2011 26/08
abs

Абсэрваторыя па абароне праваабаронцаў зьвярнулася да беларускіх уладаў з нагоды апошніх падзеяў у справе Алеся Бяляцкага. (далей – правапіс першакрыніцы)

“Абсерваторыю праінфармавалі аб фактах пераследу супраць актывістаў кампаніі за вызваленне старшыні Праваабарончага цэнтра “Вясна” і віцэ-прэзідэнта FIDH Алеся Бяляцкага.

Паводле атрыманай інфармацыі 23 жніўня 2011 года у выніку правядзення акцыі за вызваленне старшыні “Вясны” ў Магілёве былі затрыманыя журналісты Аліна Скрыбунова і Яўген Глушакоў, а таксама актывіст Павел Варашылаў. Актывісты былі дастаўленыя ў аддзяленне міліцыі і вызваленыя праз дзве гадзіны без складання пратаколаў.

У той жа самы дзень пад час падобнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску былі затрыманыя шэсць актывістаў, у тым ліку Зміцер Салаўёў, Марына Статкевіч, Алег Мацкевіч і Алена Лапцёнак. Актывісты былі дастаўленыя ў аддзяленне міліцыі вызваленыя ў той жа самы дзень без складання пратаколаў.

У той жа самы дзень у час акцыі ў падтрымку старшыні “Вясны” гарадзенская міліцыя затрымала праваабаронцу Віктара Сазонава. Пасля складання пратакола па факце незаконнага вырабу друкаванай прадукцыі сп. Сазонаў быў вызвалены; неўзабаве мусіць адбыцца суд па ягонай справе. 24 жніўня гарадзенская міліцыя правяла ператрус у офісе мясцовых актывістаў, канфіскаваўшы два сістэмныя блокі камп’ютэраў, некалькі маек з надпісам “Свабоду Алесю Бяляцкаму!” і асобнікі праваабарончых бюлетэняў.

У дадатак да вышэйзгаданых фактаў пераследу, 23 жніўня сп. Зміцер Салаўёў быў дапытаны следчым Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю ў сувязі з крымінальнай справы, узбуджанай супраць старшыні “Вясны”. Сп. Салаўёў і ягоны адвакат былі вымушаныя даць падпіску аб неразгалошванні.

Акрамя гэтага, 23 жніўня сын старшыні ПЦ “Вясна” Адам Бяляцкі быў аштрафаваны на 350000 рублёў Цэнтральным судом Мінска па абвінавачванні ў дробным хуліганстве у час пратэста супраць падвышэння цэнаў на паліва, які адбыўся ў Мінску 22 жніўня. Абсерваторыя выказвае занепакоенасць з прычыны таго, што сын старшыні ПЦ “Вясна” стаў ахвярай расправы з Алесем Бяляцкім за ягоную праваабарончую дзейнасць.

Абсерваторыя заклікае беларускія ўлады неадкладна спыніць пераслед праваабаронцаў, а таксама патрабуе тэрміновага і безумоўнага вызвалення сп. Алеся Бяляцкага, незаконны арышт якога з’яўляецца пакараннем за ягоную праваабарончую дзейнасць” – паведамляецца ў звароце сумеснага праекта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека (FIDH) і Міжнароднай арганізацыі супраць катаванняў (OMCT), распаўсюджанай 24 жніўня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Обсерватория по защите правозащитников обратилась к белорусским властям по поводу последних событий в деле Алеся Беляцкого.

“Обсерваторию проинформировали о фактах преследования против активистов кампании за освобождение председателя Правозащитного центра” Весна” и вице-президента FIDH Алеся Беляцкого.

Согласно полученной информации 23 августа 2011 года в результате проведения акции за освобождение председателя “Весны” в Могилеве были задержаны журналисты Алина Скрыбунова и Евгений Глушаков, а также активист Павел Ворошилов. Активисты были доставлены в отделение милиции и освобождены через два часа без составления протоколов.

В тот же самый день во время подобной акции на Октябрьской площади в Минске были задержаны шесть активистов, в том числе Дмитрий Соловьёв, Марина Статкевич, Олег Мацкевич и Елена Лаптёнок. Активисты были доставлены в отделение милиции освобождены в тот же самый день без составления протоколов.

В тот же самый день во время акции в поддержку председателя “Весны” гродненская милиция задержала правозащитника Виктора Созонова. После составления протокола по факту незаконного изготовления печатной продукции г.Созонов был освобожден; вскоре должен состояться суд по его делу. 24 августа гродненская милиция провела обыск в офисе местных активистов, изъяв два системных блока компьютеров, несколько маек с надписью “Свободу Александру Беляцкому!” И экземпляры правозащитных бюллетеней.

В дополнение к вышеупомянутым фактам преследования, 23 августа г. Дмитрий Соловьёв был допрошен следователем Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля в связи с уголовного дела, возбужденного против председателя “Весны”. Г.Соловьев и его адвокат были вынуждены дать подписку о неразглашении.

Кроме этого, 23 августа сын председателя ПЦ “Вясна” Адам Беляцкий был оштрафован на 350000 рублей Центральным судом Минска по обвинению в мелком хулиганстве во время протеста против повышения цен на топливо, который состоялся в Минске 22 августа. Обсерватория выражает обеспокоенность по поводу того, что сын председателя ПЦ “Вясна” стал жертвой расправы с Алесем Беляцким за его правозащитную деятельность.

Обсерватория призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование правозащитников, а также требует немедленного и безусловного освобождения г.Алеся Беляцкого, незаконный арест которого является наказанием за его правозащитную деятельность” – сообщается в обращении совместного проекта Международной федерации прав человека (FIDH) и Международной организации против пыток (OMCT), распространенном 24 августа.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*