2011 01/06
Алесь, Бяляцкі, Менск

Алесь, Бяляцкі, Менск

Папярэджаньне Генэральнай пракуратуры старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна”, віцэ-прэзыдэнту Міжнароднай фэдэрацыі правоў чалавека (FIDH) Алесю Бяляцкаму будзе абскарджанае ў судзе Цэнтральнага раёну Менску 3 чэрвеня. Пачатак у 15-30, судзьдзя – Алена Сямак.

Генэральная пракуратура палічыла, што дзеяньні А. Бяляцкага ад імя праваабарончай арганізацыі “Вясна”, якая не прайшла ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнай рэгістрацыі, супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь і 16 лютага 2011 г. вынесла яму афіцыйнае папярэджаньне аб недапушчальнасьці парушэньня закона за подпісам намесьніка Генэральнага пракурора Рэспублікі Беларусь М.І. Кукліса.

Праваабаронца афіцыйна папярэджаны, што ў выпадку далейшай дзейнасьці будзе разгледжана пытаньне аб прыцягненьні яго да крымінальнай адказнасьці.

Рада Праваабарончага цэнтру “Вясна” выступіла з афіцыйнай заявай, у якой выказала рашучы пратэст з нагоды дзеяньняў Генэральнай пракуратуры й расцаніла гэта як спробу запалохваньня актывістаў арганізацыі ды ўсяго праваабарончага руху Беларусі.

Апэратыўна аб вынесеным папярэджаньні была праінфармаваная спэцдакладчык ААН па пытаньні аб становішчы праваабаронцаў спадарыня Маргарэт Сэкагія, а шэраг міжнародных праваабарончых арганізацыяў запатрабавалі ад Генэральнай пракуратуры Беларусі адмены гэтага ганебнага рашэньня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитник Алесь Беляцкий обжалует предупреждение Генпрокуратуры в суде

Предупреждение Генеральной прокуратуры председателя Правозащитного центра “Вясна”, вице-президенту Международной федерации прав человека (FIDH) Алесю Беляцкому будет обжаловано в суде Центрального района Минска 3 июня. Начало в 15-30, судья – Елена Семак.

Генеральная прокуратура посчитала, что действия А. Беляцкого от имени правозащитной организации “Вясна”, которая не прошла в установленном порядке государственной регистрации, противоречит законодательству Республики Беларусь и 16 февраля 2011 вынесла ему официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона за подписью заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь М.И. Куклиса.

Правозащитник официально предупрежден, что в случае дальнейшей деятельности будет рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Совет Правозащитного центра “Вясна” выступил с официальным заявлением, в котором выразил решительный протест по поводу действий Генеральной прокуратуры и расценила это как попытку запугивания активистов организации и всего правозащитного движения Беларуси.

Оперативно о вынесенном предупреждении была проинформирована спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников г-жа Маргарет Сэкагия, а ряд международных правозащитных организаций потребовали от Генеральной прокуратуры Беларуси отмены этого позорного решения.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Прарўны Партала,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*