Не забірай жыцьцё!
2011 23/09
viasnalogo

23 верасьня 2011 году
г. Менск


Праваабарончы цэнтар “Вясна” выказвае занепакоенасьць пераводамі палітзьняволеных Андрэя Саннікава й Зьмітра Дашкевіча.

21 верасьня 2011 г. Ірына Халіп, жонка экс-кандыдата на пасаду прэзыдэнта Андрэя Саньнікава, даведалася з тэлеграмы аб тэрміновым пераводзе мужа з калоніі ў г. Наваполацку ў Бабруйскую калонію №2, а 23 верасьня 2011 г. у Дэпартамэнце выкананьня пакараньняў ёй паведамілі, што зараз ён яшчэ не прыехаў у новы пункт прызначэньня.

19 верасьня 2011 г. з Горацкай калоніі быў вывезены кіраўнік Маладога Фронту Зьміцер Дашкевіч, якога па незразумелых прычынах перавялі ў Магілёўскі ізалятар, а адтуль праз некалькі дзён вывезьлі ў невядомым накірунку. Ніякай афіцыйнай інфармацыі пра маршрут перамяшчэньня, а таксама пра падставы такіх дзеяньняў не паведамлялі ні родным, ні адвакату Зьмітра. На дадзены момант адсутнічае афіцыйная інфармацыя пра месца ягонага знаходжаньня, што зьяўляецца грубым парушэньнем.

Працэс перавозу зьняволеных выклікае ў іх фізічныя ды псыхалягічныя пакуты. Таму безпадстаўнае ажыцьцяўленьне такіх дзеяньняў расцэньваецца намі як катаваньне. Да таго ж, падчас этапаваньня забаронена перадача ім рэчаў ды ежы, што, на фоне зьмены тэмпэратурнага рэжыму, выклікае занепакоенасьць здароўем вязьняў. У гэты пэрыяд таксама блякуецца права на абарону й сустрэчу з адвакатам. Адсутнасьць інфармацыі пра іхнае месцазнаходжаньне расцэньваецца як бесчалавечнае абыходжаньне, як з самімі палітвязьнямі, гэтак і зь іхнымі роднымі.

У сваю чаргу Праваабарончы цэнтар “Вясна” канстатуе, што ўлады Беларусі ў розных формах сыстэматычна ўжываюць катаваньні ў дачыненьні да палітычных вязьняў. Такая практыка павінна быць неадкладна спыненая, а вінаватыя павінны панесьці адказнасьць згодна з заканадаўствам.

Праваабарончы цэнтар “Вясна” патрабуе:
1. Спыненьня супрацьпраўных дзеяньняў з боку ворганаў выкананьня пакараньня, а менавіта прадастаўленьня інфармацыі родным і адвакатам пра месцазнаходжаньне Андрэя Саньнікава й Зьмітра Дашкевіча;

2. Прадастаўленьня зьняволеным Андрэю Саньнікаву й Зьмітру Дашкевічу магчымасьці сустрэцца з сваімі адвакатамі;

3. Неадкладнага вызваленьня ўсіх палітычных вязьняў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Вясна” требует прекратить противоправные действия в отношении Андрея Санникова и Дмитрия Дашкевича

23 сентября 2011 года
г. Минск

Правозащитный центр “Вясна” выражает обеспокоенность переводами политзаключенных Андрея Санникова и Дмитрия Дашкевича.

21 сентября 2011 г. Ирина Халип, супруга экс-кандидата на пост президента Андрея Санникова, узнала из телеграммы о срочном переводе мужа из колонии в г. Новополоцке в Бобруйскую колонию № 2, а 23 сентября 2011 г. в Департаменте исполнения наказаний ей сообщили, что сейчас он еще не приехал в новый пункт назначения.

19 сентября 2011 г. с Горецкой колонии был вывезен руководитель Молодого Фронта Дмитрий Дашкевич, которого по непонятным причинам перевели в Могилевский изолятор, а оттуда через несколько дней вывезли в неизвестном направлении. Никакой официальной информации о маршруте перемещения, а также об основаниях таких действий не сообщали ни родным, ни адвокату Дмитрия. На данный момент отсутствует официальная информация о месте его нахождения, что является грубым нарушением.

Процесс перевоза заключенных вызывает у них физические и психологические страдания. Поэтому безосновательное осуществление таких действий расценивается нами как пытка. К тому же, во время этапирования запрещена передача им вещей и еды, что, на фоне изменения температурного режима, вызывает обеспокоенность здоровьем заключенных. В этот период также блокируется право на защиту и встречу с адвокатом. Отсутствие информации об их местонахождении расценивается как бесчеловечное обращение, как с самими заключенными, так и с их родными.

В свою очередь Правозащитный центр “Вясна” констатирует, что власти Беларуси в различных формах систематически применяют пытки в отношении политических заключенных. Такая практика должна быть немедленно прекращена, а виновные должны понести ответственность согласно законодательству.

Правозащитный центр “Вясна” требует:

1. Прекращения противоправных действий со стороны органов исполнения наказания, а именно предоставления информации родным и адвокатам о местонахождении Андрея Санникова и Дмитрия Дашкевича;

2. Предоставления заключенным Андрею Санникову и Дмитрию Дашкевичу возможности встретиться со своими адвокатами;

3. Немедленного освобождения всех политических заключенных.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

3 thoughts on ““Вясна” патрабуе спыніць супрацьпраўныя дзеяньні ў адносінах да Андрэя Саньнікава і Зьмітра Дашкевіча”

  1. Pingback: jorge
  2. Pingback: kenneth
  3. Pingback: roland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*