Не забірай жыцьцё!
2011 01/11
Праўная інфармацыя

Праўная інфармацыя

Беларусаў на самой справе пазбавілі эталоннага банку бясплатнай праўнай інфармацыі, які быў даступны раней кожнаму ў інтэрнэце.

Нацыянальны цэнтар праўнай інфармацыі Рэспублікі Беларусь арыгінальна вырашыў праблему фінансаваньня ўласнай дзейнасьці ды ўвёў плату за доступ да праўнай інфармацыі на сваім сайце.

Бясплатна азнаёміцца ​​дазволена толькі з тэкстам Канстытуцыі й кодэксамі Рэспублікі Беларусь. Усё астатняе можна прачытаць за грошы – 3500 беларускіх рублёў у дзень. “Карыстайся больш – плаці менш”, – падбадзёрваюць суграмадзянаў вушлыя чыноўнікі.

Платны доступ да праўнай інфармацыі арганізаваны на сайце etalonline.by.

Раней значная частка так званага эталёнага банку дадзеных праўнай інфармацыі Рэспублікі Беларусь (ЭБДПІ) была даступная на сайце pravo.by бясплатна. Гаворка ідзе пра Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь; кодэксы й законы Рэспублікі Беларусь; дэкрэты й ўказы Прэзыдэнту Рэспублікі Беларусь; пастановы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; пастановы Рады Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; пастановы Рады Міністраў Рэспублікі Беларусь (прынятых пасьля 1 студзеня 1999 г.) ; рашэньні й заключэньні Канстытуцыйнага Суду Рэспублікі Беларусь; пастановы Пленуму Вярхоўнага Суду Рэспублікі Беларусь; пастановы Пленуму Вышэйшага Гаспадарчага Суду Рэспублікі Беларусь.

ЭБДПІ – асноўны дзяржаўны інфармацыйна-праўны рэсурс, які фармуецца й вядзецца Нацыянальным цэнтрам праўнай інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Нагадаем, сёньня НЦПІ прадставіў абноўлены сайт, дзе разьмешчана дадзеная інфармацыя.

Толькі з 01 па 30 лістападу Інтэрнэт-паслугі ад «ЭТАЛОН-ONLINE» з доступам да ўсяго масіву заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама да банку дадзеных “Судовая практыка», які падтрымліваецца ў актуальным стане, будуць свабоднымі.

Пры гэтым, чыноўнікі радаста інфармуюць грамадзянаў, што карыстальнікі ў далейшым змогуць атрымаць эканомію 430 000 беларускіх рублёў уласных сродкаў, калі падключацца да адпаведнага рэсурсу на палову гады.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Монополия на правовую документацию будет приносить доход монополисту?! Торговля официально начинается с 30 ноября ..

Белорусов на самом деле лишили эталонного банка бесплатной правовой информации, который был доступен ранее каждому в интернете.

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь оригинально решил проблему финансирования собственной деятельности и ввёл плату за доступ к правовой информации на своём сайте.

Бесплатно ознакомиться разрешено только с текстом Конституции и кодексами Республики Беларусь. Все остальное можно прочитать за деньги – 3500 белорусских рублей в день. “Пользуйся больше – плати меньше”, – подбадривают сограждан ушлые чиновники.

Платный доступ к правовой информации организован на сайте etalonline.by.

Ранее значитальная часть так называемого Эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь (ЭБДПИ) была доступна на сайте pravo.by бесплатно. Речь идет о Конституции Республики Беларусь; кодексах и законах Республики Беларусь; декретах и указах Президента Республики Беларусь; постановлениях Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; постановлениях Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; постановлениях Совета Министров Республики Беларусь (принятых после 1 января 1999 г.); решениях и заключениях Конституционного Суда Республики Беларусь; постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; постановлениях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

ЭБДПИ – основной государственный информационно-правовой ресурс, который формируется и ведётся Национальным центром правовой информации Республики Беларусь. Напомним, сегодня НЦПИ представил обновлённый сайт.

Только с 01 по 30 ноября Интернет-услуги от «ЭТАЛОН-ONLINE» с доступом ко всему массиву законодательства Республики Беларусь, а также к банку данных “Судебная практика”, который поддерживается в актуальном состоянии, будут свободными.

При этом, чиновники радостно информируют граждан, что пользователи в дальнейшем смогут получить экономию в 430 000 белорусских рублей собственных средств, если подключаться к соответствующему ресурсу на полугодовой период.

Паводле electroname.com,
Падрыхтаваў Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі:

One thought on “Манаполія на праўную дакумэнтацыю будзе прыносіць даход манапалісту?! Гандаль афіцыйна пачынаецца з 30 лістападу …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*