2011 19/05
Асноўны Закон краіны

Асноўны Закон

Законнае права на правядзеньне мірнага сходу абмежаванае, канстатуюць актывісты гомельскіх Аб’яднаных дэмакратычных сілаў. Да 12 траўня суд Цэнтральнага раёну Гомеля разглядаў іхную скаргу аб прызнаньні неправамоцным рашэньня гарвыканкаму, які адмовіў апазыцыянэрам у правядзеньні пікету 23 лютага. Скаргу раённы суд не задаволіў, таму 19 траўня апазыцыянэры зьвярнуліся ўжо ў судовую калегію па грамадзянскіх справах Гомельскага абласнога суда з касацыйнай скаргай. (далей – правапіс першакрыніцы)

«Суд пры разглядзе нашых скаргаў нематывавана адмовіўся кваліфікаваць дзеянні Гомельскага гарвыканкама зыходзячы з канстытуцыйных нормаў прамога дзеяння і нормаў міжнароднага права, у прыватнасці, Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, хаця аргументы, выкладзеныя ў нашай скарзе, з’яўляліся дарэчнымі і важнымі, – пішуць у судовую калегію актывісты.

– У прыватнасці, ацэньваючы палажэнні міжнароднага і нацыянальнага права, мы звярнулі ўвагу суда на той факт, што кожная дзеючая міжнародная дамова, удзельніцай якой з’яўляецца Рэспубліка Беларусь, павінна ёю добрасумленна выконвацца. У адпаведнасці з артыкуламі 26, 27 ратыфікаванай Рэспублікай Беларусь Венскай Канвенцыі аб праве міжнародных дамоваў, удзельнік міжнароднай дамовы не можа спасылацца на ўнутранае заканадаўства ў якасці апраўдання для невыканання такой дамовы».

У сувязі з гэым дэмакратычныя актывісты просяць адмяніць рашэнне суда Цэнтральнага раёна Гомеля і накіраваць справу аб забароне ўладамі пікета на новы разгляд іншаму суддзі.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Гомельские активисты апеллируют к международным стандартам

Законное право на проведение мирного собрания ограничено, констатируют активисты гомельских Объединенных демократических сил. До 12 мая суд Центрального района Гомеля рассматривал их жалобу о признании неправомерным решения горисполкома, который отказал оппозиционерам в проведении пикета 23 февраля.

Жалобу районный суд не удовлетворил, поэтому 19 мая оппозиционеры обратились уже в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда с кассационной жалобой.

«Суд при рассмотрении наших жалоб немотивированно отказался квалифицировать действия Гомельского горисполкома исходя из конституционных норм прямого действия и норм международного права, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, хотя аргументы, изложенные в нашей жалобе, являлись уместными и важными, – пишут в судебную коллегию активисты.

– В частности, оценивая положения международного и национального права, мы обратили внимание суда на тот факт, что каждое действующее международное соглашение, участницей которого является Республика Беларусь, должно ею добросовестно выполняться. В соответствии со статьями 26, 27 ратифицированной Республикой Беларусь Венской Конвенции о праве международных договоров, участник международного договора не может ссылаться на внутреннее законодательство в качестве оправдания для невыполнения такого договора».

В связи с этим демократические активисты просят отменить решение суда Центрального района Гомеля и направить дело о запрете властями пикета на новое рассмотрение другому судье.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*