2011 03/08
amnesty-big

Ініцыятыва беларускага ўраду пра забарону практычна любых пратэстаў – яшчэ адзін удар па праву народа Беларусі на свабоду слова й свабоду сходаў, заявіла Amnesty International. (далей – правапіс першакрыніцы)

Пасля серыі “маўклівых пратэстаў” улады апублікавалі ў мінулую пятніцу праект паправак да законаў, згодна з якімі ўдзельнікі любых сходаў з мэтай здзяйснення “дзеянняў ці бяздзеяння […] для публічнага выказвання сваiх грамадска-палітычных настрояў або пратэсту” павінны будуць атрымліваць дазвол уладаў.

Асобы, прызнаныя вінаватымі ў правядзенні пратэстаў у форме “бяздзеяння”, будуць карацца 15 суткамі адміністратыўнага арышту або штрафам.

“Мы заклікаем беларускіх парламентарыяў адмовіцца ад гэтых драконаўскіх паправак да закона, якія парушаюць міжнародныя стандарты ў галіне свабоды слова і сходаў”, – сказаў Джон Дальхузэн, намеснік дырэктара праграмы Amnesty International па Еўропе і Цэнтральнай Азіі.

Па паведамленнях праваабарончага цэнтра “Вясна”, улады затрымалі больш за 2000 чалавек, якія ўдзельнічалі ў “акцыях маўклівага пратэсту”. Каля 80% затрыманых пасля асудзілі да адміністратыўнага арышту на тэрмін ад пяці да 15 сутак або штрафаў.

Удзельнікі “акцый маўклівага пратэсту” з чэрвеня збіраюцца вялікімі і малымі групамі па ўсёй Беларусі, каб выказаць нязгоду з палітыкай урада. У некаторых выпадках яны пляскалі ў далоні або моўчкі хадзілі. Удзельнікі адной з акцый устанаваілі будзільнікі сваіх мабільных тэлефонаў на адзін і той жа час.

Прапанаваныя змены да закона аб масавых мерапрыемствах увядуць новыя абмежаванні і ў дачыненні да месцаў, дзе можна праводзіць дэманстрацыі.

Нават без паправак да законаў, якія рэгулююць правядзенне акцый пратэсту, правесці ў цэнтры Мінска грамадскі сход амаль немагчыма.

Улады ідуць на ўсё больш жорсткія меры ў дачыненні да дэманстрантаў. Супрацоўнікі КДБ у цывільным затрымліваюць удзельнікаў “маўклівых пратэстаў”, не прад’яўляючы дакументаў. Мірных дэманстрантаў збіваюць.

У некаторых выпадках супрацоўнікі праваахоўных органаў ужывалі для разгону “акцый маўклівага пратэсту” слёзатачывы газ, а ўрад блакаваў сацыяльныя інтэрнэт-рэсурсы, каб перашкодзіць арганізатарам акцый.

“Гэтыя папраўкі сведчаць пра параною ў самым сэрцы рэжыму Лукашэнкі. Над імі можна было б пасмяяцца, калі б за імі не стаялі такія злавесныя намеры, – сказаў Джон Дальхузэн. – Неабходна адмовіцца ад гэтых паправак і ў поўнай меры выконваць права на мірны пратэст – у любой яго форме”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Беларусь должна отказаться от драконовских законопроектов, запрещающих «молчаливые протесты»

Инициатива белорусского правительства о запрещении практически любых протестов – ещё один удар по праву народа Беларуси на свободу слова и свободу собраний, заявила Amnesty International.

После серии «молчаливых протестов» власти опубликовали в пятницу проект поправок к законам, согласно которым участники любых собраний с целью совершения «действия или бездействия […] для публичного выражения своих общественно-политических настроений или протеста» должны будут получать разрешение властей.

Лица, признанные виновными в проведении протестов в форме «бездействия», будут наказываться 15 сутками административного ареста или штрафом.

«Мы призываем белорусских парламентариев отказаться от этих драконовских поправок к закону, нарушающему международные стандарты в области свободы слова и собраний», – сказал Джон Дальхузен, заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

По сообщениям правозащитного центра «Весна», власти задержали свыше 2000 человек, участвовавших в «акциях молчаливого протеста». До 80% задержанных впоследствии приговорили к административному аресту на срок от пяти до 15 суток или штрафам.

Участники «акций молчаливого протеста» с июня собираются большими и малыми группами по всей Беларуси, чтобы выразить несогласие с политикой правительства. В некоторых случаях они хлопали в ладоши или молча ходили. Участники одной из акций установили будильники своих мобильных телефонов на одно и то же время.

Предлагаемые изменения к закону о массовых мероприятиях введут новые ограничения и в отношении мест, где можно проводить демонстрации.

Даже без поправок к законам, регулирующим проведение акций протеста, провести в центре Минска общественное собрание почти невозможно.

Власти идут на всё более жёсткие меры в отношении демонстрантов. Сотрудники КГБ в штатском задерживают участников «молчаливых протестов», не предъявляя документов. Мирных демонстрантов избивают.

В некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов применяли для разгона «акций молчаливого протеста» слезоточивый газ, а правительство блокировало социальные интернет-ресурсы, чтобы помешать организаторам акций.

«Эти поправки свидетельствуют о паранойе в самом сердце режима Лукашенко. Над ними можно было бы посмеяться, если бы не за ними не стояли столь зловещие намерения, – сказал Джон Дальхузен. – Необходимо отказаться от этих поправок и в полной мере соблюдать право на мирный протест — в любой его форме».

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*