Не забірай жыцьцё!
2011 19/12
Ігар Случак, Гомель

Ігар Случак, Гомель

Жыхар Гомеля, каардынатар кампаніі «Справаводства па-беларуску!» Ігар Случак прапаноўвае дэпутатам парлямэнту ўнесьці зьмены ў закон аб абароне правоў спажыўцоў з мэтай абараніць беларускамоўнае насельніцтва. Актывіст прапануе ўнесьці зьмены ў артыкулы 7 і 8 дадзенага закону.

У прыватнасьці, артыкул 7 «Інфармацыя аб таварах (працах, паслугах) каардынатар кампаніі прапануе выкласьці ў наступнай рэдакцыі: «Інфармацыя, прадугледжаная пунктамі 1-8 дадзенага артыкулу, на беларускай ды рускай мовах разборлівым шрыфтам даводзіцца да спажыўца ў дакумэнтацыі, якая служыць дадаткам да тавараў (паслугаў, работ) на спажывецкай тары (упакоўцы), цэтліках ці іншым спосабам, прынятым для асобных тавараў. Інфармацыя, якая паведамляецца на замежнай мове, лічыцца не прадстаўленай, за выключэньнем выпадкаў, калі яна была паведамлена на замежнай мове па жаданьні спажыўца».

Артыкул 8 «Інфармацыя аб вытворцах (выканаўцах, прадаўцах) Ігар Случак прапануе зьмяніць так: «Інфармацыя, прадугледжаная пунктамі 1 і 2 сапраўднага артыкулу, даводзіцца да спажыўца на беларускай ды расейскай мовах».

Каардынатар кампаніі лічыць, што такія зьмены ў закон – фізычна й жыцьцёва неабходныя, таму што ў выпадку, калі чалавек не валодае, ці дрэнна валодае расейскай мовай, ён можа няправільна зразумець інструкцыю – ці да лекаў, ці да складаных бытавых прыладаў, што можа прывесьці да трагічных вынікаў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Гомельчанин Игорь Случак предлагает депутатам изменения в закон о защите прав потребителей

Житель Гомеля, координатор кампании «Делопроизводство по-белорусски!» Игорь Случак предлагает депутатам парламента внести изменения в закон о защите прав потребителей с целью защитить белорусскоязычное населения.

Активист предлагает внести изменения в статьи 7 и 8 данного закона. В частности, статью 7 «Информация о товарах (работах, услугах) координатор кампании предлагает изложить в следующей редакции: «Информация, предусмотренная пунктами 1-8 данной статьи, на белорусском и русском языках разборчивым шрифтом доводится до потребителя в документации, которая является приложением к товарам (услугам, работам) на потребительской таре (упаковке), ярлыках или иным способом, принятым для отдельных товаров. Информация, сообщается на иностранном языке, считается не представленной, за исключением случаев, когда она была сообщена на иностранном языке по желанию потребителя».

Статью 8 «Информация об изготовителях (исполнителях, продавцах) Игорь Случак предлагает изменить так: «Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, доводится до потребителя на белорусском и русском языках».

Координатор компании считает, что такие изменения в закон – физически и жизненно необходимы, потому что в случае, если человек не обладает, или плохо владеет русским языком, он может неправильно понять инструкцию – или к лекарствам, или к сложным бытовым устройствам, что может привести к трагическим результатам.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партл,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*