2011 30/08
Ігар Случак, Гомель

Ігар Случак, Гомель

29 жніўня ў судзе Савецкага раёну Гомеля адбылося слуханьне адміністратыўнага пратаколу, складзенага міліцыянтамі ў дачыненьні да грамадзкага актывістк Ігара Случака.

Малады чалавек быў затрыманы 26 жніўня ў Гомелі й абвінавачаны ў дробным хуліганстве – нецэнзурнай лаянцы. Тры дні да суду Случак правёў у ІЧУ.

Справу разглядаў судзьдзя Сяргей Шаўструк. Па пратаколе, Случак 26 жніўня ў 16.00 штурхнуў у плячо й аблаяў нецэнзурна нейкага грамадзяніна, Сяргея Замая. Ужо ў 16.05 актывіст быў затрыманы супрацоўнікамі спэцназу й дастаўлены ў адзьдзел, а затым у ІЧУ.

Случак на судзе сваю віну не прызнаў і запатрабаваў выклікаць у суд сьведку, бо ні ў адзьдзеле міліцыі, ні ў судзе сьведкі нецэнзурнай лаянцы не было. Пасяджэньне перанесьлі на 31 жніўня для выкліку ў суд абражанага грамадзяніна, перадае БелаПАН.

“Мая версыя такая – увесь месяц я займаўся пачаткам грамадзкага абмеркаваньня рэформы МУС, і фінальным акордам кампаніі павінна была стацца сустрэча з супрацоўнікамі міліцыі, СМІ, кіраўніцтвам гораду. Гэтая сустрэча павінна была адбыцца 27 жніўня, на шпацырным цеплаходзе на рацэ Сож, каб было прыемна й карысна. Усім былі разасланыя запрашэньні. Але ня толькі запрашэньня – я міліцыі пасылаў прапановы, апытальныя лісты. Але напярэдадні мяне затрымалі. Супрацоўнікі міліцыі вырашылі, каб абмеркаваньне рэформы МУС прайшло ў мяне больш насычана і каб мог паглядзець на сыстэму знутры, таму мяне і затрымалі”, – патлумачыў журналістам Случак. Ён лічыць, што ўлады баяцца адкрытага грамадзкага дыялёгу. “Ім прасьцей кінуць чалавека ў турму, чым абмяркоўваць нейкія праблемы”, – заўважыў актывіст.

Насамрэч, актывіст меў намер правесьці 27 жніўня сустрэчу з журналістамі: паведаміць аб выніках персанальнай кампаніі «Справаводзтва па-беларуску» і абмеркаваць магчымасьць рэфармаваньня сыстэмы МУС. З словаў актывіста, на мэрапрыемства ён запрашаў журналістаў як дзяржаўных, гэтак і недзяржаўных СМІ, а таксама міліцыянтаў.”

Ён дадаў, што ў ІЧУ ўмовы ўтрыманьня нечалавечыя, тры дні прыйшлося спаць на дошках, не маючы сродкаў асабістае гігіены, якія сваякам не дазволілі перадаць у ізалятар.

*
*
(Паведамленьне, рас)

Суд над общественным активистом Игорем Случаком отложили до вызова на заседание свидетеля

29 августа в суде Советского района Гомеля состоялось слушание административного протокола, составленного милиционерами в отношении общественного активиста Игоря Случака.

Молодой человек был задержан 26 августа в Гомеле и обвинен в мелком хулиганстве — нецензурной брани. Три дня до суда Случак провел в ИВС.

Дело рассматривал судья Сергей Шевструк. По протоколу, Случак 26 августа в 16.00 толкнул в плечо и обругал нецензурно некоего гражданина Сергея Замая. Уже в 16.05 активист был задержан сотрудниками спецназа и доставлен в отдел, а затем в ИВС.

Случак на суде свою вину не признал и потребовал вызвать в суд свидетеля, так как ни в отделе милиции, ни в суде свидетеля нецензурной брани не было. Заседание перенесли на 31 августа для вызова в суд оскорбленного гражданина, передает БелаПАН.

“Моя версия такова — весь месяц я занимался началом общественного обсуждения реформы МВД, и финальным аккордом кампании должна была стать встреча с сотрудниками милиции, СМИ, руководства города. Эта встреча должна была состояться 27 августа, на прогулочном теплоходе на реке Сож, чтобы было приятно и полезно. Всем были разосланы приглашения. Но не только приглашения — я милиции посылал предложения, опросные листы. Но накануне меня задержали. Сотрудники милиции решили, чтобы обсуждение реформы МВД прошло у меня более насыщенно и чтобы мог посмотреть на систему изнутри, поэтому меня и задержали”, — объяснил журналистам Случак. Он считает, что власти боятся открытого общественного диалога. “Им проще бросить человека в тюрьму, чем обсуждать какие-то проблемы”, — заметил активист.

На самом деле, активист намеревался провести 27 августа встречу с журналистами: сообщить о результатах персональной кампании «Делопроизводство по-белорусски» и обсудить возможность реформирования системы МВД. По словам активиста, на мероприятие он приглашал журналистов как государственных, так и негосударственных СМИ, а также милиционеров.

Он добавил, что в ИВС условия содержания нечеловеческие, три дня пришлось спать на досках, не имея средств личной гигиены, которые родственникам не разрешили передать в изолятор.

Паводле odsgomel.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*