Не забірай жыцьцё!
2011 17/11
sadaphulii_logo1

16 лістападу 2011 у Менску адбылося пятое судовае паседжаньне па справе кіраўніка праваабарончага цэнтру “Вясна”, віцэ-прэзыдэнта Міжнароднай фэдэрацыі правоў чалавеку Алеся Бяляцкага.

Агляды папярэдніх пасяджэньняў, падрыхтаваныя Міжнароднай назіральнай місыяй Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі:
*
*
*
1 дзень – http://by.prava-by.info/archives/7370#more-7370
2 дзень – http://by.prava-by.info/archives/7394#more-7394
3 дзень – http://by.prava-by.info/archives/7405
4 дзень – http://by.prava-by.info/archives/7497#more-7497
5 дзень – фотарэпартаж на Licviny-INFA

За ходам працэсу таксама можна сачыць у Твітары Міжнароднай назіральнай місыі ў Беларусі: https://twitter.com/#!/IOMission.

Сёньняшняе судовае паседжаньне было прысьвечанае апавяшчэньню новага варыянту абвінаваўчага заключэньня.

Доступ у залу судовага паседжання

Пад’езд да будынку суда быў перакрыты забараняючымі праезд дарожнымі знакамі, на ўездзе (з адваротнага боку будынку) прысутнічала машына ДПС і міліцэйская машына, 2 чалавекі ў цывільным і 2 чалавекі ў форме спэцназу, каля будынку знаходзілася спэцыялізаваная аўтатэхніка для перавозкі затрыманых, а таксама стаялі 2 чалавекі ў цывільным.

Наведвальнікаў ды іхныя асабістыя рэчы даглядалі й пры ўваходзе ў будынак суду, і пры ўваходзе ў залу судовых пасяджэньняў. Надгляд ажыцьцяўлялі людзі ў міліцэйскай форме й адзін чалавек у цывільным. У прыватнасьці, яны патрабавалі ад тых, хто прыйшоў расшпіліць верхнюю вопратку, правяраючы такім чынам наяўнасьць футболак з партрэтамі Алеся.

Таксама пры ўваходзе ў будынак суду ажыцьцяўлялася праверка дакумэнтаў, выбарачна запісваліся пашпартныя дадзеныя. Чалавек у цывільным, які вёў гэтыя запісы, просьбу прадставіцца, а таксама пытаньне, для каго ды зь якой мэтай фіксуюцца дадзеныя, праігнараваў. Пры ўваходзе ў залу суда ажыцьцяўлялася й відэафіксацыя наведвальнікаў. Асабісты дагляд праводзіўся яшчэ больш старанна, чым на ўваходзе.

Зала судовага пасяджэння была поўная. Пасьля абвяшчэньня перапынку суда з 10.05 да 10.30 яшчэ некалькі чалавек змаглі зайсьці ў залу судовага паседжаньня. Фактычна ўсе жадаючыя мелі магчымасьць наведаць дадзенае судовае паседжаньне.

Пачатак судовага пасяджэння

Судовае паседжаньне пачалося ў прысутнасьці пракурора Ўладзімера Сайкоўскага, абвінавачанага Алеся Бяляцкага і абаронцы Дзьмітрыя Лаеўскага.

У пачатку судовага паседжаньня пракурор павінен быў прадставіць новае абвінавачваньне. Менавіта для фармуляваньня новага абвінавачваньня, якое істотна адрозьніваецца ад першапачатковага, пракурорам быў запатрабаваны перапынак у судовым паседжаньні з 10 лістападу па 16 лістападу. Аднак пракурор пачаў са звароту да суду з просьбай аб 20-хвілінным перапынку для складаньня «больш удалых фармулёвак». Судзьдзя Сяргей Бандарэнка абвясьціў перапынак да 10.30. Меркаваньне абвінавачанага й абароны па дадзеным хадайніцтве не ўдакладнялася.

Абвяшчэньне новага абвінавачваньня

Пракурору спатрэбілася менш за 20 хвілінаў для складаньня «больш удалых фармулёвак», ён вярнуўся ў залу пасяджэньня хвілінаў праз 10-12. Суд аднавіўся ў 10.30.

