2011 17/10
bialiacki-new_lust_abr2

Алесь Бяляцкі, Менск

Зьняволены старшыня Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступае зь ініцыятывай аб перакладзе Крымінальнага Кодэксу на беларускую мову.

Пра гэта праваабаронца паведаміў у адным са сваіх лістоў калегу Уладзімеру Лабковічу.

“Я зьвярнуўся ў Палату Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу, у Вярхоўны Суд і ў Нацыянальны цэнтар заканадаўства ды праўных дасьледваньняў з заявамі аб тым, што парушаюцца мае правы ў працэсе падрыхтоўкі да судовага працэсу й пад час будучага суду, паколькі ў Беларусі не існуе ні Крымінальнага, ні Крымінальна-працэсуальнага кодэксу на беларускай мове”, – паведамляе з-за кратаў Алесь Бяляцкі.

Правабаронца просіць як мага хутчэй разгледзець гэтае пытаньне, а ў якасьці аргумэнтаў спасылаецца на адпаведныя артыкулы Канстытуцыі Беларусі, Закон аб мове й прынцып двухмоўя ў Беларусі.

“Фактычна, – перакананы праваабаронца, – парушаецца маё права на абарону, паколькі пад час працэсу трэба ў галаве займацца самапальным перакладам юрыдычных тэрмінаў”.

Пасьля доўгага перапынку і агалошваньня ў СМІ факту ізаляцыі праваабаронцы Бяляцкага ад перапіскі з роднымі й сябрамі, ягоныя лісты ізноў сталі даходзіць да адрасатаў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Алесь Беляцкий выступил с инициативой перевода Уголовного и Уголовно-процессуального Кодекса на белорусский язык

Заключенный под стражу председатель Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий готовится к судебному процессу. Одновременно он выступает с инициативой о переводе Уголовного Кодекса на белорусский язык.

Об этом правозащитник сообщил в одном из своих писем коллеге Владимиру Лабковичу.

“Я обратился в Палату Представителей Национального Собрания, в Верховный Суд и в Национальный центр законодательства и правовых исследований с заявлениями о том, что нарушаются мои права в процессе подготовки к судебному процессу и во время будущего суда, поскольку в Беларуси не существует ни Уголовного, ни Уголовно-процессуального кодекса на белорусском языке”, – сообщает из заключения Алесь Беляцкий.

Правозащитник просит как можно быстрее рассмотреть этот вопрос, а в качестве аргументов ссылается на соответствующие статьи Конституции Беларуси, Закон о языке и принцип двуязычия в Беларуси.

“Фактически, – убежден правозащитник, – нарушается мое право на защиту, поскольку во время процесса нужно в голове заниматься самопальных переводом юридических терминов”.

После долгого перерыва и оглашения в СМИ факта изоляции правозащитники Беляцкого от переписки с родными и друзьями, его письма вновь стали доходить до адресатов.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*