2011 18/11
Алесь Бяляцкі, стыршыня ПЦ "Вясна"

Алесь Бяляцкі, стыршыня ПЦ "Вясна"

Праваабаронцы працягваюць бестэрміновую акцыю «Ні дня без заяўкі ў абарону Бяляцкага!», арганізаваную выпускнікамі «Адукацыйнага курсу па правах чалавеку». За гэты час у Мінгарвыканкам было пададзена больш за 60 заявак на правядзеньне мірных сходаў: удзельнікі плянавалі правесьці пікеты ў людных месцах па ўсім Менску.

Сытуацыю камэнтуе праваабаронца Сяргей Усьцінаў:
«Нягледзячы на ​​тое, што заяўкі былі аформленя ў адпаведнасьці з Законам «Аб масавых мерапрыемствах», а колькасьць удзельнікаў не перавышала 5-ці чалавек, усе пікеты былі забароненыя. Праваабаронцы атрымалі практычна ідэнтычныя адмовы, якія зьяўляюцца фармальнымі адпіскамі. Прычыны забароны стандартныя: «заплянавана іншае масавае мерапрыемства, нельга вызначыць канкрэтнае месца правядзеньня масавага мерапрыемства, пікетаваньне будзе ствараць перашкоды руху пешаходаў» і да т.п. Такія адмовы супярэчаць Закону “Аб масавых мерапрыемствах», Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і міжнародным дамовам. Цікавым фактам зьявілася тое, што намесьнік старшыні Менгарвыканкаму І. В. Карпенка бярэ на сябе дадатковыя абавязальніцтвы ды ў шэрагу адказаў мяркуе «немэтазгодным правядзеньне пікетаваньняў у непасрэднай блізкасьці ад тэрыторыяў, якія адносяцца да культавых будынкаў», а гэтак жа «недарэчным правядзеньне пікетаваньня на тэрыторыі дзіцячага парку ім. Горкага».

Усе атрыманыя адмовы на правядзеньне пікетаў праваабаронцы будуць абскаржваць у судзе, і будуць дамагацца дазволу правядзеньня пікету ў падтрымку вядомага ў сьвеце праваабаронцы, намінанта на Нобэлеўскую прэмію міру, старшыні Праваабарончага Цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

«Ни дня без заявки в защиту Беляцкого!»

Правозащитники продолжают бессрочную акцию «Ни дня без заявки в защиту Беляцкого!», организованную выпускниками «Образовательного курса по правам человека».

За это время в Мингорисполком было подано более 60-ти заявок на проведение мирных собраний: участники планировали провести пикеты в людных местах по всему Минску.

Ситуацию комментирует правозащитник Сергей Устинов:
«Несмотря на то, что заявки были оформлены в соответствии с Законом «О массовых мероприятиях», а количество участников не превышало 5-ти человек, все пикеты были запрещены. Правозащитники получили практически идентичные отказы, которые являются формальными отписками. Причины запрета стандартные: «запланировано иное массовое мероприятие, нельзя установить конкретное место проведения массового мероприятия, пикетирование будет создавать помехи движению пешеходов» и т.п. Такие отказы противоречат Закону «О массовых мероприятиях», Конституции Республики Беларусь и международным договорам. Интересным фактом явилось то, что заместитель председателя Мингорисполкома И.В.Карпенко берет на себя дополнительные обязательства и в ряде ответов полагает «нецелесообразным проведение пикетирований в непосредственной близости от территорий, относящихся к культовым зданиям», а так же «неуместным проведение пикетирования на территории детского парка им. Горького».

Все полученные отказы на проведение пикетов правозащитники будут обжаловать в суде, и будут добиваться разрешения проведения пикета в поддержку известного в мире правозащитника, номинанта на Нобелевскую премию мира, председателя Правозащитного Центра «Вясна» Алеся Беляцкого.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*