У агучаным абвінавачваньні істотна нічога не зьмянілася – А. Бяляцкаму па-ранейшаму інкрымінуецца арт. 243, ч. 2 КК РБ (ухіленьне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры). Дадалася толькі адна фраза – “у частцы дагаворных абавязацельстваў паміж абвінавачаным і нерэзыдэнтамі Рэспублікі Беларусь”. Сутнасьці абвінавачваньня новы тэкст не зьмяніў: той жа артыкул, тыя ж тэрміны, тыя ж прэтэнзыі дзяржаўнага абвінаваўцы.

Алесь Бяляцкі ды абаронца скарысталіся сваім правам на 5-дзённы перапынак для азнаямленьня з новым тэкстам абвінавачваньня. Таксама абарона хадайнічала аб тым, каб на працягу гэтых 5 дзён азнаёміцца ​​з матэрыяламі, далучанымі па хадайніцтвах абодвух бакоў да справы за час папярэдніх судовых пасяджэньняў.

Суд абвясьціў перапынак у слуханьні справы да 10:00 22 лістападу 2011 г.

На думку большасьці экспэртаў, новая фармулёўка абвінавачваньня ня зьведала абяцаных істотных зьменаў. Не была зьменена ні запытаная мера пакараньня, ні артыкул абвінавачваньня. Аднак ход працэсу выклікае асьцярогі ў тым, што абвінавачваньне ўсё яшчэ пакідае за сабою магчымасьць выкарыстаць артыкул 193-1 (дзеяньні ад імя незарэгістраванай арганізацыі) супраць Алеся Бяляцкага ды іншых актывістаў Праваабарончага цэнтру “Вясна”. Абвешчаны ў пачатку паседжаньня нечаканы 20-хвілінны перапынак дае падставы выказаць здагадку, што пункт абвінавачваньня, зьвязаны з дзейнасьцю незарэгістраванай арганізацыі, мог быць выключаным зь яго непасрэдна ў дзень паседжаньня.

Пазіцыя Міжнароднай назіральнай місіі

Ацэньваючы выкладзеныя факты, Міжнародная назіральная місыя лічыць, што пракурор сваімі заявамі й дзеяньнямі прадэманстраваў непасьлядоўнасьць і слабасьць пазыцыі абвінавачваньня.

Прадстаўнікі Місыі ўпэўненыя, што ў сытуацыі, якая склалася адзіным годным выйсьцем для беларускіх уладаў зьяўляецца спыненьне крымінальнага перасьледу Алеся Бяляцкага, а таксама ціску на іншых актывістаў Праваабарончага цэнтру “Вясна”. Такі крок можа прадэманстраваць імкненьне Рэспублікі Беларусь вярнуцца да выкананьня сваіх міжнародных абавязальніцтваў у галіне правоў чалавеку й вяршэнства права.

P/S
Фотарэпартаж Аляксея Лапіцкага зь пятага дня судовага паседжаньня 16 лістападу па разглядзе крымінальнае справы 1-978-11 адносна праваабронцы Алеся Бяляцкага можна убачыць тут.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Международная наблюдательная миссия: краткий обзор пятого дня судебного заседания по делу Беляцкого

16 ноября 2011 года в Минске состоялось пятое судебное заседание по делу руководителя правозащитного центра «Вясна», вице-президента Международной федерации прав человека Алеся Беляцкого.

Обзоры предыдущих заседаний, подготовленные Международной наблюдательной миссией Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси:

1 день – http://by.prava-by.info/archives/7370#more-7370
2 день – http://by.prava-by.info/archives/7394#more-7394
3 день – http://by.prava-by.info/archives/7405
4 день – http://by.prava-by.info/archives/7497#more-7497
5 день – фоторепортаж на Licviny-INFA

За ходом процесса также можно следить в Твиттере Международной наблюдательной миссии в Беларуси: https://twitter.com/#!/IOMission.

Сегодняшнее судебное заседание было посвящено оглашению нового варианта обвинительного заключения.

Доступ в зал судебного заседания

Подъезд к зданию суда был перекрыт запрещающим проезд дорожным знаком, на въезде (с обратной стороны здания) присутствовала машина ДПС и милицейская машина, 2 человека в штатском и 2 человека в форме спецназа, возле здания находилась специализированная автотехника для перевозки задержанных, а также стояли 2 человека в штатском.

