2011 26/05
Уладзімер Шыла, Салігорск

Уладзімер Шыла, Салігорск

25 траўня ў Салігорску адбылася сустрэча прадстаўніка дэмакратычнай cупольнасmці гораду Уладзімера Шылы (на фота) з кіраўніком мясцовага райвыканкаму Аляксандрам Рымашэўскім. Прычынай для візыту стаў шэраг беспадстаўных забаронаў на правядзеньне пікетаў у горадзе. З словаў Уладзімера, на сустрэчы таксама прысутнічалі афіцыйныя журналісты мясцовага тэлеканалу, якія ажыцьцяўлялі відэаздымкі:(далей – правапіс першакрыніцы)

– Тыдзень таму я запісаўся на прыём да старшыні выканкаму, каб абмеркаваць абсурдныя забароны на правядзенне пікетаў у горадзе. Шчыра кажучы, здзівіўся прысутнасці ў кабінеце дзяржаўных журналістаў. Было адчуванне, што гэта я кіраўнік выканкаму, а спадар Рымашэўскі прыйшоў да мяне на прыём і прыцягнуў з сабою тэлевізійнікаў.

Падчас размовы цуду не адбылося. Кіраўнік раёну настойваў на законнасці адмоваў у правядзенні масавых мерапрыемстваў і нават паабяцаў, што і наступныя пікеты будуць забаронены ў адпаведнасці з “еўрапейскімі стандартамі”. Спробы давесці алагічнасць дзеянняў выканкамаўскага кіраўніцтва, якое сваімі крокамі правакуе несанкцыянаваныя акцыі пратэсту, разбіваліся аб чыновамоўны мур.

– Я перадаў кіраўніку раёна заяўку на новы пікет і папярэдзіў, што чарговая адмова дакладна справакуе несанкцыянаваную акцыю. Але ж адбудзецца яна ўжо не за горадам на стадыёне “Будаўнік”, а на цэнтральнай плошчы гораду і пракантраляваць сітуацыю ў чыноўнікаў ужо не будзе магчымасцяў, – паведаміў Уладзімір Шыла пасля сустрэчы.

Старшыня выканкаму прыгразіў актывісту санкцыямі з боку “адпаведных органаў”, на што атрымаў заўвагу аб слабасці “адпаведных органаў” перад тварам “вулічнай дэмакратыі”.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Солигорские чиновники провоцируют несанкционированные акции

25 мая в Солигорске состоялась встреча представителя демократической общественности города Владимира Шило (на фото) с главой местного райисполкома Александром Римашевским. Поводом для визита стал ряд необоснованных запретов на проведение пикетов в городе.

По словам Владимира, на встрече также присутствовали официальные журналисты местного телеканала, которые осуществляли видеосъемку:

– Неделю назад я записался на прием к председателю исполкома, чтобы обсудить абсурдные запреты на проведение пикетов в городе. Честно говоря, удивился присутствием в кабинете государственных журналистов. Было ощущение, что это я глава исполкома, а господин Римашевский пришел ко мне на прием и притащил с собой телевизионщиков.

Во время разговора чуда не произошло. Глава района настаивал на законности отказов в проведении массовых мероприятий и даже пообещал, что и следующие пикеты будут запрещены в соответствии с “европейскими стандартами”. Попытки доказать алогичность действий исполкомовского руководства, которое своими шагами провоцирует несанкционированные акции протеста, ничем не увенчались.

– Я передал главе района заявку на новый пикет и предупредил, что очередной отказ точно спровоцирует несанкционированную акцию. Но произойдет она уже не за городом на стадионе “Строитель”, а на центральной площади города, и проконтролировать ситуацию у чиновников уже не будет возможностей, – сообщил Владимир Шило после встречи.

Председатель исполкома пригрозил активисту санкциями со стороны “соответствующих органов”, на что получил замечание о слабости “соответствующих органов” перед лицом “уличной демократии”.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*