочыя патлумачылі гэта так: “Усё роўна наперадзе выходныя, працаваць жа ня будзем!”

Старшыня абласной арганізацыі зрабіў выснову, што ўлада проста спалохалася:
“Яны баяцца пачуць голас народа”, – пракамэнтаваў Сякерка.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Гомель: первый за семь лет официально разрешенный митинг здесь в последни момент … – срочно запретили!

Впервые за последние семь лет Гомельский горисполком вначале разрешил проведение в городе митинга оппозиции, запланированного на 1 мая, в день солидарности трудящихся. Решение было принято 25 апреля. Но уже через три дня власти огорчили организаторов …

“Меня вызвали в горисполком и сообщили, что принято другое решение – об отмене разрешения мероприятия, – говорит председатель областной организации партии левых “Справедливый мир” Владимир Секерко. Он был заявителем митинга и выполнил все требования горисполкома, прописанные в решении: заключил договора с милицией – об охране общественного порядка, коммунальными службами – об уборке территории, и “скорой” – о медицинской помощи. Причину назвали такую: “в связи с проведением на площади работ по проверке фактического состояния металла труб тепломагистрали”.

Владимир Секерко съездил на площадь ко Дворцу культуры глухих, где планировалась встреча, и действительно увидел вырытую яму.

– Я спросил у рабочих, что здесь будут делать? Они ответили: “Не знаем, нам приказали выкопать, и мы выкопали”. Более того, яма была огорожена. Рабочие объяснили это так: “Все равно впереди выходные, работать же не будем!”

Председатель областной организации сделал вывод, что власть просто испугалась:
“Они боятся услышать голос народа”, – прокомментировал Секерко.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*