Не забірай жыцьцё!
2011 14/11
Міліцыя...!?

Міліцыя...!?

Міліцэйскае бязьмежжа ў Беларусі ня мае межаў.

Аб чарговым абуральным выпадку беспадстаўнай жорсткасці ды беззаконьня садыстаў ў пагонах распавялі чытачы сайту charter97.org – сямья Кірдун з Менску.

Іхнага сына Філіпа ў суботу, 12 лістападу, выклікалі ў Гарадзкі адзьдзел міліцыі № 1 УУС Фрунзенскага раёну Менску ў кабінэт № 6 па вул. Прытыцкага, 108 нібыта па пытаньні ваенкамату. Філіп адразу ж паехаў па адзначанай адрэсе. Там аказалася, што яго выклікалі падманным шляхам для зняцьця адбіткаў пальцаў. Філіп адмовіўся праходзіць дактыляскапію па сваіх рэлігійных перакананьнях і нагадаў, што мінулым летам пісаў пісьмовае тлумачэньне й адмову ад дактыляскапіі.

Не прыдумаўшы нічога лепшага, міліцыянты Бірчанка Аляксандар Мікалаевіч і Доўнар Сяргей Сяргеевіч паспрабавалі запалохаць маладога чалавека, правакавалі й зьбівалі яго. Як распавялі бацькі Філіпа, іхны сын стаяў і дэманстратыўна трымаў рукі па швах, а супрацоўнікі міліцыі цягалі яго па ўсім кабінэце ў розныя бакі. Ён увесь гэты час трываў і казаў, што яны ня маюць права так зь ім абыходзіцца. Гэта працягвалася хвілінаў 40, пасьля чаго Бірчанка сказаў: «Усё, хопіць, ламаем, завальваем!» Філіпа павалілі, выкруцілі рукі, апранулі кайданкі ў позе «ластаўка» і гвалтоўна зьнялі адбіткі пальцаў.

Пасьля гэтага кайданкі не зьнялі, а Бірчанка, які вызначыўся асаблівай жорсткасьцю, сказаў: «Хай паляжыць, патрывае». У калідоры, у кайданках на падлозе, у такой позе Філіп праляжаў 2 гадзіны. У выніку запясьці абедзьвюх рук атрымалі шматлікія пашкоджаньні й распухлі. Ад кайданкаў зьмярцьвелі вялікія пальцы на абедзвюх руках. Пасьля яго пасадзілі ў ізалятар ГАМ і адмовілі ў магчымасьці паведаміць сваякам пра ягонае месцазнаходжаньне.

Толькі ўначы працаўнікі крымінальнага вышуку Цэнтральнага раёну паведамілі бацькам, што іхны зьніклы сын затрыманы. На наступны дзень раніцою бацькі настаялі, каб сыну выклікалі хуткую дапамогу. Філіпа адправілі ў БХМД на дасьледваньне, але лекары адмовіліся шпіталізаваць зьбітага маладога чалавека, апрацавалі ранкі й адправілі ў ізалятар на Акрэсьціна да суда.

Абвінавачваньне традыцыйнае для сучаснае Беларусі – дробнае хуліганства. Суд адбудзецца 14 лістападу па адрасе Дуніна-Марцінкевіча 1/2.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Дактилоскопия закончилась избиениями и тюрьмой

Милицейский беспредел в Беларуси не имеет границ.

Об очередном вопиющем случае беспричинной жестокости и беззакония садистов в погонах рассказали читатели сайта charter97.org – семья Кирдун из Минска.

Их сына Филлиппа в субботу, 12 ноября, вызвали в Городской отдел милиции № 1 УВД Фрунзенского района Минска в кабинет №6 по ул. Притыцкого, 108 якобы по вопросу военкомата. Филлипп сразу же поехал по указанному адресу. Там оказалось, что его вызвали обманным путем для снятия отпечатков пальцев. Филипп отказался проходить дактилоскопию по своим религиозным убеждениям и напомнил, что прошлым летом писал письменное объяснение и отказ от дактилоскопии.

Не придумав ничего лучше, милиционеры Бирченко Александр Николаевич и Довнар Сергей Сергеевич попытались запугать молодого человека, провоцировали и избивали его. Как рассказали родители Филлиппа, их сын стоял и демонстративно держал руки по швам, а работники милиции толкали его по всему кабинету в разные стороны. Он все это время терпел и говорил, что они не имеют права так с ним обращаться. Это продолжалось минут 40, после чего Бирченко сказал: «Все, хватит, ломаем, заваливаем!»: Филлиппа повалили, выкрутили руки, надели наручники в позе «ласточка» и насильственно сняли отпечатки пальцев.

После этого наручники не сняли, а Бирченко, отличившийся особой жестокостью, сказал: «Пусть полежит, помучается». В коридоре, в наручниках на полу, в такой позе Филлипп пролежал 2 часа. В результате запястья обеих рук оказались в многочисленных ссадинах и распухли. От наручников омертвели большие пальцы на обеих руках. Затем его посадили в изолятор ГОМ и отказали в возможности сообщить родственникам о его местонахождении.

Только ночью работники уголовного розыска Центрального района сообщили родителям, что их пропавший сын задержан. На следующий день утром родители настояли, чтобы сыну вызвали скорую помощь. Филлиппа отправили в БСМП на обследование, но врачи отказались госпитализировать избитого молодого человека, обработали ссадины и отправили в изолятор на Окрестина до суда.

Обвинение традиционное для современной Беларуси – мелкое хулиганство. Суд состоится 14 ноября по адресу Дунина-Марцинкевича 1/2.

Паводле сharter97.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*