2011 07/12
Зінаіда Міхнюк, Бярэсьце

Зінаіда Міхнюк, Бярэсьце

Як паведаміла Зінаіда Міхнюк, якая накіроўвала ў мясцовы гарвывканкам заяўку на гэтае мерапрыемства, увечары 6 сьнежня яна атрымала па пошце адказ, дзе гаворыцца, што ладзіць мітынг у парку войнаў-інтэрнацыяналістаў у вызначаны час забаронена, бо ў гэты дзень там будуць адбывацца “жалобныя мерапрыемствы” з удзелам дэлегацыі зь Ніжагародзкае вобласьці Расеі.

“Што гэта за жалобныя мерапрыемствы – у лісьце не гаворыцца, – кажа Зінаіда Міхнюк. – Але час іх правядзеньня пазначаны з 10.30 да 11 гадзінаў, а мітынг планаваўся з 13 да 15ь гадзінпў. Атрымліваецца, што адно другому не перашкаджала б, але ўлады вырашылі па-іншаму.

Паколькі мітынг забаронены, мы зьбіраемся прысьці ў парк, каб далучыцца да жалобных мерапрыемстваў, пра якія ўзгадвае гарвыканкам”.

Цікава, што яшчэ напярэдадні атрыманьня адказу ад гарадзкіх уладаў наконт правядзеньня мітынгу Зінаіду Міхнюк выклікалі ў пракуратуру Берасьцейскай вобласьці й абвесьцілі афіцыйнае папярэджаньне аб недапушчальнасьці парушэньня закону. Нагодай для гэтага стала інфармацыя, разьмешчаная на некаторых інтэрнэт-старонках, пра маючае адбыцца 10 сьнежня мерапрыемства ў рамках Народнага сходу, заяўніцай якога выступае Міхнюк. У пракуратуры лічаць, што яна ня мела права інфармаваць пра гэтую падзею ў сродках масавай інфармацыі (у тым ліку й праз Інтэрнэт), узгадваючы месца, дату й час правядзеньня мерапраемства, бо гарвыканкам свайго дазволу не даваў. Пры атрыманьні папярэджаньня Зінаіда Міхнюк напісала на ім, што не згодная з гэтым дакумэнтам.

“Журналістам я распавядала, што падала заяўку на мітынг, а не рабіла абвестку пра мерапрыемства, – тлумачыць жанчына. – А ўвогуле вельмі дзіўна: на той час, калі мяне выклікалі ў пракуратуру, каб папярэдзіць (5 сьнежня), я асабіста яшчэ ня мела рашэньня гарвыканкаму пра забарону мітынгу. А вось пракуратура пра гэта чамусьці ўжо ведала”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Брестские власти запретили митинг в Международный день прав человека

Как сообщила Зинаида Михнюк, которая направляла в местный горисполком заявку на это мероприятие, вечером 6 декабря она получила по почте ответ, где говорится, что проводить митинг в парке воинов-интернационалистов в указанное время запрещено, так как в этот день там будут проходить “траурные мероприятия »с участием делегации из Нижегородской области России.

“Что это за траурные мероприятия – в письме не говорится, – говорит Зинаида Михнюк. – Но время их проведения указано с 10.30 до 11 часов, а митинг планировался с 13 до 15 часов. Получается, что одно другому не мешало бы, но власти решили по-другому. Поскольку митинг запрещен, мы собираемся прийти в парк, чтобы присоединиться к траурным мероприятиям, о которых упоминает горисполком “.

Интересно, что еще накануне получения ответа от городских властей о проведении митинга Зинаиду Михнюк вызвали в прокуратуру Брестской области и объявили официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Поводом для этого стала информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, о предстоящем 10 декабря мероприятии в рамках Народного собрания, заявителем которого выступает Михнюк. В прокуратуре считают, что она не имела права информировать об этом событии в средствах массовой информации (в том числе и через Интернет), упоминая место, дату и время проведения мероприятия, так как горисполком своего разрешения не давал. При получении предупреждения Зинаида Михнюк написала на нём, что не согласна с этим документом.

“Журналистам я рассказывала, что подала заявку на митинг, а не делала объявления о мероприятии, – объясняет женщина. – А вообще очень странно: на то время, когда меня вызвали в прокуратуру, чтобы предупредить (5 декабря), я лично еще не имела решения горисполкома о запрете митинга. А вот прокуратура об этом почему-то уже знала “.

Паводле праўнай разсылкі,
Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

One thought on “Берасьцейскія ўлады забаранілі мітынг у Міжнародны дзень правоў чалавеку”

  1. коля says:

    да првельно что запретили патаму что это всё закончелось беспределом и дебошам так что правельно что отказали !!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*