2011 06/09
Уладзімер Малей, Бярэсьце
Уладзімер Малей, Бярэсьце

Праваабаронца Уладзімер Малей ня быў дапушчаны на судовы працэс у якасьці прадстаўніка маці загінулага падчас аварыі на “Пінскдрэве” Яўгена Рапуты. Тым не меньш, справа была вырашаная на карысьць Людмілы Рапуты. Прадпрыемства выплаціць ёй кампэнсацыю ў памеры 30 мільёнаў рублёў

Людміла Рапута праз суд дамагалася ад СТАА “Пінскдрэў-ДСП” кампэнсацыі маральнае шкоды за сьмерць сына падчас выбуху на прадпрыемстве 25 кастрычніка 2010 году. Суд адмовіў жанчыне ў праве атрымаць кваліфікаваную юрыдычную дапамогу, забараніўшы інспэктару незалежнага прафсаюзу РЭП Уладзімеру Малею прадстаўляць ейныя інтарэсы.

На думку Уладзімера Малея, суд такім рашэньнем парушыў норму артыкулу 62 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, згодна зь якой, кожны грамадзянін мае права на юрыдычную дапамогу для ажыцьцяўленьня й абароны правоў і свабодаў, у тым ліку права карыстацца ў любы момант дапамогай адвакатаў і іншых прадстаўнікоў у судзе.

Так ці інакш, Уладзімер Малей здолеў належным чынам падрыхтаваць да судовага паседжаньня ўсе неабходныя дакумэнты й доказы, што дазволіла схіліць суд на бок маці загінулага працаўніка. 05 верасьня суд сваім рашэньнем абавязаў адміністрацыю прадпрыемства выплаціць Людміле Рапуце кампэнсацыю маральнае шкоды ў памеры 30 мільёнаў рублёў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Отстранённый от процесса представитель помог матери жертвы взрыва на “Пинскдреве” выиграть дело

Правозащитник Владимир Малей не был допущен на судебный процесс в качестве представителя матери погибшего во время аварии на “Пинскдреве” Евгения Рапута. Тем не менее, дело было решено в пользу Людмилы Рапута. Предприятие выплатит ей компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

Людмила Рапута через суд добивалась от СООО «Пинскдрев-ДСП” компенсации морального вреда за смерть сына во время взрыва на предприятии 25 октября 2010 года. Суд отказал женщине в праве получить квалифицированную юридическую помощь, запретив инспектору независимого профсоюза РЭП Владимиру Малею представлять её интересы.

По мнению Владимира Малея, суд таким решением нарушил норму статьи 62 Конституции Республики Беларусь, согласно которой, каждый гражданин имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других представителей в суде.

Так или иначе, Владимир Малей сумел должным образом подготовить к судебному заседанию все необходимые документы и доказательства, что позволило склонить суд на сторону матери погибшего работника. 05 сентября суд своим решением обязал администрацию предприятия выплатить Людмиле рапу компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей.

Паводле ,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*