2011 13/09

gryk13 верасьня 2011 года Баранавіцкі гарвыканкам забараніў правядзеньне чарговага пікету ў падтрымку палітзняволеных грамадскаму актывісту Рыгору Грыку.(далей – правапіс першакрыніцы) Гэта стала вядома з пісьма з подпісам намесніка старшыні гарвыканкама Дз.Касцюкевіча, якое атрымаў Рыгор Грык. У пісьме паведамляецца, што заяўнік парушыў арт.5 Закона “Аб масавых мерапрыемствах у РБ”, але ж не гаворыцца што канкрэтна парушыў заяўнік.

Рыгор Грык паведаміў, што ён катэгарычна не згодны з рашэннем выканкама. Ён мае вялікі вопыт у гэтай справе і аформіў дакументы на пікет своечосовы і ў адпаведнасці з заканадазствам. Таму грамадскі актывіст адразу напісаў заяву ў гарвыканкам, у якой просіць патлумачыць: якія ж палажэнні закона аб масавых мерапрыемствах ён парушыў?

Нагадаем, што Рыгор Грык планаваў правесці 18 верасня пікет у старым парку горада пад лозунгам “За нашу і вашу свабоду”, каб маральна падтрымаць асуджаных палітычных і грамадскіх актывістаў за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 года ў Менску.

*
*
(Паведамленьне рас.)

Барановичский горисполком запретил очередной пикет

13 сентября 2011 года барановичский горисполком запретил проведение очередного пикета в поддержку политзаключенных общественному активисту Григорию Грику. Это стало известно из письма с подписью заместителя председателя горисполкома Д.Касцюкевича, которое получил Григорий Грик. В письме сообщается, что заявитель нарушил ст.5 Закона “О массовых мероприятиях в РБ”, но не говорится что конкретно нарушил заявитель.

Григорий Грик сообщил, что он категорически не согласен с решением исполкома. Он имеет большой опыт в этом деле и оформил документы на пикет своевременно и в соответствии с законадательством. Поэтому общественный активист сразу написал заявление в горисполком, в котором просит объяснить: какие же положения закона о массовых мероприятиях он нарушил?

Напомним, что Григорий Грик планировал провести 18 сентября пикет в старом парке города под лозунгом “За нашу и вашу свободу”, чтобы морально поддержать осужденных политических и общественных активистов за участие в событиях 19 декабря 2010 года в Минске.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*