2011 25/05
Павал Левінаў, Віцебск

Павал Левінаў, Віцебск

“Пакуль такой справы няма, – кажа спадар Левінаў. – Але я напісаў у міліцыю заяву, каб яе распачалі”. Гаворка ў ёй ідзе наконт прыцягненьня да адміністратыўнай адказнасьці грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі …

Апошні публічна абразіў старшыню Эўракамісыі, заявіўшы падчас візыту ў г.Нароўлю 26 красавіка гэтага году: “што тычыцца такіх казлоў, як Баррозу…” Паводле даручэньня начальніка Нараўлянскага ГАЎС Паўла Левінава апытаў участковы інспэктар Першамайскага РАЎС Віцебску Аляксандар Лісічонак. Праваабаронца напісаў заяву ў тую структуру МУС, на тэрыторыі якой адбыўся інцыдэнт. (далей – правапіс першакрыніцы)

“Пытанняў да мяне ў начальніка Нараўлянскага ГАУС аказалася ўсяго два: адкуль мне стала вядома пра выказванне Аляксандра Лукашэнкі і ці з’яўляецца Жазэ Мануэль Баррозу службовай асобай Рэспублікі Беларусь. На першае я адказаў, што чуў пра выказванні на адрас Баррозу ад многіх людзей і сам бачыў выступ Аляксандра Лукашэнкі ў тэлепраграме. Чаму паўстала пытанне пра тое, ці з’яўляецца прадстаўнік уплывовай міжнароднай структуры беларускім службоўцам, мне ўвогуле незразумела. Хіба прыцягнуць да адказнасці за абразу можна толькі таго, хто абразіў кагосці з беларускіх чыноўнікаў або супрацоўнікаў міліцыі?”

У якасці прыкладу падобнай адміністратыўнай справы Павел Левінаў спасылаецца на рашэнне Чыгуначнага райсуду г. Віцебску. У жніўні 2010 году суддзя Уладзіслаў Шыкароў пакараў прадстаўніка газеты “Витебский курьер” Віктара Рамнёва якраз за слова “казёл”, нібыта сказанае на адрас супрацоўніка міліцыі, прызнаўшы яго абразай, якая прыніжае гонар і годнасць асобы, выказаную ў непрыстойнай форме.

Віктара Рамнёва, якога і кансультаваў Павал Левінаў, пакаралі штрафам у 25 базавых велічынь. Прычым ні суддзя Віцебскага абласнога суда І.Смалякова, ні намеснік старшыні Вярхоўнага суда У.Калінковіч не знайшлі падставаў для аспрэчвання гэтага судовага рашэння. Таму праваабаронца лічыць, што грамадзянін Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка таксама можа быць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за аналагічнае выказванне.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитник Павел Левинов опрошен “по административному делу Александра Лукашенко”

“Пока такого дела нет, – говорит господин Левинов. – Но я написал в милицию заявление, чтобы его начали “. Речь в нем идет о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Беларусь Александра Лукашенко. Последний публично оскорбил председателя Еврокомиссии, заявив во время визита в г. Наровле 26 апреля этого года: “что касается таких козлов, как Баррозу …”

По поручению начальника Наровлянского ГОВД Павла Левинова опросил участковый инспектор Первомайского РОВД Витебска Александр Лисиченок. Правозащитник написал заявление в ту структуру МВД, на территории которого произошел инцидент.

“Вопросов ко мне у начальника Наровлянского ГОВД оказалось всего два: откуда мне стало известно о высказывании Александра Лукашенко и является ли Жозе Мануэль Баррозу должностным лицом Республики Беларусь. На первый я ответил, что слышал про высказывания в адрес Баррозу от многих людей и сам видел выступление Александра Лукашенко в телепрограмме. Почему встал вопрос о том, является ли представитель влиятельной международной структуры белорусским чиновником, мне вообще непонятно. Разве привлечь к ответственности за оскорбление можно только потому, кто оскорбил кого-то из белорусских чиновников или сотрудников милиции?”

В качестве примера подобного административного дела Павел Левинов ссылается на решение Железнодорожного райсуда г. Витебска. В августе 2010 года судья Владислав Шикаров приговорил представителя газеты “Витебский курьер” Виктора Ремнёва за слово “козел”, якобы сказанное в адрес сотрудника милиции, признав его оскорблением, которое унижает честь и достоинство личности, выраженное в неприличной форме.

Виктора Ремнёва, которого и консультировал Павел Левинов, наказали штрафом в 25 базовых величин. Причем ни судья Витебского областного суда И. Смолякова, ни заместитель председателя Верховного суда В. Калинкович не нашли оснований для оспаривания этого судебного решения. Поэтому правозащитник считает, что гражданин Республики Беларусь Александр Лукашенко также может быть привлечен к административной ответственности за аналогичное высказывание.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*