Посетителей и их личные вещи досматривали и при входе в здание суда, и при входе в зал судебных заседаний. Досмотр осуществляли люди в милицейской форме и один человек в штатском. В частности, они требовали от пришедших расстегнуть верхнюю одежду, проверяя таким образом наличие футболок с портретами Алеся. Также при входе в здание суда осуществлялась проверка документов, выборочно записывались паспортные данные. Человек в штатском, который вёл эти записи, просьбу представиться, а также вопрос, для кого и с какой целью фиксируются данные, проигнорировал. При входе в зал суда осуществлялась и видеофиксация посетителей. Личный досмотр проводился ещё более тщательно, чем на входе.

Зал судебного заседания был полон. После объявления перерыва суда с 10.05 до 10.30 ещё несколько человек смогли зайти в зал судебного заседания. Фактически все желающие имели возможность посетить данное судебное заседание.

Начало судебного заседания

Судебное заседание началось в присутствии прокурора Владимира Сайковского, обвиняемого Алеся Беляцкого и защитника Дмитрия Лаевского.

В начале судебного заседания прокурор должен был представить новое обвинение. Именно для формулирования нового обвинения, существенно отличающегося от первоначального, прокурором был затребован перерыв в судебном заседании с 10 ноября по 16 ноября. Однако прокурор начал с обращения к суду с просьбой о 20-тиминутном перерыве для составления «более удачных формулировок». Судья Сергей Бондаренко объявил перерыв до 10.30. Мнение обвиняемого и защиты по данному ходатайству не уточнялось.

Оглашение нового обвинения

Прокурору понадобилось менее 20 минут для составления «более удачных формулировок», он вернулся в зал заседания минут через 10-12. Суд возобновился в 10.30.

В озвученном обвинении существенно ничего не изменилось – А. Беляцкому по-прежнему инкриминируется ст. 243, ч. 2 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Добавилась лишь одна фраза – “в части договорных обязательств между обвиняемым и нерезидентами Республики Беларусь”. Сути обвинения новый текст не изменил: та же статья, те же сроки, те же претензии государственного обвинителя.

Алесь Беляцкий и защитник воспользовались своим правом на 5-дневный перерыв для ознакомления с новым текстом обвинения. Также защита ходатайствовала о том, чтобы в течение этих 5 дней ознакомиться с материалами, приобщенными по ходатайствам обеих сторон к делу за время предыдущих судебных заседаний.
Суд объявил перерыв в слушании дела до 10:00 22 ноября 2011 года.

По мнению большинства экспертов, новая формулировка обвинения не претерпела обещанных существенных изменений. Не была изменена ни запрашиваемая мера наказания, ни статья обвинения. Однако ход процесса вызывает опасения в том, что обвинение всё ещё оставляет за собой возможность использовать статью 193-1 (действия от имени незарегистрированной организации) против Алеся Беляцкого и других активистов Правозащитного центра «Вясна». Объявленный в начале заседания неожиданный 20-тиминутный перерыв даёт основания предположить, что пункт обвинения, связанный с деятельностью незарегистрированной организации, мог быть исключён из него непосредственно в день заседания.

Позиция Международной наблюдательной миссии

Оценивая изложенные факты, Международная наблюдательная миссия считает, что прокурор своими заявлениями и действиями продемонстрировал непоследовательность и слабость позиции обвинения.

Представители Миссии уверены, что в сложившейся ситуации единственным достойным выходом для беларусских властей является прекращение уголовного преследования Алеся Беляцкого, а также давления на других активистов Правозащитного центра «Вясна».

Такой шаг может продемонстрировать стремление Республики Беларусь вернуться к соблюдению своих международных обязательств в области прав человека и верховенства права.

Фоторепортаж Алексея Лапицкого с пятого дня судебного заседания 16 ноября по рассмотрению уголовного дела 1-978-11 относительно правозащитники Алесь Беляцкий можно увидеть здесь .

Паводле hrwatch-by.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Прыўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

2 thoughts on “Міжнародная назіральная місыя: кароткі агляд пятага дня судовага паседжаньня па справе Бяляцкага”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*